Viiden tähden Service Desk

Suurin osa teistä on varmasti jossakin vaiheessa apteekkiuraa ollut kanssamme tekemisissä tai vähintäänkin kuullut meistä. Olemme Pharmadatan Service Desk – tuttavallisemmin Helppari, Tuki, Service Desk, Asiakastuki, Deski… rakkaalla lapsellahan on tunnetusti monta nimeä. Olemme tunnettuja hyvästä fengshuista ja siitä, että meillä säilyy zen tukalimmissakin tilanteissa. Palvelemme asiakkaitamme mitä moninaisimmissa ongelmatilanteissa, johtuipa päänsärkynne sitten järjestelmästä, ohjelmistosta tai tietotekniikkaan liittyvistä kompastuskivistä. Päätavoitteemme  on tarjota jokaiselle asiakkaallemme viiden tähden asiakaskokemus viikon jokaisena päivänä.

Jokaisella deskiläisellä on omanlaisensa ammattitausta ja se on ehdottomasti tiimimme rikkaus. Service Desk koostuu farmaseuteista ja apteekin teknisistä sekä osalla on lisäksi tekniikan alan tutkinto. Yhdistävä tekijä meissä on se, että kaikilla on jonkinlainen kokemus apteekkityöskentelystä sekä intohimo ohjelmistoja, tekniikkaa ja asiakaspalvelua kohtaan.

Service Deskin asiantuntijoina meidän tulee hallita monia kokonaisuuksia ja ohjelmistoja. Esimerkkeinä mainittakoon vaikkapa pd³:n ja Salixin eri osa-alueet kuten reseptinkäsittely, laskutus, kassatoiminnot, varasto, annosjakelu ja robotit. Lisäksi Procuro, Presto, Proselecta, kassaohjelmat, käyttäjätunnusten ylläpito, Apteekkiverkkoon liittyvät kytkennät ja laitteistot, erilaiset apteekin laitteet kuten verkko-, tarra- ja kuittitulostimet, viivakoodinlukijat sekä maksupäätteet. Tätä listaa voisi jatkaakin, mutta sait varmaan jo kuvan työmme monipuolisuudesta. Koskaan ei tiedä ennalta mitä jännää seuraava asiakas tuo tullessaan.

Vaikka pääpaino deskiläisen työssä onkin tukea ja auttaa teitä ongelmatilanteidenne ratkaisemisessa, kirjoitamme toisinaan myös Viikon Vinkkejä ja asiakasohjeita Neuvoon, olemme mukana pitämässä pääkäyttäjäkoulutuksia, osallistumme talon sisäisiin kehitysprojekteihin ja teemme paljon muuta asiakkaalle näkymätöntä työtä. Kaikessa tässä tuoksinnassa pyrimme muistamaan kaiken jo opitun, pitämään osaamisemme tason korkealla sekä jakamaan tietoa myös eteenpäin.

Työnkuvaltaan Service Desk jakautuu kahteen tasoon, missä ensimmäisen tason asiantuntijoidemme päätehtävänä on vastata puheluihin, kirjata ylös ongelmanratkaisun kannalta oleelliset tiedot tukipyynnölle sekä tehdä sille kiireellisyysluokittelu. Ensimmäisen tason asiantuntijat kyllä auttavat ja ohjeistavat teitä jo puhelun aikana, mutta mikäli ongelma vaatii syvällisempää selvitystyötä tai on luonteeltaan aikaavievä, siirretään se käsiteltäväksi toisen tason asiantuntijoillemme. Toisen tason asiantuntijoilla on mahdollisuus perehtyä ongelmaanne syvällisemmin ja tehdä tarvittavaa taustatutkimusta, jotta ongelma selvitettäisiin kerralla, ja saisitte eväät sen korjaamiseen itsenäisesti. Tarvittaessa ongelmienne ratkaisemiseksi selvitystyöhön osallistuvat myös Pharmadatan ohjelmistokehityksen asiantuntijat, laiteasiantuntijat sekä palveluiden tuottamisesta vastaavat yhteistyökumppanimme.

Olemme täällä sinua varten, kun tarvitset apua.

Kesäterveisin,
Pharmadatan Service Desk

Apteekkijärjestelmän pääkäyttäjä apteekkiisi?

Apteekkijärjestelmä on apteekin sydän, jonka tuottama tieto auttaa ohjaamaan toimintoja. Kuinka tieto sitten saadaan tehokkaasti käyttöön?

Apteekin tietojärjestelmän oma asiantuntija eli pääkäyttäjä toimii linkkinä ohjelmiston ja henkilökunnan välillä. Hän on syväosaaja, joka kykenee hyödyntämään toimintoja parhaalla mahdollisella tavalla, luoden edellytykset sujuvammalle työskentelylle ja apteekin kehittämiselle.

Apteekkijärjestelmä – apteekin toiminnanohjauksen moottori

Kuinka sitten mitataan apteekkijärjestelmän hyötyjä? Tietojärjestelmien edut ovat useimmiten aineettomia, eikä niitä voida aina mitata rahallisesti. Tällöin on syytä tarkastella tuottavuuden taloudellisia ja toiminnallisia mittareita. Taloudellisia hyötyjä ovat muun muassa kustannussäästöt, tuottojen lisäys tai ajankäytön tehostaminen. Toiminnallisia hyötyjä ovat puolestaan laadun parantuminen ja prosessien tehostaminen sekä työtyytyväisyyden lisääntyminen.

Apteekkijärjestelmä on apteekin toiminnan ”sydän”. Järjestelmä huolehtii, että ydintoiminnot rullaavat sujuvasti läpi koko arvoketjun, sisään ostoista aina tuotteen tai palvelun toimittamiseen loppuasiakkaalle. Lisäksi tuotetun tiedon on oltava helposti saavutettavissa ja hyödynnettävissä, reseptintoimituksesta aina ylimmän johdon raportointinäkymiin asti.

Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista pitää tietojärjestelmät ja laitteet nykyaikaisina ja muutoskykyisinä – yhtenä apteekin tärkeänä kilpailutekijänä.

Kaiken takana on käyttäjä

”Nykyaikana työntekijällä tulee olla taito ratkaista asioita. Hänellä tulee olla tiedot ja taidot, joilla kykenee tehokkaasti hoitamaan hänelle asetetut tehtävät – ei vain noudattamaan yksittäisiä ohjeita. Apteekkityön on oltava uudistuvaa ja innostavaa, kehittyvää ja nykyaikaista”, proviisori Lotta Lehtinen Kuusankoskelta toteaa ja jatkaa, ”on hyväksyttävä, että koskaan ei tulla valmiiksi, mutta tullaan tietoisiksi ja tietoa voi käyttää, kun ymmärtää taustat.”

Paraskaan tietojärjestelmä ei takaa huipputulosta ilman osaavia käyttäjiä. Hyödyt apteekille realisoituvat käyttäjien kautta. Käyttöä voidaan tehostaa koulutuksella. Tie syvempään hallintaan ja hyödyntämiseen avautuu Pharmadatan pääkäyttäjä-valmennuksella.

Pääkäyttäjä – apteekin oma asiantuntija

Pääkäyttäjävalmennuksessa teknologiasta kiinnostunut apteekkilainen pääsee kehittämään omaa osaamistaan ja tutustumaan syvällisemmin apteekkijärjestelmään.

Kokonaisuus räätälöidään aina apteekin toimintaa vastaamaan ja osallistujien osaamisen sekä vastuualueiden mukaan. Pääpaino valmennuksessa on järjestelmän hallinnassa. Syventävissä osissa siihen voidaan lisätä erityisaihealueita kuten laskutusta, varastonhallintaa tai taloushallintoa.

Valmennuksen jälkeen järjestelmän ominaisuuksien hyödyntäminen tehostuu, teknisten pulmatilanteiden ratkaisu helpottuu, viestintä paranee ja yhteistyö Pharmadatan kanssa tiivistyy. Pääkäyttäjä toimii lisäksi tukihenkilönä muulle henkilöstölle.

Valmennusta on tarjolla pd³- ja Salix-apteekeille. Lisäksi sillä voidaan helpottaa uuden apteekkijärjestelmän käyttöönottoa; apteekissasi on osaaja järjestelmän vaihtuessa.

Miksi valmennukseen kannattaa osallistua? Osallistujat ovat kokeneet saaneensa valmennuksesta konkreettista hyötyä. Järjestelmän syvällisemmän hallinnan on muun muassa koettu helpottavan perustyötä, jäsentävän ajattelua ja tekevän työskentelystä tehokkaampaa. Tähän mennessä osallistujia on jo yli 20.

”Koen että koulutuksessa saamani lisätieto ja järjestelmän antama tieto auttavat hahmottamaan apteekin prosesseja ja näkemään aidosti ne osa-alueet, joita apteekissa tulisi kehittää”, valmennukseen osallistunut proviisori Veijo Viitasaari Kuusankosken apteekista toteaa.

Lisätietoja pääkäyttäjävalmennuksesta tai Riia-Liisa Rasimus puh. 0500 218119 riia-liisa.rasimus@pharmadata.fi

Talous- ja varastonhallinta apteekkareille

 

Aika: maanantai 27.8.2018 klo 10-16
Paikka: Scandic Park, Mannerheimintie 46, Helsinki
Hinta: 300 €

Tule päivittämään osaamisesi uusimmista raporteista ja taloushallinnan työkaluista pd3-järjestelmässä. Käymme koulutuksessa aikaisempaa laajemmin läpi tärkeimmät raportit, varastonhallinnon toimenpiteet ja kirjanpitoaineiston laatimisen. Valmiutesi apteekkirakenteiden kuten osakeyhtiön hallintaan ja talouden hoitoon ohjelmiston avulla lisääntyvät.

Koulutus on tarkoitettu apteekkareille, proviisoreille sekä talous- ja varastonhallinnasta vastaaville. Lisätietoja antaa koulutuspäällikkö Jenny Mäkinen, +358 400 890 832, jenny.makinen@pharmadata.fi

Olemme neuvotelleet yöpyjille kiintiöhinnan Hotelli Scandic Parkista. Jokainen majoittuja varaa ja maksaa itse huoneensa. Varaus tehdään suoraan hotellin myyntipalvelusta +3589 47371, parkhelsinki@scandichotels.com. Ilmoita varauksen yhteydessä varaustunnus PHA270818_002 kiintiö on voimassa 13.8.2018 asti.

Ilmoittaudu koulutukseen alla olevan linkin kautta 13.8.2018 mennessä.

Ilmoittautuminen talous- ja varastonhallintaa apteekkareille -koulutus

 

Tervetuloa!

ps. Hyödynnä samalla seuraavana päivänä 28.8.2018 järjestettävä Pharmadata-päivä!

 

Tervetuloa Pharmadata-päivään!

 

Oletko ollut pd³-käyttäjäpäivällä? Muistatko tuttavia joihin törmäsit tai oivalluksia jotka saivat tuolloin alkunsa? Haluamme tarjota tämän mahdollisuuden kaikille asiakkaillemme. Päätimme laajentaa pd³-käyttäjäpäivää ja nimesimme sen uudelleen Pharmadata-päiväksi!

Uusinta apteekkiteknologiaa ja ideoita hyvässä seurassa Pharmadata-päivällä,

 

Arvoa asiakkaalle

Aika: tiistai 28.8.2018 klo 9:30-16:30
Paikka: Scandic Park, Mannerheimintie 46, Helsinki.

Ohjelma:

8:30-9:30 Aamukahvit
9:30           Pharmadata-päivän avaus, toimitusjohtaja Ilkka Toivola
9:45           Arvoa apteekille, palvelujohtaja Riia-Liisa Rasimus ja myyntijohtaja Juha Aintila
10:30         Lääkevarmennus – missä mennään? toimitusjohtaja Maija Gohlge-Kokkonen, FiMVO
11:30         Toimitusneuvonta – määrää vai laatua? suunnittelupäällikkö Outi Dahlgren ja järjestelmäasiantuntija Arttu Viikinkoski

12:30         Lounas

13:30         Kuinka tuottaa arvoa kotihoidon- ja palvelutalonasiakkaalle? apteekkari Markku Ylinen, Itäkeskuksen apteekki
14:00         EasyMedi uudistuu – Asiakastilaukset apteekista entistä selkeämmin ja nopeammin, tuotejohtaja Jukka Nurmi ja tuotepäällikkö Harri Havulinna

14:30         Kahvitauko

15:00         Pharmadata kehityksen kärjessä, tuotejohtaja Jukka Nurmi
16:00         Päivän kooste ja tilaisuus päättyy

Tilaisuus on maksuton ja tarkoitettu apteekkareille, proviisoreille ja tietojärjestelmien pääkäyttäjille.

Majoitusta tarvitseville on neuvoteltu kiintiöhinta Hotelli Scandic Parkista. Jokainen majoittuja varaa ja maksaa itse huoneensa. Varaus tehdään suoraan hotellin myyntipalvelusta +3589 47371 tai parkhelsinki@scandichotels.com. Varauksen yhteydessä tulee ilmoittaa varaustunnus PHA270818_002. Kiintiö on voimassa 13.8.2018 asti.

Ilmoittaudu Pharmadata-päivään 13.8.2018 mennessä alla olevan linkin kautta. Lisätietoja tapahtumasta Suvi Karhula puh. +358 40683 4700

Ilmoittautuminen Pharmadata-päivä

Tervetuloa mukaan!

ps. Hyödynnä samalla kertaa edeltävänä päivänä 27.8.2018 järjestettävä Talous- ja varastonhallinta apteekkareille -koulutus!