Hyvät ohjelmistotuotteet tukevat apteekin toimintaa

Pharmadatan pd-ohjelmistotuotteet Presto, Procuro, Proselecta ja Prologis on suunniteltu helpottamaan ja tukemaan apteekin työtä. Niiden avulla apteekki voi tehostaa ja huolehtia niin apteekin sisäisestä tiedottamisesta kuin asiakkaiden lääkeneuvonnastakin. Yhdessä apteekkijärjestelmän kanssa ne tukevat apteekkilaisia ja apteekin toimintaa erilaisissa arjen tilanteissa.

Tehoa sisäiseen viestintään

Presto on apteekin lähiverkko eli intranet, jolla voidaan ylläpitää sisäistä viestintää ja dokumentaatiota helposti. Tieto on joka hetki jokaisen käyttäjän saatavilla. Parhaimmillaan se hoitaa apteekin sisäisen viestinnän kuntoon ja vanhoista muistilapuista päästään eroon. Se on myös kesälomien ja laajojen aukioloaikojen pelastaja, sillä sisäinen viestintä toimii, vaikka kollegaa ei työvuorojen vuoksi näkisikään paikan päällä. Lisäksi vaikkapa tukkujen verkkosivut voidaan linkittää Prestoon, jolloin ne ovat nopeasti saatavilla. Ohjelmistossa oleva kalenteri on myös oiva apu apteekin arjen järjestämisessä.

Laatua ja varmuutta asiakasneuvontaan

Procuro on farmaseuttisen henkilöstön neuvonnan ja tiedonhallinnan työkalu. Se käyttää Salixin tai pd3:n tietokantaa, jolloin ne keskustelevat keskenään jatkuvasti, eikä tietoja tarvitse tallentaa useaan paikkaan. Apteekkijärjestelmän tietokannan lisäksi Procuro hyödyntää esimerkiksi Taksaa, Pharmaca Fennicaa, SFINXia, Terveysporttia sekä Apteekkariliiton palveluita.

Päivittäisessä toiminnassa Procuroa käytetään lääkeaineiden yhteisvaikutusten tarkistamiseen sekä annosjakelutilausten hallintaan. Lisäksi se tarjoaa lääkkeiden oikean käytön kannalta keskeiset tiedot avohoidossa käytettävistä resepti- ja itsehoitolääkkeistä ja niiden lähettämisen suoraan asiakkaille Tietotippa -tietokannan kautta.

Procurosta näet lisäksi yhdellä silmäyksellä kaikki lääkkeet, joita asiakas on ostanut apteekistasi. Tämä mahdollistaa mm. paremman asiakaspalvelun ja lisätuotteiden suosittelun.

Neuvonta ja markkinointi näytöllä asiakkaille

Proselecta tehostaa apteekin markkinointia. Se koostuu ylläpito-ohjelmasta ja apteekin tilaan sijoitettavista näytöistä, joihin asiakkaille haluttu tiedotus- ja markkinointimateriaali saadaan näkyviin. Proselectaa voidaan hyödyntää myös lääkeneuvonnassa, sillä yhdessä Procuron kanssa voidaan esimerkiksi suoratoimituspisteen näytöllä jakaa asiakkaan lääkkeen ottotapavideo ja siten syventää lääkeneuvontaa.

Inventointia ilman paperia ja kynää

Prologis-inventointikapula helpottaa apteekin inventointia, sillä pieni laite mahdollistaa työn jaksottamisen apteekin muun toiminnan siitä häiriintymättä. Ehdottomana etuna Prologiksen käytössä on, että tuotteen varastotiedot päivittyvät välittömästi Salixiin tai pd3:n, jolloin erillisten inventointilistojen tulostaminen ja järjestelmään syöttäminen voidaan unohtaa.

Haluatko lisätietoja tai varata apteekillesi Procuro ja Presto koulutuksen?

Ota yhteyttä!

myynti@pharmadata.fi

 

pdPOS – nopea ja älykäs kassaratkaisu apteekissasi

 

Pharmadatan pdPOS-kassa on nopea ja helppokäyttöinen apteekkien tarpeisiin suunniteltu kassajärjestelmä. Kassa toimii sekä Salix- että pd³-apteekkijärjestelmässä ja on toteutettu yhteistyössä apteekkien kanssa. Kassaohjelma on käytettävissä kosketuspäätteeltä ja se tukee myös Proselecta-asiakasnäyttöä, jossa hintatietojen lisäksi voidaan näyttää lääkkeen ottotapavideoita ja mainoksia sekä muuta materiaalia. Vanhoihin järjestelmiin verrattuna pdPOS tarjoaa käyttäjälle yksinkertaisemmat hakutoiminnot ja selkeän opastuksen sekä aiempaa reaaliaikaisemman ja laajemman tietomäärän.

Helppokäyttöisin ja graafisin apteekkikassa

Kävimme kysymässä Kiteen apteekin kokemuksia pdPOS-kassasta. Apteekissa asiakkaita palvellaan ja reseptejä toimitetaan seitsemässä pisteessä ja jokainen työyhteisön jäsen on sujuvan asiakaspalvelun kannalta tärkeässä asemassa. ”Täällä tilanteisiin tartutaan ja asiat hoituvat!” apteekkari Sinikka Pekonen kehuu osaavaa ja energistä henkilökuntaa.

Sinikka oli aloittanut Kiteen apteekkarina kuukausi ennen tapaamistamme. Toiminnan ihmisenä hän oli jo ennättänyt hankkia kassasta kokemuksia. ”En ennättänyt saada opastusta uuden kassan käytöstä, mutta hyvän logiikan ansiosta käyttö sujui helposti. Tämä on paras apteekkikassa, jota olen käyttänyt”, hän toteaa tyytyväisenä.

Farmaseuttien kokemukset olivat kovin samansuuntaiset: ”Uusi kassa on helppokäyttöinen. Näyttö ja perustoiminnot ovat selkeät ja grafiikka on erinomainen. Hakutoiminnot ovat yksinkertaiset, ja kaikki haut tehdään kätevästi samasta kentästä. Uuden käyttäjää opastavan näytön avulla kuitinkorjauskin on aikaisempaa nopeampaa.”

Kassan käyttöönotto on helppoa. Asennus toteutetaan verkossa ja koulutuskin tapahtuu vaivattomasti verkon yli.

Reaaliaikaisuus parantaa asiakaspalvelua ja varastonhallintaa

Tarkka ja reaaliaikainen varastotilanne on tärkeä niin apteekin kuin asiakkaan palvelukokemuksen kannalta. Eri myyntikanavien, kuten verkkokaupan, osakeyhtiön ja apteekin varastotilanteiden keskinäinen seuranta tuovat lisähaastetta tilanteeseen.

Apteekkijärjestelmät Salix ja pd³ toimivat saumattomasti yhteen pdPOS-kassan kanssa. Tehdyt muutokset ovat nähtävissä kassalla ja järjestelmissä heti niiden tapahduttua. Kun varastotilanne on kaikkien työntekijöiden tiedossa, on tehokas monikanavainen myynti mahdollista.

Paranna asiakaskokemusta

Uudessa kassassa on erityisesti kiinnitetty huomiota apteekin asiakkaisiin ja asiakkaiden henkilökohtaiseen palveluun. Asiakastietoa ei tarvitse enää hakea muualta, vaan avain- ja alennusryhmäasiakkaiden sekä laskutusasiakkaiden tiedot saadaan selkeästi kassasta. Lisäksi yhdistämällä pdPOS-kassan asiakasnäyttöön, lääke- ja tuoteneuvontaa sekä apteekkituotteiden markkinointia voidaan tarjota asiakkaille entistä tehokkaammin.

Asiakasta tai kassaa ei myöskään tarvitse jättää kesken palvelutapahtuman esimerkiksi nimikkeiden hyllynumeron tai varastopaikan ja -saldon tarkistamisen ajaksi, sillä tieto löytyy suoraan apteekkihenkilökunnan edessä olevalta näytöltä. Tämä paitsi helpottaa työtä myös parantaa apteekin turvallisuutta.

Halusimme vielä tapaamisen lopuksi selvittää, onko apteekissa tiliasiakkaita ja millainen kokemus heidän palvelemisestaan on. ”Tilimyynti on helppoa, vain kaksi napin painallusta!” eräs farmaseuteista iloisena toteaa.

Lisätietoja ja tilaukset:

Riia-Liisa Rasimus
palvelujohtaja
puh. 0500 218119
riia-liisa.rasimus@pharmadata.fi