Lehtikankaan apteekki vaihtoi MAXXin pd3:een

Kajaanin Lehtikankaan apteekin apteekkari Mikko Kananen luettelee monta perustelua järjestelmävaihdokseen. ”Olemme eteenpäin menevä, innovatiivinen apteekki. Siksi valitsimme pd3:en. Se on käsitykseni mukaan markkinoiden innovatiivisin, käyttökustannuksiltaan edullisin ja nykyaikaisin järjestelmä. Uskon, että teimme täsmälleen oikean valinnan”, Kananen kertoo.

Kajaanissa sijaitseva Lehtikankaan apteekki vaihtoi toukokuussa MAXX-järjestelmästä Pharmadatan pd3:een. Mikä sai Lehtikankaan apteekin vaihtamaan järjestelmää? Millaisia argumentteja päätöksen taustalta löytyy? Apteekkari Mikko Kanasen perustelut ovat vankat. Syitä vaihtoon oli monia.

”Halusimme päästä kokeilemaan uutta, nykyaikaista järjestelmää. Yhtenä syynä olivat myös kustannukset – pd3 on selkeästi kilpailijaansa edullisempi. Lisäksi pd3:ssa ovat asiakkaan palvelemiseen paremmin soveltuvat työkalut, kuten neuvonnan ja tiedonhallinnan työkalu Procuro ja Presto-intranet”, Kananen luettelee.

Myös se, että Pharmadata on apteekkien omistama yritys, merkitsee Kanaselle paljon.

”Näen sen omana yrityksenämme. Pharmadatan tekemät kehitystoimet parantavat aidosti työtämme, kehitystoiminnassa meitä kuunnellaan tarkalla korvalla. Työmme kiinnostaa pharmadatalaisia aidosti ja he käärivät hihansa sukkelasti.”

Kehitysideoitakin on Kajaanista ehtinyt tulla jo ensimmäisten viikkojen aikana.

”Tällä porukalla on paljon ideoita ja ehdotuksia ja voitte olla varmoja, että niitä satelee lisää myös jatkossa. Yhdessä kehittäminen on mielestäni myönteinen asia.”

 

Innovatiivinen apteekki tarvitsee innovatiivisen järjestelmän

Kananen kuvailee omaa apteekkiaan keskikokoiseksi suomalaiseksi apteekiksi, joka on ottanut käyttöönsä paljon uusia palveluita kotiin kuljetuksista kosmetologin palveluihin. Yhteistyö palvelukotien kanssa on myös tiivistä.

”Olemme eteenpäin menevä, innovatiivinen apteekki. Siksi valitsimme myös pd3:en. Se on käsitykseni mukaan markkinoiden innovatiivisin ja nykyaikaisin järjestelmä.”

Alkutaipaleelle uuden järjestelmän kanssa mahtuu aina myös hieman hankaluuksia. pd3:n käyttölogiikka on toisenlainen kuin kilpailevassa järjestelmässä. Henkilökunnalle tämä aiheuttaa aluksi ylimääräistä työtä ja huolta. Kanaselle itselleen käyttölogiikan omaksuminen on ollut helpompaa, koska hän on käyttänyt uransa aikana myös Salix-järjestelmää.

Henkilökunta saa Kanaselta kuitenkin vuolaat kiitokset. Lehtikankaan apteekissa työskentelee yhteensä 12 työntekijää.

”Työntekijät ovat ottaneet muutoksen vastaan todella hyvällä asenteella. Farmaseuttimme Laura ja proviisorit Heidi ja Veli-Matti ovat vastanneet muutoksen läpiviennistä. He ovat kannustaneet, motivoineet ja auttaneet muuta henkilökuntaa.  Totta kai muutos myös aina hieman pelottaa, mutta henkilökunnan halukkuutta oppia uutta on ollut hieno seurata.”

”Uskon, että teimme oikean valinnan”

Millaisia oivallisia ominaisuuksia Kananen on sitten ensimmäisten viikkojen aikana pd3:ssa itse huomannut?

”Reseptin toimittamisen järjestys on pd3:ssa erilainen, kaikkea ei täydy lyödä heti alussa lukkoon. Tämä antaa enemmän mahdollisuuksia ja joustavuutta asiakastyöhön. Pakkauskokoja ja tuotteita on esimerkiksi helpompi vaihtaa reseptin toimitustilanteessa. Lisäksi Procuron hyödyntäminen on parantanut asiakastyötä”, Kananen kertoo.

Liiketoiminnan näkökulmasta järjestelmän nopeus ei ole Kanaselle avainkysymys.

”Vaan se, että pd3 tuo enemmän aikaa paremman hoidon löytämiseen ja asiakkaan kohtaamiseen. Uskon, että liiketoimintahyödyt tulevat apteekille juuri tätä kautta.”

Pharmadatan porukka on tehnyt koko ajan Kanasen mukaan kiitettävästi töitä sen eteen, että henkilökunta omaksuisi uuden järjestelmän. Toiveisiin on reagoitu sukkelasti. Kananen myös uskoo, että puolen vuoden kuluttua  kehitysputkessa olevat asiat alkavat konkretisoitua.

”Uskon, että olemme tehneet täsmälleen oikean valinnan. Opimme pikkuhiljaa järjestelmästä koko ajan uutta. Mutta odotukset ovat jo täyttyneet.”

Sähköisen valtuutuksen käyttö päivittyy Pharmadatan asiakkaille automaattisesti – ”Apteekin arki helpottuu nyt selkeästi”

 

Kansalaiset voivat nyt valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestaan kaikissa Suomen apteekeissa. Pharmadatan asiakkaille sähköisen valtuutuksen käyttöönotto ei vaadi mitään lisätoimia, sillä sähköinen valtuutus on asennettu käyttövalmiiksi sekä Pharmadatan Salix- että pd3-ohjelmistoihin. ”Olemme olleet kehitystyössä pitkään mukana ja kuunnelleet tarkkaan henkilökunnan toiveita apteekkiarjen sujuvoittamiseksi. Sähköisen valtuutuksen käyttö on sujunut alkutaipaleella apteekeissa todella hyvin”, Pharmadatan Riikka Affleckt kertoo.

 

Sähköinen valtuutus on nyt mahdollista apteekkiasioinnissa. Digitalisaatio etenee apteekkien arjessa, kun  kansalaiset voivat antaa sähköisen valtuutuksen, jolla voi valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestaan kaikissa Suomen apteekeissa. Sähköinen valtuutus ei korvaa tai poista nykyisiä apteekin toimintamalleja vaan tuo digitaalisen asiointikanavan niiden rinnalle.

”Tämä ei näy apteekeille muutoksena vaan suurena helpotuksena”, Pharmadatan it-kehityspäällikkö Riikka Affleckt kertoo.

Muutos koskee lähes kaikkia Suomen apteekkeja, ja se monipuolistaa, nopeuttaa ja nykyaikaistaa  apteekkien toimintaa. Pharmadatan asiakkaille sähköisen valtuutuksen hyväksymiseen siirtyminen ei vaadi mitään lisätoimia, sillä toiminto on asennettu käyttövalmiiksi sekä Pharmadatan Salix- että pd3-ohjelmistoihin.

”Olemme olleet kehitystyössä pitkään mukana ja kuunnelleet tarkkaan henkilökunnan toiveita apteekkiarjen sujuvoittamiseksi. Aiemmin apteekit ovat joutuneet käsittelemään suuria määriä paperisia valtuutuksia. Käytännön työ apteekeissa helpottuu, kun tietovarastoja ei enää tarvitse samalla tavalla siivota ja hallinnoida. Myös väärinkäytösten mahdollisuus pienenee oleellisesti, kun henkilökunnan on helppo tarkastaa tiedot sähköisestä palvelusta”, Pharmadatalla muutosta koordinoinut Affleckt kertoo.

 

Valtuutus annetaan Suomi.fi-palvelussa

Sähköisestä valtuutuksesta on kansalaisille apua etenkin silloin, kun ihminen ei itse pysty hoitamaan asioitaan esimerkiksi nuoren iän, sairauden tai ulkomaanmatkan vuoksi. Kun sähköinen valtuutus on annettu Väestörekisterikeskuksen Suomi.fi-verkkopalvelussa, valtuutettu henkilö ei tarvitse apteekissa Kela-korttia tai potilasohjetta. Hänen täytyy vain kertoa asioivansa tietyn henkilön puolesta, todistaa oma henkilöllisyytensä ja antaa puolesta asioimansa ihmisen henkilötunnus.

”Sähköinen valtuutus helpottaa olennaisesti esimerkiksi lapsiperheiden arkea, kun vanhemmilla ei tarvitse olla Kela-kortteja mukana hakeakseen lapsille reseptilääkkeitä. Ylipäätään toisen ihmisen asioiden hoitaminen on paljon helpompaa, kun mukaan ei tarvitse erillisiä paperisia dokumentteja”, Affleckt kertoo.

Valtuutus on voimassa valtuuttajan valitseman ajanjakson, kuitenkin korkeintaan 25 vuotta.

Sähköinen valtuutus apteekkitoiminnassa on suuri kansallinen hanke, jota ovat olleet mukana toteuttamassa Suomen apteekkariliitto SAL, Kela, Väestörekisterikeskus sekä THL.

Alaikäisen lapsen huoltajan ei tarvitse tehdä sähköistä valtuutusta, sillä huoltajuustiedot tulevat automaattisesti näkyviin väestötietojärjestelmästä. Apteekit tarkistavat sähköisesti kaikkien valtuuksien voimassaolon. Sähköinen valtuutus on mahdollista antaa useille eri henkilöille sekä tulevaisuudessa myös yrityksille, kuten kotihoidon yksiköille.

”Sähköisen valtuutuksen käyttö on sujunut pilottiapteekeissa todella hyvin. Kiinnostusta on jo nyt selvästi nähtävissä”, Pharmadatan Affleckt kertoo.

Valtuutetulla henkilöllä on oikeus:

– Noutaa toisen ihmisen reseptilääke

– Uusia toisen ihmisen reseptilääke

– Tarkistaa Kela- ja reseptitietoja sekä lääkkeisiin liittyviä etuustietoja

– Mitätöidä toisen reseptejä

– Pyytää yhteenvetoa toisen ihmisen resepteistä

 

Ohjeet sähköiseen valtuutuksen käyttöön löytyvät Pharmadatan Neuvosta.

Pharmadatan tukipalvelut palvelevat numerosta (09) 75 115 115

email: tuki@pharmadata.fi