pd3:een siirtyminen olisi kannattanut jo aikaisemmin

Kuokkalan apteekki vaihtoi Salixin pd3:een huhtikuussa keskellä koronahässäkkää. Apteekkari Petri Krögerin mielestä tämä kannatti. ”Olemme pystyneet realisoimaan järjestelmän tehokkuudesta syntyviä hyötyjä nopeasti. Ja jos tulee koronan toinen aalto tai muita vastaavia tilanteita, niin meillä ovat nyt työkalut kunnossa.”

 

Kuokkalan apteekki Jyväskylässä siirtyi Salixista pd3-järjestelmän käyttöön huhtikuun 21. päivä keskellä ”koronahässäkkää”. Ei siis ihme, että järjestelmämuutos jännitti ja mietitytti aluksi apteekkari Petri Krögeriä.

”Olimme kuitenkin tehneet ennakkoon paljon töitä muutoksen eteen. Halusimme myös saada EasyMedi-tilauksiin nopeasti lisää tehoa”, Kröger kertoo.

Tilannetta ei helpottanut se, että apteekissa oli uudessa erikoistilanteessa kova kiire. Puhelin soi jatkuvasti ja asiakkaita oli normaalia enemmän. Kouluttautumiseen uuden järjestelmän saloihin oli vaikea löytää aikaa.

”Kaikki meni kuitenkin lopulta todella sujuvasti ja hyvin – paremmin kuin osasin edes toivoa. Henkilöstön palaute on ollut positiivista ja porukka innostunutta. Olemme pystyneet realisoimaan järjestelmän tehokkuudesta syntyviä hyötyjä nopeasti.”

Etenkin takatöissä eli kotien ja verkkoapteekkitilausten käsittelyssä homma käynnistyi Krögerin mukaan saman tien todella hienosti.

”Hyöty oli nähtävissä heti. Viime päivinä olen miettinyt, että olisi kannattanut siirtyä uuteen moderniin järjestelmään jo aiemmin. Ja jos tulee koronan toinen aalto tai muita vastaavia tilanteita, niin meillä ovat nyt työkalut kunnossa, tulipa vastaan mitä tahansa”, Kröger kertoo.

 

Verkkoapteekin ylläpito on nyt helppoa

pd3:een siirtymisen hyötyjä Kröger löytää monia. EasyMedin integroituminen pd3-järjestelmään on nopeuttanut hoivakotien tilausten toimittamista selkeästi, kun tilaukset tulevat suoraan pd3-järjestelmään.

”Myös virhemahdollisuuksien määrä vähenee, kun ylimääräistä naputtelemista järjestelmään ei ole. Papereita ei tarvitse pyöritellä eikä tulostaa, kun tiedot ovat järjestelmässä. Meille tämä on ollut kullan arvoista.”

Korona-aikana eApteekkitilausten määrä on lisääntynyt selkeästi. pd3:een siirtyminen on tuonut tähänkin selkeää helpotusta. eApteekin integroituminen pd3-järjestelmään on tehnyt käsittelystä selkeää ja tehokasta. Esimerkiksi kampanjahintoja voi nyt ylläpitää pd3:ssa ja tiedot kulkevat automaattisesti verkkokauppaan.

”Verkkoapteekin tilausten käsittely pd3:ssa on todella sujuvaa ja myynnit saadaan suoraan kirjanpitoon. Saldot ja hinnat pysyvät ajan tasalla myös verkon puolella. Tämä helpottaa verkkoapteekin ylläpitoa merkittävästi.”

Samaan syssyyn Kuokkalan apteekkiin otettiin käyttöön muitakin uusia työkaluja, kuten kotiinkuljetus, pikalasku ja liikkuva maksupääte kotiinkuljetuksissa. Kaikki nämä ovat Krögerin mukaan varsin helppoja käyttää pd3:n yhteydessä.

”Toki ihan perus reseptinkäsittelykin on oikein sujuvaa uudella järjestelmällä.”

 

Ajansäästö EasyMedin käytössä on merkittävä

Kuokkalan apteekissa työskentelee 12 apteekkialan ammattilaista. Keskikokoisella jyväskyläläisapteekilla on asiakkaanaan useampi hoivakoti. Kukaan henkilökunnasta ei ollut aiemmin käyttänyt pd3-järjestemää. Koulutusaikana paikalla oli kuitenkin puolentoista viikon ajan pd3-järjestelmän hyvin taitava proviisori auttamassa ja neuvomassa henkilökuntaa. Tämä järjestely helpotti siirtymää todella paljon.

”Henkilöstö on jo näin lyhyessä ajassa löytänyt järjestelmästä paljon positiivisia puolia. He ovat halunneet oppia ja opiskella, vaikka korona-aika ja järjestelmämuutos ovat aiheuttaneet luonnollisesti myös stressiä – siitä iso kiitos heille.”

Positiivista palautetta Kröger on saanut työntekijöiltä etenkin EasyMedin käsittelystä. EasyMedi3 oli Kuokkalan apteekissa käytössä ennenkin.

”EasyMedin integroitumisesta pd3:een on tullut kaikista eniten myönteistä palautetta. Ajansäästö on merkittävä – työ hoituu nyt arviolta lähes puolta nopeammin. Tämä on iso asia”, Kröger kuvailee.

Entä mitä hän haluaa sanoa niille, jotka harkitsevat uuteen järjestelmään siirtymistä?

”Hyvät asiat Salixia käytettäessä, kuten EasyMedi, Procuro ja Presto, toimivat edelleen myös myös pd3:ssa. Lisäksi päälle tulee paljon uusia hyödyllisiä toimintoja ja ominaisuuksia. Apteekkiarki on ainakin meillä helpottunut selkeästi.”

Pharmadata ja Pfizer kehittivät apteekeille lääkehoidon tukipalvelun – ”halusimme tukea lääkkeiden oikeaa ja turvallista käyttöä käytännönläheisillä ohjeilla”

Pharmadata ja lääkeyhtiö Pfizer ovat kehittäneet pd3-apteekkitietojärjestelmään uuden lääkehoidon tukipalvelun, jonka tarkoituksena on tukea suunnitellun lääkehoidon toteutumista ja pyrkiä parantamaan lääkehoitojen vaikuttavuutta. Palvelu koostuu yritysinfosta ja yritysviestistä.

 

Yritysinfo

Farmasistit ovat päivittäin työssään tekemisissä laajan lääkekirjon kanssa, eikä yksittäinen farmasisti voi millään hallita kaikkien lääkevalmisteiden hoidon toteutukseen liittyviä yksityiskohtia. Yritysinfon tietoruutu tarjoaa farmasistille reseptilääkkeistä käytännönläheiset lääkkeen oikeaa ja turvallista käyttöä edistävät tiedot asiakkaan kanssa läpikäytäväksi. Yritysinfosisällöt käsittelevät muun muassa lääkehoidon tavoitteita sekä potilastukiohjelmia.

Apteekkiammattilaisten käytössä olevan valmisteyhteenvedon lisäksi farmasisti saattaa kaivata lääkkeestä muuta käytännönläheistä ja uutta tietoa. Yritysinfo tulee automaattisesti farmasistille näkyviin reseptintoimitustilanteessa.

”Tähän asti potilastukimateriaali on ollut järjestelmissä saatavilla välilehdillä parin klikkauksen takana. Osassa tapauksista tieto on jäänyt huomioimatta ja hyödyntämättä. Pharmadata halusi kehittää informaation saatavuutta ja käytettävyyttä, ja täten tavoitella teknisillä ratkaisuilla parempaa lääkehoidon vaikuttavuutta”, Pharmadatan toimitusjohtaja Ilkka Toivola kertoo.

 

Yritysviesti

Mikäli asiakas antaa luvan, hän saa apteekissa asioimisensa jälkeen tekstiviestitse lisätietoa lääkehoitoon liittyvistä keskeisimmistä asioista.

”Tekstiviestien tavoitteena on palauttaa asiakkaan mieleen tärkeimmät apteekissa läpikäydyt asiat, ohjata potilas luotettavien tietolähteiden äärelle tai muistuttaa tärkeistä lääkehoitoon liittyvistä tapahtumista. Tekstiviesti voi esimerkiksi muistuttaa potilastukiohjelmasta, seurantakäynnistä tai tehosterokotteen ajankohdasta”, Pfizerin digitaalisista ratkaisuista vastaava Markus Väisänen kertoo.

 

Oikein toteutetulla lääkehoidolla tavoiteltuun hoitotulokseen

Palvelukehityksen taustalla on ajatus, että vain oikein toteutettu lääkehoito voi tuottaa tavoitellun hoitotuloksen.

”Palvelun kehitystyö lähti liikkeelle havaitsemastamme tarpeesta edistää suunnitellun lääkehoidon toteutumista. Tiedämme, että liian usein lääkehoidon toteutumiseen jää parannettavaa tai lääkehoito keskeytyy perusteetta. Lisäksi esimerkiksi rokotesarjojen tehosterokotukset usein unohtuvat. Tällaisiin haasteisiin pyrimme palvelulla vastaamaan”, Väisänen sanoo.

Palvelu on avattu 20.5.2020 kaikissa pd3-apteekkitietojärjestelmää käyttävissä apteekeissa neljälle Pfizerin reseptilääkevalmisteelle. Palvelun piiriin on tarkoitus tuoda tulevaisuudessa lisää lääkevalmisteita. Toiveena on myös se, että palvelu olisi tulevaisuudessa käytössä mahdollisimman laajasti Suomen apteekeissa ja siten mahdollisimman monen potilaan tukena.

Kehityshanke on kansainvälisesti uraauurtava.

”Meillä ei ole tiedossamme, että maailmalla olisi toteutettu vastaavaa lääkehoidon tukimuotoa. Perimmäinen tavoite hankkeessa on, että lääkehoidot toteutuisivat mahdollisimman oikein ja turvallisesti ”, Väisänen kertoo.

En enää pärjäisi ilman analyysityökalua

Kangasalan apteekin apteekkari Mikko Unkila pitää Pharmadatan kehittämää pd Analyysiä erinomaisena liiketoiminnan ja henkilöstön johtamisen työkaluna. ”Se on todella monipuolinen ja siitä näkee reaaliaikaisesti uskomattoman paljon asioita. Erityisesti nyt korona-aikana on ollut tärkeä seurata myynnin, keskiostosten ja asiakasvirtojen suuruutta päivätasolla, kun aiemmassa elämässä tietoa tuli tarkasteltua noin kerran kuukaudessa.”

 

”Ilman pd Analyysiä apteekkarilla ei olisi elämää. En enää pärjäisi ilman sitä”,  kertoo Kangasalan apteekin apteekkari Mikko Unkila kokemuksistaan Pharmadatan kehittämästä uudesta analyysityökalusta.

Kangasalan apteekissa on ollut pd Analyysi käytössä vajaan kahden kuukauden ajan ja Unkilan kokemukset siitä ovat erinomaiset.

Myynnin ja tuloksen seuranta tapahtui aiemmin apteekissa kuukausitasolla. Nyt Unkilalle on jo tullut tavaksi tarkastella myyntiä, reseptitoimitusten osuuksia ja asiakasvirtoja päiväkohtaisesti. Työkalua on Unkilan mielestä helppo käyttää ja sitä tulee tarkasteltua useita kertoja päivässä. Pd Analyysistä näkee jopa, miten eri tuotteet ja tuoteryhmät ovat myyneet eri päivinä.

”pd Analyysi on todella monipuolinen työkalu, josta näkee uskomattoman paljon asioita, joihin ei aiemmin ollut valmista näkymää. Työkalu näyttää myös päivä-, kuukausi- ja vuositasolla vertailun edelliseen vuoteen. Apteekkari pystyy päättelemään tästä valtavasti asioita, liiketoiminnan johtaminen on nyt paljon aiempaa analyyttisempää”, Unkila kertoo.

 

Pd Analyysi on myös henkilöstön johtamisen työkalu

Aluksi pd Analyysi on ollut ennen kaikkea liiketoiminnan johtamisen työkalu. Tulevaisuudessa Unkila uskoo käyttävänsä sitä yhä enemmän myös reaaliaikaisena henkilöstön johtamisen työkaluna. Sen avulla kun pystyy arvioimaan työvoiman tarvetta ja asiakasvirtoja reaaliajassa. Tällä taas on suuri vaikutus henkilöstöön liittyviin päätöksiin viikko- ja päivätasolla.

Analyysityökalu auttaa myös henkilöstön sitouttamisessa ja tavoitteiden asettamisessa. Se tarjoaa paljon sellaista dataa, jota voi hyödyntää yhteisten tavoitteiden asettamisessa.

”Luulen, että henkilökuntaa kiinnostaa nähdä lukuja myynnin ja keskiostosten suuruuden kehittymisestä sekä asiakasvirroista. Tällainen informaatio sitouttaa, motivoi ja kannustaa ihmisiä. Tiedon pohjalta apteekissamme pystytään tulevaisuudessa rakentamaan parempia tavoite- ja kannustejärjestelmiä”, Unkila kertoo.

Hienoa on myös Unkilan mielestä se, että analyysityökalu toimii pilvipalveluna, ja sitä voi siksi tietokoneen lisäksi käyttää myös muilla älylaitteilla , kuten puhelimella. Koronakevään aikana tämä on helpottanut selkeästi apteekkarin elämää.

Kangasalan apteekki on perinteikäs kivijalka-apteekki, joka on toiminut kaupungin keskustassa jo 120 vuotta. Henkilökuntaa apteekissa on noin viisitoista.

 

”Olemme riippuvaisia siitä, miten aktiivisia itse olemme. Jos haluamme kehittyä, meidän on tehtävä kovasti töitä sen eteen. Pd Analyysi on ollut yksi selkeä askel eteenpäin liiketoiminnan, markkinoinnin ja johtamisen kehittämisessä. Minulle apteekkarina siitä tuli saman tien elintärkeä johtamisen väline.”

 

”Olisipa meillä ollut aina Ropo”

Klaukkalan apteekki otti lokakuussa käyttöönsä Pharmadatan ja Ropo Capitalin yhteistyönä kehittämän Ropo-laskutuspalvelun. Laskutukseen liittyvä työ helpottui ja tehostui saman tien selkeästi.
”Olisin halunnut tällaisen palvelun jo kauan sitten!” apteekkari Marja-Leena Ikäläinen kertoo.
Klaukkalassa kaksi farmaseuttia hoitaa vuorokuukausin laskutusta. Ikäläisen mukaan tämä on ollut toimiva ratkaisu. Laskutusasioita hoitavan työntekijän pitää ymmärtää lääkekorvausasioita, vakuutusyhtiösopimuksia ja monia muita asioita, joita farmaseutti taitaa. Liittyyhän apteekin tilimyyntilaskutus pääasiallisesti apteekin lääketoimitusten laskuttamiseen.
Farmaseuteille laskutuksesta vastaaminen on myös meriitti. Työ vaatii hyvää laajan kokonaisuuden hallintaa ja siinä on tiukka aikataulu.
”Molemmat laskutusta hoitavat farmaseutit ovat olleet ilahtuneita tästä uudesta vastuustaan ja pitävät sitä arvokkaana”, Ikäläinen kertoo.
Työn tehostuminen Ropon myötä näkyy apteekkiarjessa. Laskutukseen käytetty aika väheni alle puoleen.
”Farmaseutti vapautuu nopeasti palvelemaan asiakkaita ja ydintehtävänsä äärelle. Jo tästä on paljon etua. Minulle apteekkarina Ropon käyttö heijastuu myös siten, että postituskulut ovat pienemmät, kuoritusta ja teknistä sekä it-työtä ei enää tarvitse tehdä itse. Tämä on järkeistänyt apteekin sisäistä työnjakoa ja työkulttuuria.”

 

Asiakas maksaa nyt laskut nopeammin

Ropo helpottaa myös maksuvalvontaa. Tämä on ollut Ikäläiselle iloinen yllätys.
”Asiakkaat maksavat laskut nyt nopeammin, kun lasku tulee Ropon kautta. Perintään tarvitaan aina apteekkarin lupa, mutta tähän ei ole tarvinnut vielä kertaakaan turvautua. Tälläkin tavalla Ropo on tervehdyttänyt kokonaisprosessia.”
Muille apteekeille Ikäläinen vinkkaa, ettei apteekkitoiminnan tehokkuuden ja jatkuvuuden kannalta sekä liiketaloudellisestikin melko merkittävää laskutustoimintoa tule resursoida ”yhden kortin varaan”.
”Laskuttajien lisäksi tulee myös esimiehistössä olla ymmärrys tästä kokonaisprosessista. Jos laskuttaja on esimerkiksi lomalla tai sairaana, osaa joku palvella sekä asiakkaita että yhteistyökumppaneita laskutusasioissa päivittäin.”
Klaukkalan apteekissa on käytössä Salix-apteekkijärjestelmä. Ropo toimii sekä Salix- että pd3-ohjelmissa.

 

Ropolla on ryhdistävä vaikutus

Klaukkalan apteekki on yksi Suomen suurimmista apteekeista ja sijaitsee vilkkaassa liikekeskuksessa 35 kilometrin päässä Helsingin keskustasta. Apteekki on auki vuoden jokaisena päivänä.
”Mielestäni Klaukkala on vireä ja eteenpäin menevä paikkakunta, jossa asuu sekä nuoria että iäkkäitä ihmisiä. Tavoitteenamme on palvella asiakkaita heidän odotustensa mukaisesti ja mielellään odotukset ylittäen.”
Ropoon siirtyminen meni Ikäläisen sanoin ”kerralla maaliin”. Huolellinen etukäteissuunnittelu kannatti.
”Kannattaa tehdä etukäteen mind mapping -harjoitus eli laittaa pelilaudalle kaikki asiakkaat, asiat ja tahot, jotka ovat tekemisissä apteekin tilimyynnin kanssa.”
Asiakkaille on reilua kertoa hyvissä ajoin muutoksesta. Ikäläinen halusi kirjoittaa omannäköisensä tiedotekirjeen tiliasiakkaille.
”Tämä oli ilmeisesti tosi hyvä kuvio, koska emme saaneet yhtään ihmettelyä asiakkailta muutoksesta, vaikka etukäteen minua siitä peloteltiin. Luonnollisesti myös farmaseuttiselle henkilökunnalle tulee selkokielellä kertoa, mikä muuttuu Ropo-palvelun myötä.”
Pharmadata saa Ikäläiseltä kiitosta kattavista ja selkeistä ohjeistuksista sekä suunnittelu- että koulutusvaiheessa ja käytännön toiminnoissa.
”Pharmadatassa oli tehty niin hyvä ohjeistus laskutuksen tekemiseen Ropolla, että olemme käyttäneet sitä koko ajan. Kaiken kaikkiaan tämä on ollut ilahduttava muutos, joka on ryhdistänyt tekemistämme entisestään.”

 

Annosjakeluilmoitusten tekeminen EasyMedillä entistäkin selkeämpää

Uusimmassa EasyMedi-päivityksessä (20.4.) annosjakelumuutosten valikkoon lisättiin uusia vaihtoehtoja. Nyt muutosten ilmoittaminen apteekille on entistäkin helpompaa.

Potilaan lääkityksessä tapahtuvien muutosten ilmoittamiseen löytyvät tutut muutosvaihtoehdot: annostelumuutos, lääkkeen keskeytys sekä lääkkeen lopetus. Näiden lisäksi on lisätty uusi vaihtoehto:

• Uusi lääke

Valitse ilmoitettavan lääkitysmuutoksen tyyppi. Lisää tarkempi kuvaus muutoksesta vapaatekstinä ja tallenna tiedot. Lisättyjä muutoksia on nyt mahdollista muokata ennen ilmoituksen lähettämistä.
Lääkitykseen liittyvien muutosten seuraksi on lisätty uusia toimintoja:

• Uusi annosjakelupotilas
• Annosjakelun tauotus
• Annosjakelun lopetus

Uusia potilaita voi lisätä jakeluun nyt myös suoraan annosjakeluilmoituksella, joko asiakasyksikön olemassa olevista potilasta tai kokonaan uusia henkilöitä.
Jos potilaan annosjakelu jää tauolle, valitse vaihtoehto ”Annosjakelu tauolle”, lisää tarvittaessa tarkempi kuvaus muutoksesta ja tallenna tieto. Se päivittyy myös potilastietoihin automaattisesti. Tauolla olevan annosjakelun voi palauttaa tauolta tai ilmoittaa lopetetuksi. Tauolta palauttaminen tapahtuu vastaavasti kuin tauolle lisääminen ja jatkossa potilas on taas mukana annosjakelulistauksella normaalisti.

Annosjakelun lopettamisesta voi ilmoittaa apteekkiin valitsemalla vaihtoehdon Annosjakelun lopetus ja lisäämällä tarkemman tiedon. Näin apteekki saa tiedon eikä potilas vain ”katoa” annosjakeluilmoituksen potilaslistaukselta. Tieto päivittyy tässäkin tapauksessa automaattisesti potilastietoihin eikä potilas ei ole enää mukana seuraavalla annosjakeluilmoituksella.

Potilastietojen tarkastelu sekä annosjakeluilmoituksella että tilauksilla on nyt entistä helpompaa, kun potilaan nimi toimii suorana linkkinä potilaan tietoihin. Myös tietojen näkymistä tulosteilla on selkeytetty, etenkin annosjakeluilmoitusten osalta, kun tiedot näytetään vastaavassa muodossa kuin selaimen näkymässä.

Pharmadata panostaa tukipalvelun jatkuvaan kehittämiseen

Pharmadata kehittää jatkuvasti service deskinsä toimintaa ja panostaa työntekijöidensä ammattitaitoon. Tukipalvelusta saa nyt ongelmatilanteissa apua entistäkin ripeämmin. Mediatekniikan insinööri Tanja Nivala nauttii service desk -työn vaihtelevuudesta. ”Service deskissä ei voi koskaan tietää, mitä seuraavaksi tulee vastaan – tämä on työn suola. On hieno tunne, kun pystyy auttamaan asiakasta.”

Pharmadatan service deskiin tulee kuukausittain lähes 2500 puhelinsoittoa. Yksi Pharmadatan asiakkaita auttavista ammattilaisista on kolme ja puoli vuotta service deskissä työskennellyt Tanja Nivala.

”Nautin työstäni, koska jokainen päivä on erilainen. Asiakkaan ongelma voi liittyä tuotteeseen tai sovellukseen, järjestelmään tai verkkoyhteyteen. Puhelimeen vastatessa ei voi koskaan tietää, mitä on vastassa – tämä on työn suola”, Nivala kertoo.

Hän on koulutukseltaan mediatekniikan insinööri ja on ennen Pharmadataa työskennellyt apteekissa teknisenä työntekijänä.

”Tekniikan ja apteekkialan yhdistäminen on mun juttuni. Koen toimialan todella kiinnostavaksi.”

Toiminta kehittyy jatkuvasti

Pharmadata panostaa tukipalvelunsa kehittämiseen sekä työntekijöiden ammattitaitoon. Yhtiön service deskin työntekijöille onkin kertynyt kokemusta apteekkityöstä yhteensä 50 työvuoden ajalta. Pharmadata kerää ja analysoi asiakaspalautetta kuukausittain. Loppuvuonna tavoitettavuutta parannettiin entisestään.

Kun aiemmin ongelmia ratkottiin saman tien puhelimessa, nykyisin puhelimessa pyritään tekemään kiireellisyysanalyysi ongelmasta. Tämän toimintamallin tarkoitus on varmistaa, että kiireellisiin, apteekin liiketoiminnan kannalta merkityksellisiin ongelmiin saadaan ratkaisu nopeasti. Puheluiden lisäksi service deskiin tulee sähköposti- ja lomakepyyntöjä.

”Erityisesti Neuvosta löytyviä lomakkeita kannattaa hyödyntää, sillä jäsennelty tieto nopeuttaa ratkaisun löytymistä”, Nivala opastaa.

Toimintaperiaatteen muuttuminen näkyy myös tuloksissa: Puheluiden jonottamisaika on lyhentynyt selvästi. Nyt Pharmadatan service desk vastaa puheluihin keskimäärin puolessa minuutissa.

”Työntekijöiden työpäivä jakautuu ratkaisuvuoroon ja linjavuoroon. Ratkaisuvuorossa käsittelen työjonossani olevia, selvitystä vaativia asioita kiireellisyysjärjestyksessä. Linjavuorossa oleva työntekijä taas vastaa asiakkaan puheluihin”, Nivala kertoo.

Palvelu pelaa myös iltaisin ja viikonloppuisin

Pharmadatan service desk on arkisin auki aamusta iltaan sekä useita tunteja myös viikonloppuisin.

Maanantait ovat tyypillisesti ruuhkaisinta aikaa tukipalvelussa.

”Resursoimme service deskiämme ja haluamme palvella asiakkaitamme apteekkien aukioloaikoja vastaavilla tunneilla. Tiedämme hyvin tilastojen perusteella, milloin apteekeissa on kaikkein kiireisintä. Huolehdimme, että meillä on silloinkin toimintakykyä palvella asiakkaitamme”, Pharmadatan tukipalveluista vastaava johtaja Mikko Halinen kertoo.

Neuvo ohjeistaa myös Salix-käyttäjiä

Halinen ja Nivala korostavat, että Pharmadatan helpdeskiin saa soittaa aina, kun asiakkaalla on ongelma. Toisaalta toiminta tähtää myös siihen, että asiakkaat oppisivat itse ratkomaan ongelmia ja löytämään ohjeet Neuvosta.

Neuvo on Pharmadatan ohjepankki, jonne on kirjoitettu kuvallisia ohjeita perus- ja korjaustoiminnoista. Samalla se on myös tiedotuskanava, jossa Pharmadata kertoo muiden muassa ohjelmiston uusista ominaisuuksista tai häiriöistä. Myös Pharmadatan järjestämistä koulutuksista löytyy tieto Neuvosta.

”Olemme kehittäneet Neuvoa viime vuosina valtavasti ja toivomme, että asiakas oppisi ongelmatilanteessa omatoimisesti hyödyntämään Neuvoa ja etsimään sieltä ratkaisua.”

Neuvo tarjoaa näppäriä ohjeistuksia ja vinkkejä pd3-käyttäjien lisäksi myös Salix-apteekeille.

”Harva tietää, että Neuvosta löytyy Salix-käyttäjille esimerkiksi kattavasti laskutukseen liittyviä ohjeistuksia. On ilo huomata, että pikku hiljaa asiakkaat ovat alkaneet löytää Neuvon palvelut.”

Parasta on, kun asiakas oppii uutta

Holvi on puolestaan Pharmadatan kehittämä täysin uusi käyttäjähallintatyökalu.

”Se on kehitetty, jotta asiakkaalla olisi parempi näkymä käyttäjiinsä: Ketkä käyttävät apteekin järjestelmää? Mihin asti kirjautumistunnukset ovat voimassa? Holviin kirjautumalla henkilökunta pystyy poistamaan käyttäjiä, lisäämään uusia sekä jatkamaan tunnusten voimassaoloaikoja.”

”Kaikkien näiden uudistusten tarkoitus on sujuvoittaa apteekkien arkea”, Nivala lisää.

Työn vaihtelevuuden lisäksi parasta tukipalvelutyössä on hänen mielestään asiakkaalta saatu palaute.

”Tuntuu hyvältä saada kiitosta – kokea, että on auttanut asiakasta eteenpäin. Vielä paremmalta tuntuu, kun asiakas kertoo oppineensa meiltä jotain uutta. Tällöin olen onnistunut työssäni.”

Tiedolla johtaminen | pd Analyysi – esittely videona neuvossa!

Tervetuloa tutustumaan uuteen pd Analyysityökaluun!

Analyysityökalu perustuu monipuoliseen Microsoft Power Bi -alustaan. Analyysityökalun avulla saat parhaan tiedon apteekin toiminnan ohjaamiseen ja suunnitteluun, sekä päivittäiseen informaatioon apteekin taloudesta. Työkalu on käytettävissä verkkoselaimella tai puhelimella – missä vain, millä vain päätelaitteella.

Selkeään yleisnäkymään on kerätty kaikki olennainen tieto. Ja tarkempaa tietoa janoavien on helppo porautua niin myynti-, kuin asiakastapahtumiin. Työkalun avulla pystyt helposti ohjaamaan resurssit oikeisiin paikkoihin oikeaan aikaan. Saat sen käyttöösi pd³-apteekkijärjestelmään.

Esittelyvideon ja käyttöönoton ohjeet löytyvät Neuvosta!

 

Ole meihin yhteydessä ja tilaa apteekillesi analyysityökalun esittely!

email: myynti@pharmadata.fi tai puh. 040 624 9006 (Joosep Kalamägi)

 

Tiedolla johtaminen

Me Pharmadatassa olemme kuunnelleet asiakkaitamme. Heidän tarpeidensa mukaisesti olemme rakentaneet täysin uuden pd Analyysityökalun. Se on Microsoft Power Bi -alustalle tehty apteekin liiketoiminnan hallintatyökalu. Visuaalisesti toteutettuun näkymään on kerätty kaikki apteekin olennainen tieto liittyen myyntiin sekä resepti- ja  asiakastoimituksiin.

Apteekin ohjausnäkymän ideana on antaa reaaliaikainen kuva apteekin toiminnasta yhdessä näkymästä. Tämä auttaa apteekkaria pysymään kärryillä myynnin kehittymisestä ja apteekin tilasta.

Jos Apteekkarilta kysytään myynnin tämänhetkisestä statuksesta, on ohjausnäkymä hänelle helppo keino avata tilannetta myös muille. Ohjausnäkymän avulla on helppo suunnitella toimintaa, resursointia ja kampanjoita. Sen saa käyttöön niin omalta työasemalta kuin mobiililaitteeltakin! Tieto on siis käytettävissä milloin ja missä vain.

 

Katso julkistusvideo tästä!

Kouluttautuminen kannattaa – uutta virtaa, vinkkejä ja vertaistukea

Pharmadata järjestää tänäkin keväänä lähes neljäkymmentä koulutusta. Juankosken apteekin Eija Ärväs on saanut koulutuksista uusia taitoja ja intoa arkityöhönsä. ”Kouluttautumisella on minulle suuri merkitys, koska haluan pysyä ajan tasalla apteekkiammattilaisten uusista tuulista. Myös vertaistuen merkitys on suuri. On tärkeä kuulla, miten asioita hoidetaan muualla ja tutustua uusiin ihmisiin.”

Kouluttautuminen piristää ja antaa uutta virtaa apteekkiammattilaisen arkeen. Tätä mieltä on Juankosken apteekin tekninen avustaja Eija Ärväs. Hän kävi syksyllä Pharmadatan varastonhallinnan koulutuksessa ja aiemmin laskutuskoulutuksessa.
”Yritän käydä mahdollisimman paljon erilaisissa koulutuksissa. Kouluttautuminen on minulle tärkeää, ja niistä saa aina uusia ideoita. Haluan pysyä ajan tasalla apteekkiammattilaisen arjessa, vaikka olenkin jäämässä parin vuoden kuluttua eläkkeelle”, Ärväs kertoo.
Pharmadata järjestää kevään 2020 aikana yhteensä nelisenkymmentä koulutusta. Tarjoama koostuu laskutus-, varastonhallinta-, taloushallinto- sekä Presto-koulutuksista. Lisäksi Pharmadata järjestää suosituksi tulleen pääkäyttäjävalmennuksen ja apteekeille räätälöityjä koulutuksia. Kaikki koulutukset tähtäävät apteekkiammattilaisten arjen sujuvoittamiseen ja ammattitaidon ylläpitämiseen.

”Suunnittelemme koulutuksemme aina huolella ja kehitämme niitä eteenpäin asiakkailta saamamme palautteen pohjalta. Kartoitamme etukäteen osallistujien toiveita, tarpeita ja osaamistasoa sekä sitä, minkä tyyppisistä apteekeista he tulevat”, Pharmadatan kouluttajat Anu Kurppa ja Ville Fogelberg kertovat.

Kouluttaja, asiantuntija Anu Kurppa

Työssään he ovat huomanneet, miten pienetkin asiat saavat usein suuren merkityksen.

”Kun työntekijä kirjoittaa sata reseptiä päivässä, voi jonkun pieneltä tuntuvan asian muuttaminen saada työpäivän kannalta valtavan vaikutuksen”, Kurppa kertoo.

Vilkasta ajatusten vaihtoa

Ärväs arvostaa pienryhmissä tapahtuvaa koulutusta. Niissä saa kasvokkain tapahtuvaa, yksilöllistä opetusta ja samalla tutustuu muihin kollegoihin.

”Viimeksi olin laatinut ennen koulutusta listan kysymyksiä, joita oli pienryhmässä helppo esittää kouluttajille. Myöskään vertaistuen merkitystä ei voi liiaksi korostaa. On tärkeä kuulla, miten asioita hoidetaan ja ongelmia on ratkottu muissa apteekeissa”, Ärväs kertoo.

Myös Kurppa ja Fogelberg ovat huomannet vertaistuen merkityksen koulutuksiin osallistuneille.

”Ajatustenvaihto on vilkasta ja ihmisten on selvästi hyvä saada perspektiiviä muilta omaan tekemiseensä. Kilpailuasetelmia koulutuksissa ei synny, vaan yhteisöllisyys on todella voimakasta”, Kurppa kertoo.

Pharmadatalla on tällä hetkellä yhteensä kuusi kouluttajaa. Kaikkien kouluttajien tavoitteena on mahdollisimman taitavat käyttäjät ja apteekkiarjen helpottaminen.

”Asiakasrajapinnassa työskenteleminen on todella antoisaa ja opettaa myös meitä. Saamme jatkuvasti valtavasti kehitysideoita, joita viemme eteenpäin tuotekehityksellemme.”

Kaikki kysymykset ovat tervetulleita

Kouluttaja on työssään sekä auttaja, opastaja että vinkkien antaja. Kouluttajat kouluttavat myös jatkuvasti itseään oman ammattitaitonsa ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

”Haluamme, että ihmiset saavat koulutuksistamme mahdollisimman paljon irti. Esimerkiksi vuorovaikutustaitojen kehittäminen on työssä tärkeää, sillä ihmiset ovat hyvin erilaisia sekä luonteeltaan että taidoiltaan. Tämä tekee työstä myös haastavaa: Miten pitää kaikkien into ja mielenkiinto yllä. Kaikkien erilaisuus pitää huomioida”, Fogelberg kertoo.

Kaikki kysymykset ovat Pharmadatan kouluttajille tervetulleita. Jokaisella osallistujalla saa myös olla oma vauhtinsa ja tapansa oppia. Toiset ihmiset myös suhtautuvat uusiin asioihin positiivisemmin kuin toiset.

”Taito tsempata ja kannustaa on tässä työssä olennaista. Myös ihmistuntemus ja tilannetaju ovat tarpeellisia.”

Samanlainen erilainen apteekki

Ville Fogelberg on työskennellyt Pharmadatalla yhteensä 15 vuotta ja vieraillut sadoissa eri apteekeissa ympäri Suomea. Myös Anu Kurpalla on pitkä kokemus työskentelystä hyvin erilaisissa apteekeissa.

”Tavallaan jokainen apteekki on omanlaisensa mutta silti samanlainen kuin muut. Rytmi ja asioimiskulttuuri poikkeavat toisistaan suuressa kaupunki- ja maalaisapteekissa. Silti apteekkiammattilaisen työn perusta on kaikkialla yhtäläinen.”

Tilaisuus on peruttu – Pharmadata Käyttäjäpäivä 18.3.2020

Tilaisuus on peruttu koronavirustilanteen vuoksi.

 

 

 

Uusinta apteekkiteknologiaa ja ideoita hyvässä seurassa.
Tapahtuma on vakiinnuttanut paikkansa käyttäjien kalentereissa.

Pharmadata Käyttäjäpäivä 18.3.2020
Teema: Tiedolla johtaminen

Aika: Keskiviikko 18.3.2020 klo 9.00:17.00
Paikka: Radisson Blu Royal, Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki

Pharmadata Päivä on kaksi kertaa vuodessa järjestettävä tilaisuus.
Tapahtuma on maksuton ja tarkoitettu apteekkien tietojärjestelmien käyttäjille.

Tule kuulemaan mitä uutta tarjoamme 2020 ja mitä odottaa tulevaisuudelta!

Ohjelma:

9:00    AAMUKAHVIT

9:30    Käyttäjäpäivän avaus, Ilkka Toivola, toimitusjohtaja Pharmadata Oy
9:45    Apteekkien toimintaympäristön muutos ja talousjohtaminen,
Ilkka Harjula talous- ja hallintojohtaja, Suomen Apteekkariliitto
10:30   Tiedolla johtaminen, Mikko Unkila apteekkari FaT
11:15    Analyysityökalu – Miten se toimii?

12:00    LOUNAS

13:00    Puolesta-asiointi ja rajat ylittävä resepti – Salix ja pd³
14:00    Miten EasyMedi³ ja pd³ antavat yhdessä enemmän!

14:30    KAHVITAUKO

15:00    Mitä uutta 2020?
15:45    Käyttäjäpäivän kooste ja tilaisuus päättyy
16:00    Kuohuviiniä ja seurustelua
17:00    Tilaisuus päättyy

Lisätietoja: myynti@pharmadata.fi