Tikkurilan Ykkösapteekissa pd Analyysi auttaa tekemään tärkeät päätökset

Miten apteekillamme menee? Pharmadatan pd Analyysi antaa kysymykseen vastauksen tunnin tarkkuudella. Tikkurilan Ykkösapteekin proviisori Tapani Kaijaselle pd Analyysistä on ollut paljon hyötyä heti käyttöönoton ensi metreiltä alkaen. ”Odotukset ovat täyttyneet – puutteita en ole tästä juurikaan löytänyt.”

Tikkurilan Ykkösapteekin proviisori Tapani Kaijasta on aina kiinnostanut myyntistatistiikka. Pharmadatan pd Analyysi -työkalu proviisoreille on ollut Tikkurilassa pilottikäytössä muutaman kuukauden ja vastannut lähes täydellisesti odotuksiin heti pilottivaiheessa. Kuluvana koronavuotena pd Analyysi on tarjonnut kaivattua reaaliaikaista taloustietoa päätöksenteon taustalle.

”Sitä on käytetty heti oikeaan päätöksentekoon. Pd Analyysi on avannut talouteen näkymän, jollaista mikään muu työkalu ei ole aiemmin tarjonnut. Asiat, jotka aiemmin olivat vaikeasti hahmotettavia tai saatavilla vasta kuukausikirjanpidon valmistuttua, ovat nyt selkeitä ja näkyvillä heti, yhden klikkauksen päässä”, Kaijanen kertoo.

Reseptitoimitusten ja myyntikatteen seuraaminen ja vertailu aiempaan kuukausi-, viikko- ja päivätasolla ovat Kaijaselle työkalun tärkeimmät ominaisuudet. Myyntikatteen seuraaminen tuntitasolla on ollut uusi ja talousmielessä erittäin informatiivinen ominaisuus.

Ohjelmistossa on kymmenen valmista raportointinäkymää, joissa jokaisessa on useita eri kuvaajia. Mikäli haluaa pureutua talousanalyysissa syvemmälle, pd Analyysi tarjoaa Kaijasen mukaan myös monipuoliset suodatusmahdollisuudet.

”On hienoa, kun näkee pelkästään kirjautumalla ohjelmaan, kuinka paljon meneillään oleva viikko on tuonut katetta. Tai millainen vuosi on ollut tähän asti tunnin tarkkuudella verrattuna vuodentakaiseen. Tietoa saa irti todella nopeasti, kun ei tarvitse erikseen ajaa raportteja.”

 

pd Analyysi kirkastaa talousnäkymät

Tikkurilan apteekki on reseptuurin ja asiakasmäärän suhteen keskivertoa suurempi apteekki, joka sijaitsee terveyskeskuksen vieressä. Kaijanen on kuitenkin apteekin ainoa proviisori apteekkarin lisäksi.

”Riippuu tietenkin työnjaosta apteekkarin ja proviisorien välillä, mikä pd Analyysin rooli on proviisorin työssä. Suosittelen pd Analyysiä kaikille proviisoreille, jotka ovat kiinnostuneita apteekin talouden ja myynnin kehittämisestä.”

Kaijasella itsellään on proviisorikoulutuksen lisäksi myös kauppatieteiden maisterin tutkinto Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta. Myyntiluvut ovat aina vetäneet häntä puoleensa.

”Muutaman vuoden päästä työskentelen toivottavasti apteekkarina omassa apteekissa. Jos minulla olisi uusi apteekki, ottaisin pd Analyysin käyttöön heti. Se avaa aivan uudenlaisen, kirkkaamman, tarkemman talousnäkymän apteekkimaailmaan.”

 

pd Analyysi on pd3-järjestelmän maksuton lisäpalvelu apteekkareille. Nyt palvelu on tilattavissa lisämaksusta myös henkilökunnan käyttöön.

Tilaa pd Analyysi tästä!  HUOM! Linkki toimii Apteekkiverkosta.

Alaikäisten puolesta asioinnissa muutoksia

Lokakuun alussa voimaan tulevan muutoksen myötä alaikäisten on mahdollista sallia tai kieltää reseptitietojensa luovuttaminen huoltajalle. Kanta-palveluiden ja apteekkijärjestelmien osalta muutos toteutetaan heti lokakuussa, mutta siirtymäaika terveydenhuollossa tulee olemaan pitkä, koska terveydenhuollon järjestelmät ottavat ominaisuuden käyttöön asteittain. Apteekkien näkökulmasta reseptejä tulee siirtymävaiheen ajan molemmissa muodoissa.
Apteekkityössä merkityksellistä muutoksessa on se, että jatkossa terveydenhuollossa arvioidaan alaikäisen potilaan päätöskyky tietojen luovuttamisesta, ja lääkkeen määrääjä kirjaa tiedon myös reseptille.

Pharmadatalla on toteutettu tähän liittyvät muutokset. Kun apteekissa käsitellään alaikäisen asiakkaan reseptiä, tieto luovutuskiellosta näkyy apteekkijärjestelmässä. Mikäli tietojen luovuttaminen huoltajalle on kielletty, huoltajalle ei saa ilmaista, että osa tiedoista on rajattu pois hänen näkyvistään.

 

 

Lääkkeen määrääjä siis kirjaa reseptille, salliiko vai kieltääkö päätöskykyinen alaikäinen reseptin tietojen antamisen huoltajille. Mikäli lapsi ei määrääjän mielestä ole päätöskykyinen, reseptin tiedot saa antaa huoltajille. Koska aiemmin OmaKannassa oli 10 vuoden ikäraja tietojen näkymiselle, huoltajat eivät nähneet yli 10-vuotiaan lapsen reseptitietoja sähköisesti. Tämän takia myös vanhoilla resepteillä näytetään luovutustietojen osalta tiedon puuttuminen, jos alaikäinen on 10-17-vuotias.

Vaikka reseptillä on alaikäisen huoltajiin kohdistama kielto, se ei estä lääkkeen toimittamista aikuiselle, jos aikuinen tulee noutamaan reseptiä potilasohjeen perusteella tai tietää apteekin saaneen puhelinreseptin. Yleisenä periaatteena siirtymävaiheen aikana on, että potilaan tai hänen puolestaan asioivan henkilön mahdollisuudet asiointiin eivät heikkene missään vaiheessa.

Reseptien sähköistäminen apteekissa

Apteekissa tulee jatkossa ottaa kantaa alaikäisen reseptitietojen luovuttamiseen, kun kirjataan häiriötilanteessa annettua paperi- tai puhelinreseptiä järjestelmään. Apteekissa ei kuitenkaan voida tehdä alaikäisen päätöskyvyn arviointia, vaan tieto on saatava lääkkeen määrääjältä. Kun kyseessä on puhelinresepti, tulee tiedustella lääkäriltä, mikä vaihtoehdoista valitaan.

Jos paperireseptillä ei ole tietoa alaikäisen tahdosta, apteekki tallentaa reseptille vaihtoehdon, ”alaikäisen päätöskyky ei tiedossa, tietoja ei luovuteta huoltajille”. Tähän poikkeuksena, mikäli huoltaja on hakemassa lääkettä alaikäisen puolesta paperireseptillä, voidaan reseptille tallettaa vaihtoehto ”päätöskykyinen alaikäinen, sallii tietojensa luovuttamisen huoltajille”. Tietoa voi korjata jälkikäteen, jos apteekissa on tallennettu tieto alun perin virheellisesti.

Edelleen voi olla myös poikkeustilanteita, joissa reseptin tietojen näkyminen halutaan estää myös alaikäisen tiedoilla. Tällöin terveydenhuollossa voidaan kirjoittaa resepti ilman henkilötunnuksen loppuosaa, ja lääkkeet voi hakea apteekista vain potilasohjeella.

Muutos vaikuttaa myös apteekissa annettaviin tulosteisiin. Kun asiakkaalle tulostetaan eReseptien yhteenveto tai jäljennös ulkomaanmatkaa varten, on käyttäjän otettava kantaa, kenelle se tulostetaan. Jos tietoja tulostetaan huoltajan pyynnöstä, tulosteisiin eivät tule näkyviin huoltajilta kielletyt reseptit.