Sukupolvet vaihtuvat – Salix lähtee, Omapd jatkaa

Monen apteekkilaisen tuttu, Salix-järjestelmä, jää historiaan maaliskuun lopussa. Se on ollut tärkeä askel apteekkien digitalisoitumisessa. Tämän päivän järjestelmältä vaaditaan sujuvaa käytettävyyttä ja luotettavaa tietoturvaa.

”Nopeus, selkeys, loogisuus. Ja tietenkin se, että järjestelmä toimii”, Hietalahden apteekin farmaseutti Katja Armanto listaa hyvän apteekkijärjestelmän ominaisuuksia.

”Apteekin työn helpottaminen ja luotettavuus”, Pharmadatan kehitysjohtaja Vesa Vierros jatkaa.

Armanto on tuore apteekkilainen ja apteekkijärjestelmien käyttäjä. Hän valmistui farmaseutiksi viime vuoden elokuussa.

Vesa Vierroksella puolestaan on 35 vuoden kokemus apteekkijärjestelmistä. Hän on ollut kehittämässä Pharmadatan ensimmäistä ohjelmistoa Salixia, jonka taival päättyy maaliskuun lopussa. Samaan aikaan myös Vierros jää eläkkeelle.

Omapd:n käytön oppi helposti

Armanto ja Vierros tapaavat Hietalahden apteekissa, joka siirtyi syyskuussa Pharmadatan Omapd:n käyttäjäksi. Kuukautta aiemmin Armanto aloitti työnsä Hietalahdessa.

Armanto oli ehtinyt käyttää Omapd:n edeltäjää pd3--järjestelmää kolmen kuukauden verran, joten vanhoja tottumuksia esimerkiksi näppäinkomentojen käyttöön ei ollut ehtinyt syntyä.

”Tottuneemmille käyttäjille vanhoista komennoista pois opettelu tuotti ehkä enemmän työtä”, Armanto sanoo.

Hänen mielestään Omapd:n käytön oppi helposti. Järjestelmä on visuaalinen ja jos käytössä on tullut vastaan ongelmia, ne on saanut ratkaistua suurimmaksi osaksi itsenäisesti. Käytön helppous näkyy Armannon mukaan myös siinä, että vuokrafarmaseuttien perehdyttäminen Omapd-järjestelmään on ollut helppoa.

”Omat työpöydät eri tehtäviin, kuten reseptin toimitukseen, kuorman vastaanottoon ja tilausten toimittamiseen ovat hyvä juttu”.

Myös apteekin oma Teams saa Armannolta kehuja. Se helpottaa tiedonkulkua eri vuoroissa työskentelevien välillä.

Farmaseutti Katja Armanto ja Pharmadatan Vesa Vierros pohtivat Hietalahden apteekissa apteekkityön ja apteekkijärjestelmien muutoksia.

Tietoliikenteen alku oli iso askel uuteen

Apteekkijärjestelmät ovat ottaneet isoja harppauksia niiden syntyvuosikymmenen 1990-luvun jälkeen. Yksi keskeinen muutos on tietoliikenne. Tämä nykyisin tavallinen asia ei todellakaan ollut arkea Salixin alkuvuosina.

”Salix hoiti aikanaan kaiken sen, mitä voitiin tehdä apteekin sisällä. Siksi tietoturvakaan ei ollut mikään ongelma. Jos apteekeissa joku asia kiinnosti murtautujia, niin se oli huumehylly, ei apteekin data”, Vesa Vierros sanoo.

Salixia käyttäneet apteekit säilyttivät palvelintaan omissa tiloissaan. Omapd toimii pilvipalvelussa eikä yksittäisen apteekin tarvitse huolehtia palvelimen säilyttämisestä lukitussa, tietoturvallisessa tilassa tai suojata palvelinta tulipalolta.

”Keskitetty konesali on tämän päivän ratkaisu ja antaa vahvan pohjan tietoturvalle”, Vierros sanoo.

1990-luvulla toimitustiedot vietiin levykkeellä Kelaan

Vierros muistelee, kuinka 1990-luvulla edistyneintä tietoliikennettä oli reseptien toimitustietojen vieminen levykkeellä Kelaan. Myös hinnastojen ja ohjelmistojen päivitykset tulivat apteekkeihin levykkeillä ja magneettinauhoilla.

 ”Ennen Salixia apteekkitukuille tehtiin tilauksia akustisella modeemilla. Se laitettiin puhelimeen kiinni ja puhelimen päästä kuuluva modeemin vastausääni ilmoitti, menikö tilaus läpi vai ei. Äänestä oli välillä vaikea päätellä, kuinka tilaukselle oli käynyt”.

Tietojärjestelmien kehitys ja toimintatapojen muutos on Vierroksen mukaan vaikuttanut etenkin farmaseuttien työhön. Vielä ennen suoratoimitusta apteekin tekniset työntekijät tekivät yleensä reseptin hinnoittelun. Nykyisin sähköinen lääkemääräys edellyttää, että farmaseutti hoitaa kaiken reseptinkäsittelyn.

Hietalahden apteekin farmaseutti Katja Armanto ja Pharmadatan Vesa Vierros apteekin lajitteluhuoneessa.

Apteekkarit aktiivisia digitalisoitumisen vauhdittajia

Vierros ajattelee, että Pharmadatan perustaminen oli aikanaan viisas päätös apteekkareilta ja Apteekkariliitolta. Apteekkarit ovat olleet vuosikymmenien ajan aktiivisia alan digitalisoitumisen edistäjiä.

”Toisinkin olisi voinut olla, koska tietojärjestelmiin panostaminen vaatii resursseja. Apteekit ja apteekkien tietojärjestelmät ovat kuitenkin pystyneet hyvin vastaamaan kaikkiin viranomaisten odotuksiin”.

Apteekit ja niiden toimintaympäristö ovat muuttuneet huomattavasti Salixin ensiaskelista vuonna 1991 tämän päivän Omapd-järjestelmään tultaessa. Millaisia odotuksia Katja Armannolla on apteekin tietojärjestelmälle tulevaisuudessa?

”Nopeus ja selkeys ovat isoimmat toiveet. Tietoturvaan pitää tietysti voida luottaa. Toiveena on myös, että tiedonhaku lääkeneuvontaan on helppoa ja tiedot helposti saatavilla.”

Omapd tukee käyttäjää biologisten lääkkeiden lääkevaihdossa 

Pharmadata tekee tiivistä yhteistyötä Fimean ja Kelan kanssa, jotta huhtikuussa alkava lääkevaihto sujuisi mahdollisimman jouhevasti. Lääkeneuvonnassa tarvittavaa tietoa annostelulaitteiden käytöstä saa Omapd:stä.

Ensimmäisten biologisten lääkkeiden eli enoksapariinivalmisteiden apteekkivaihto alkaa huhtikuun alussa. Omapd:n käyttäjä huomaa muutoksen siinä, että järjestelmään tulee uusia toimintoja farmaseutin työn tueksi. Kaikki muutokset päivittyvät Omapd:hen automaattisesti. 

Lääkeneuvonta on tärkeä osa biologisten lääkkeiden lääkevaihtoa, koska eri valmisteilla on erilaisia annostelulaitteita. Apteekin tulee huolehtia, että potilas osaa käyttää annostelulaitetta oikein. Fimea tuottaa biologisista lääkkeistä samantyyppisen tukimateriaalin kuin inhaloitavien lääkkeiden annostelulaitteista. Inhaloitavien lääkkeiden lääkevaihto alkoi keväällä 2023. 

– Omapd:ssa tulee olemaan saatavilla Fimean tuottamat aineistot eri annostelulaitteiden käytöstä. Nämä tiedot löytyvät tietolähteistä Fimean lääkehakupalvelun kautta, Pharmadatan järjestelmäasiantuntija Pipsa Honkaranta kertoo.

Omapd-järjestelmään voi myös tehdä merkinnän lääkeneuvonnasta. Sen avulla apteekki voi seurata neuvontojen määriä.    

Tieto edellisen vaihdon ajankohdasta löytyy helposti 

Lääkitysturvallisuuden varmistamiseksi biologisten lääkkeiden vaihtosykli on puoli vuotta eli pidempi kuin muissa lääkevalmisteissa. Asiakkaalla on oikeus saada samaa valmistetta tämän ajan. Siksi järjestelmästä pitää löytyä tieto siitä, milloin potilaan lääke on vaihdettu.  

– Tämä tieto saadaan järjestelmään Kannan Reseptikeskuksen kautta eikä farmaseutin tarvitse käydä manuaalisesti läpi kaikkia reseptejä. Järjestelmä kysyy lääkevaihdoista ja vaihtokielloista tarvittaessa kuten muidenkin valmisteiden kohdalla, Honkaranta kertoo. 

Myös Apteekkariliiton tuottamaan Tietotippa-palveluun on tulossa lisätietoa biologisten lääkkeiden lääkevaihdon tueksi. Mikäli lääkeyritys on toimittanut esimerkiksi videon annostelulaitteen käytöstä, saadaan se linkitettyä apteekkijärjestelmään. Tietotippaa voi käyttää Omapd:n ja Procuron kautta. 

Lääkevaihto laajenee vaiheittain 

Biologisten lääkkeiden lääkevaihto laajenee vaiheittain. Vaihto alkaa enoksapariinivalmisteilla. Tammikuussa 2025 lääkevaihto laajenee insuliineja lukuun ottamatta kaikkiin muihin biologisiin lääkkeisiin. Huhtikuussa 2025 vaihdon piiriin tulevat diabeteksen hoidossa käytettävät glargininsuliinit. Muiden pitkävaikutteisten insuliinien vaihto alkaa tammikuussa 2026.  

Lyhytvaikutteiset insuliinit eivät kuuluu lääkevaihdon piiriin eikä alle 18-vuotiaiden potilaiden biologisia lääkkeitä vaihdeta apteekissa. Lääkärit voivat myös edelleen kieltää biologisten lääkkeiden vaihdon, mutta vaihdon syy on perusteltava.  

Tieto Fimean määrittelemistä vaihtokelpoisista lääkkeistä tulee apteekkeihin Taksan kautta aivan kuten muutkin lääkevaihtotiedot. 

Biologisten lääkkeiden apteekkivaihdolla tavoitellaan noin 20 miljoonan euron säästöä vuodessa. Apteekeista tieto lääkevaihtojen määristä välittyy suoratilitykseen ja Kela tilastoi tiedot. Tilastojen pohjalta voidaan tutkia myös toteutuneita säästöjä. 

Pipsa Honkaranta kertoo, että Pharmadata tekee tiivistä yhteistyötä Apteekkariliiton, Kelan ja Fimean kanssa muutoksen valmistelussa. 

– Kaikki pyrimme yhdessä siihen, että lääkevaihto sujuisi huhtikuussa mahdollisimman hyvin. 

Ohjeet löytyvät OmaNeuvosta 

Omapd:n käyttäjät löytävät OmaNeuvosta tietoa ja ohjeistuksia uusista, lääkevaihtoa tukevista ominaisuuksista.  Myös Pharmadatan tuki vastaa tuttuun tapaan asiakkaiden kysymyksiin.  Biologisten lääkkeiden lääkevaihtoon liittyviä muutoksia tullaan toteuttamaan myös pd3-järjestelmään.

Huhtikuussa alkavan ensimmäisen vaiheen jälkeen biologisten lääkkeiden lääkevaihdon laajentumisen pitäisi olla teknisestä näkökulmasta sujuvaa. 

– Seuraamme tarkasti, kuinka järjestelmän tuki lääkevaihdolle toimii ja kehitämme järjestelmää. Otamme myös erittäin mielellämme käyttäjiltä palautetta vastaan ja viemme ideoita eteenpäin, Honkaranta sanoo.