Ajankohtaista

Apteekit aloittavat EU:n lääkevarmennusjärjestelmään siirtymisen

 

Jokainen suomalaisapteekki ottaa käyttöönsä EU:n lääkeväärennösdirektiivin mukaisen lääkevarmennusjärjestelmän 9. helmikuuta 2019 mennessä. Järjestelmä tähtää lääkeaineiden tuote- ja tietoturvan parantamiseen kaikille EU-kansalaisille. 

Vaikka Suomessa laillisesta jakelusta ei ole väärennöksiä juuri löydetty, Suomi ei ole lääketurvallisuudessa erillinen saareke.

”Eurooppalaisessa jakeluketjussa liikkuvat väärennökset ovat yhtä lailla uhka meille. Emme voi tuudittautua näkemykseen, etteikö meiltäkin voisi lääkeväärennöksiä tulevaisuudessa löytyä”, Lääkevarmennus Oy:n toimitusjohtaja Maija Gohlke-Kokkonen muistuttaa.

Uudistuksen myötä kaikista lääkepakkauksista tulee yksilöllisiä ja niihin lisätään useita erilaisia turvallisuusominaisuuksia. Lääkevarmennusjärjestelmä koskee kaikkia lääkeketjun toimijoita valmistajasta tukkuliikkeisiin ja apteekkeihin.

Suomen Lääkevarmennus Oy FIMVO:n tavoitteena on, että järjestelmä olisi Suomessa käytössä jo kuluvan vuoden marraskuussa. Aikaa suomalaisapteekeilla siirtyä uuteen toimintamalliin ja täyttää turvavaatimukset on siis enää reilu puoli vuotta.

”Lääkevarmennusjärjestelmän ajatuksena on, että lääkepakkauksen täytyy aina olla koskematon, kun se annetaan asiakkaalle. Tuotepakkauksien pitää esimerkiksi olla sinetöidyt.
Lääkepakkauksiin tulee 2D-viivakoodi, joka sisältää lääkkeiltä vaaditut avaintiedot”, apteekkialan ict-palveluidentoimittaja Pharmadatan tuotejohtaja Jukka Nurmi kertoo.

Apteekkeihin tulee 2D-viivakoodinlukijat

Osaksi lääkevarmennusjärjestelmää on rakennettu Euroopan laajuinen tietokanta, johon erilliset maakohtaiset tietokannat yhdistyvät. Lääkeyritykset lataavat pakkauksen turvatiedot suoraan tietokantaan. EU:n lääkeväärennösdirektiivi määrää, että jokaisessa lääkepakkauksessa pitää olla yksilöllinen tunniste. Lääkepakkauksen aitous varmistetaan vertaamalla tunnisteen tietoja tietokannan tietoihin.

”Apteekkien velvollisuus on tarkastaa, että peukaloinnin paljastava mekanismi on ehjä. Tavallisille kuluttajille muutos näkyy erittäin vähän – mutta turvallisuus lisääntyy”, Lääkevarmennus Oy:n Gohlke-Kokkonen sanoo.

Mitä toimenpiteitä lääkevarmennusjärjestelmä sitten edellyttää suomalaisapteekeilta?

”Apteekkien täytyy korvata vanhat viivakoodinlukijat uusilla 2D-lukijoilla ja niiden on liityttävä osaksi Suomen lääkevarmennusjärjestelmää sekä allekirjoitettava lääkevarmennusjärjestelmän sopimus. Apteekkien on myös täytettävä hakemus järjestelmään liittymisestä”, Pharmadatan Nurmi kertoo.

Apteekkari Risto Kanerva Tapiolan Apteekista pitää muutoksia, jotka tähtäävät ihmisten parempaan lääke- ja lääkitysturvallisuuteen, tervetulleina.

”Viivakoodin lukemalla apteekkihenkilökunta saa helposti kaiken haluamansa lisätiedon lääkkeestä ruudulleen. Uskon, että lääkevarmennusjärjestelmä tuo myös varastonhallintaan tulevaisuudessa uusia toivottuja lisäominaisuuksia”, Kanerva sanoo.

Pharmadata auttaa apteekkeja muutoksessa

Suomalaisen Pharmadatan liiketoiminnan keskiössä on vahvistaa suomalaisten lääkkeiden käyttäjien tieto- sekä tuoteturvaa. Suomen noin 800:sta apteekista noin puolet on Pharmadatan asiakkaita.

Yhtiön uuden apteekeille rakentaman SecureMedi-järjestelmän avulla apteekit vastaavat muuttuviin EU:n lääketurvaa koskeviin vaatimuksiin tehokkaasti. Apteekkien olemassa olevien pd³-ja Salix-tietojärjestelmien osaksi integroituvan uuden järjestelmän avulla apteekkihenkilökunta skannaa pakkausten viivakoodin ja tarkistaa tiedot kansallisesta tietokannasta.

”Koko lääkkeen toimitusketju muuttuu selkeästi aiempaa turvallisemmaksi. Jos toimitetussa lääkkeessä ilmenee esimerkiksi jälkeenpäin jokin vika, pystymme apteekkijärjestelmän avulla jäljittämään, kenelle lääkkeet ovat menneet ja välittämään tiedon asiakkaalle”, Pharmadatan Nurmi havainnollistaa.

 

Edellinen artikkeliSeuraava artikkeli