Ajankohtaista

EasyMedi tilaustenkäsittely pd3:ssa – vähemmän stressiä!

Skanssin Apteekin apteekkari Petri Kumlin pitää EasyMedin uudistuksia merkittävinä. Selkeimmät edut apteekille ovat ajansäästö ja työhyvinvoinnin lisääntyminen. ”Henkilökuntamme näkemys on, että EasyMedin uusi tilaustenkäsittely suoraan pd3:ssa säästää 30 prosenttia aikaa muuhun työhön”, Kumlin kertoo.

EasyMedi on harpannut ison askelen eteenpäin. Kotisairaanhoidossa hyödyt apteekeille, joilla on useita yksiköitä tai paljon potilaita, ovat merkittäviä. Tätä mieltä on Skanssin Apteekin apteekkari Petri Kumlin.

EasyMedin tilaustenkäsittelyssä tehtyjen uudistusten selkeimmät edut ovat hänen mukaansa ajansäästö ja työhyvinvoinnin lisääntyminen apteekissa. Kumlin pitää EasyMedin uudistuksia merkittävinä etenkin apteekeille, jotka palvelevat useita kotisairaanhoidon yksiköitä.

”Ajansäästö on nyt merkittävä. Henkilökunnan karkea arvio on, että EasyMedin tilaustenkäsittely tuottaa apteekissamme 30 prosentin ajansäästöt. Kysyin työntekijöiltämme heidän kokemuksiaan vain viikko käyttöönoton jälkeen saadakseni näppituntuman asiasta. Korkein arvio ajansäästöstä oli 50 prosenttia ja huonoin 25 prosenttia”, Kumlin kertoo.

Kumlinilla on käyttökokemusta kaikista EasyMedin versioista, ja hän tuntee ohjelmiston hyvin. Skanssin Apteekissa on ollut pd3 käytössä helmikuusta 2019 ja uudistunut EasyMedi3 elokuusta 2019. Molemmat ohjelmat ovat tehostaneet ja virtaviivaistaneet toimintaa. Tämä ajansäästö tulee vielä sen lisäksi.

”Näen myös, kuinka henkilökunnan stressi vähenee. Henkilökunnan sitominen aikaa vieviin prosesseihin on liiketoiminnan näkökulmasta kallista eikä motivoi työntekijöitä. Nyt pystyn allokoimaan henkilökuntaa muihin tehtäviin, kuten kohtaamaan asiakkaan.”

”Apteekkiliiketoiminnan katteet kaventuvat, joten kaikki tällaiset liiketoimintaa siivittävät uudistukset ovat tervetulleita”, Kumlin lisää.

 

Integraatio pd3:een on erinomainen idea

Olennaisinta uudessa versiossa on Kumlinin mielestä sen tilausten käsittelyn integroituminen pd3:n sisälle.

”Idea integroida EasyMedin tilaukset pd3:en on ollut mielestäni erinomainen. Aiemmin erillisiä ohjelmia piti pitää samanaikaisesti auki. Tähän kului aikaa. Nyt eri ohjelmien välillä ei enää tarvitse hyppiä ja käyttö on sujuvaa.”

EasyMedi toimii myös irrallaan pd3:a, mutta siitä ei saa näin irti Kumlinin mielestä samaa hyötyä kuin integroituna pd3:een.

”Uusi versio on nopeuttanut prosesseja entisestään. Pharmadatalta on tulossa muutenkin hyviä apteekkia tukevia muutoksia ja ohjelmia, jotka auttavat meitä ymmärtämään liiketoimintaamme entistä paremmin.”

EasyMedin uudistukset ovat tähdänneet alusta lähtien tilaustyön helpottamiseen apteekkien ja kotisairaanhoidon yksiköiden välillä. Myöhemmin mukaan on tullut paljon muitakin toimintoja helpottamaan apteekkien arkea.

”Ennen faksattiin ja mentiin jalan lippujen ja lappujen kanssa. Tällaisesta haluttiin päästä eroon.”

 

Stressitaso laski

Kumlin on huomannut myös oman työtaakkansa vähentyneen ja stressitasonsa laskeneen EasyMedin tilaustenkäsittelyn myötä. Hän monitoroi jatkuvasti kotisairaanhoidon tilausten tilannetta: paljonko on käsittelyssä, käsitelty ja käsittelemättä?

”Meillä ei ole enää koskaan valtavia määriä käsittelemättömiä tilauksia. Voimme hoitaa useiden päivien päähän tilauksia, kun aiemmin tämä ei ollut mahdollista, – hoidimme ennen aina seuraavan päivän tilauksia ja kuljetuksia.”

Kumlinilla on myös ajatuksia, miten EasyMediä voitaisiin kehittää seuraavaksi. Skanssin Apteekki haluaisi nimittäin olla paperiton apteekki myös tilausten käsittelyyn liittyvässä dokumentaatiossa.

”Olemme heittäneet ilmaan, että esimerkiksi rahtikirja olisi kiva saada EasyMediin. Kun toimitamme lääkkeet hoivakotiin, niin kaikki dokumentit olisivat hoivakodin tulostettavissa, jos katsovat tämän tarpeelliseksi. Lisää hyviä muutoksia on siis jälleen näköpiirissä.”

Edellinen artikkeliSeuraava artikkeli