Järjestelmän ylläpidosta asiakaspalveluun Pharmadatan tarjoamilla konesalipalveluilla

Pharmadatan tarjoamat konesalipalvelut turvaavat apteekin liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamalla tärkeiden tiedostojen ja ohjelmien tallennuksen sekä nopean ja turvallisen käyttöönoton.

Konesalipalvelut sisältävät tietoliikenteeseen, palvelimiin, tallennusjärjestelmiin, tietokantoihin ja työryhmäratkaisuihin liittyvät palvelut.

Korkean standardin konesalit

Erityisesti apteekeille suunniteltu pilvipalvelu sijaitsee Suomessa luotettavan yhteistyökumppanin konesalitiloissa ja on käytettävissä 24/7.  Tiloissa jäähdytys ja virransyöttö on varmistettu kaikissa olosuhteissa, ja suotuisa sijainti takaa huippunopean ja turvallisen pääsyn palvelimille.

Korkeatasoinen tietoturva

Palvelut tuotetaan ISO 27001-sertifioidusta konesalista. Tämä tarkoittaa, että tietoturvamme on poikkeuksellisen korkealla tasolla ja että käytössämme on systemaattinen järjestelmien kehitys-, ylläpito- ja valvontaprosessi. Konesalipalvelumme täyttävät kaikki eReseptin asettamat auditointivaatimukset.

Konesalipalvelujen hyödyt apteekille

Konesalipalvelut takaavat apteekkien liiketoiminnan jatkuvuuden ja häiriöhallinnan turvaamisen ympäri vuorokauden. Kustannustehokas korkean käytettävyyden palvelu tarjoaa konkreettisia hyötyjä nykyaikaisessa pd³-apteekissa:

– Päivitykset hoidetaan palveluna apteekin puolesta –järjestelmän jatkuva kehittyminen on varmistettu

– Tietojen varmuuskopiointi tapahtuu automaattisesti ja kaikki tiedostot ovat turvassa arkistossa

– Kaikki palvelut on kahdennettu ja toimintavarmuus on taattu

– Henkilöstö voidaan vapauttaa järjestelmän ylläpidosta apteekin asiakaspalveluun tai muihin tehtäviin