Ajankohtaista

Kouluttautuminen kannattaa – uutta virtaa, vinkkejä ja vertaistukea

Pharmadata järjestää tänäkin keväänä lähes neljäkymmentä koulutusta. Juankosken apteekin Eija Ärväs on saanut koulutuksista uusia taitoja ja intoa arkityöhönsä. ”Kouluttautumisella on minulle suuri merkitys, koska haluan pysyä ajan tasalla apteekkiammattilaisten uusista tuulista. Myös vertaistuen merkitys on suuri. On tärkeä kuulla, miten asioita hoidetaan muualla ja tutustua uusiin ihmisiin.”

Kouluttautuminen piristää ja antaa uutta virtaa apteekkiammattilaisen arkeen. Tätä mieltä on Juankosken apteekin tekninen avustaja Eija Ärväs. Hän kävi syksyllä Pharmadatan varastonhallinnan koulutuksessa ja aiemmin laskutuskoulutuksessa.
”Yritän käydä mahdollisimman paljon erilaisissa koulutuksissa. Kouluttautuminen on minulle tärkeää, ja niistä saa aina uusia ideoita. Haluan pysyä ajan tasalla apteekkiammattilaisen arjessa, vaikka olenkin jäämässä parin vuoden kuluttua eläkkeelle”, Ärväs kertoo.
Pharmadata järjestää kevään 2020 aikana yhteensä nelisenkymmentä koulutusta. Tarjoama koostuu laskutus-, varastonhallinta-, taloushallinto- sekä Presto-koulutuksista. Lisäksi Pharmadata järjestää suosituksi tulleen pääkäyttäjävalmennuksen ja apteekeille räätälöityjä koulutuksia. Kaikki koulutukset tähtäävät apteekkiammattilaisten arjen sujuvoittamiseen ja ammattitaidon ylläpitämiseen.

”Suunnittelemme koulutuksemme aina huolella ja kehitämme niitä eteenpäin asiakkailta saamamme palautteen pohjalta. Kartoitamme etukäteen osallistujien toiveita, tarpeita ja osaamistasoa sekä sitä, minkä tyyppisistä apteekeista he tulevat”, Pharmadatan kouluttajat Anu Kurppa ja Ville Fogelberg kertovat.

Kouluttaja, asiantuntija Anu Kurppa

Työssään he ovat huomanneet, miten pienetkin asiat saavat usein suuren merkityksen.

”Kun työntekijä kirjoittaa sata reseptiä päivässä, voi jonkun pieneltä tuntuvan asian muuttaminen saada työpäivän kannalta valtavan vaikutuksen”, Kurppa kertoo.

Vilkasta ajatusten vaihtoa

Ärväs arvostaa pienryhmissä tapahtuvaa koulutusta. Niissä saa kasvokkain tapahtuvaa, yksilöllistä opetusta ja samalla tutustuu muihin kollegoihin.

”Viimeksi olin laatinut ennen koulutusta listan kysymyksiä, joita oli pienryhmässä helppo esittää kouluttajille. Myöskään vertaistuen merkitystä ei voi liiaksi korostaa. On tärkeä kuulla, miten asioita hoidetaan ja ongelmia on ratkottu muissa apteekeissa”, Ärväs kertoo.

Myös Kurppa ja Fogelberg ovat huomannet vertaistuen merkityksen koulutuksiin osallistuneille.

”Ajatustenvaihto on vilkasta ja ihmisten on selvästi hyvä saada perspektiiviä muilta omaan tekemiseensä. Kilpailuasetelmia koulutuksissa ei synny, vaan yhteisöllisyys on todella voimakasta”, Kurppa kertoo.

Pharmadatalla on tällä hetkellä yhteensä kuusi kouluttajaa. Kaikkien kouluttajien tavoitteena on mahdollisimman taitavat käyttäjät ja apteekkiarjen helpottaminen.

”Asiakasrajapinnassa työskenteleminen on todella antoisaa ja opettaa myös meitä. Saamme jatkuvasti valtavasti kehitysideoita, joita viemme eteenpäin tuotekehityksellemme.”

Kaikki kysymykset ovat tervetulleita

Kouluttaja on työssään sekä auttaja, opastaja että vinkkien antaja. Kouluttajat kouluttavat myös jatkuvasti itseään oman ammattitaitonsa ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

”Haluamme, että ihmiset saavat koulutuksistamme mahdollisimman paljon irti. Esimerkiksi vuorovaikutustaitojen kehittäminen on työssä tärkeää, sillä ihmiset ovat hyvin erilaisia sekä luonteeltaan että taidoiltaan. Tämä tekee työstä myös haastavaa: Miten pitää kaikkien into ja mielenkiinto yllä. Kaikkien erilaisuus pitää huomioida”, Fogelberg kertoo.

Kaikki kysymykset ovat Pharmadatan kouluttajille tervetulleita. Jokaisella osallistujalla saa myös olla oma vauhtinsa ja tapansa oppia. Toiset ihmiset myös suhtautuvat uusiin asioihin positiivisemmin kuin toiset.

”Taito tsempata ja kannustaa on tässä työssä olennaista. Myös ihmistuntemus ja tilannetaju ovat tarpeellisia.”

Samanlainen erilainen apteekki

Ville Fogelberg on työskennellyt Pharmadatalla yhteensä 15 vuotta ja vieraillut sadoissa eri apteekeissa ympäri Suomea. Myös Anu Kurpalla on pitkä kokemus työskentelystä hyvin erilaisissa apteekeissa.

”Tavallaan jokainen apteekki on omanlaisensa mutta silti samanlainen kuin muut. Rytmi ja asioimiskulttuuri poikkeavat toisistaan suuressa kaupunki- ja maalaisapteekissa. Silti apteekkiammattilaisen työn perusta on kaikkialla yhtäläinen.”

Edellinen artikkeliSeuraava artikkeli