Koulutuksen tavoitteena on auttaa ymmärtää reseptinkäsittelyn perusteet ja niiden soveltamisen. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi myös kassatoimintojen pääperiaatteet ja päivittäiset rutiinitoimenpiteet. Pääpaino perusteissa on sähköisen lääkemääräyksen lisäksi myös erityisreseptien toimitus ja niiden korjaaminen. Tavoitteena on hyödyntää näitä toimintoja käytännön työskentelyssä pd3 – ohjelmiston ja sqPOS-kassan avulla.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu niille, joilla ei ole vielä aiempaa osaamista pd3– ohjelmistosta tai sqPOS-kassasta. Koulutus soveltuu myös heille, joilla on jo alkeisosaaminen, mutta haluavat kertauksen perusteista ennen varsinaista työskentelyä ohjelmiston parissa.

Sisältö

Reseptinkäsittely

Asiakkaankortti

 • Haku & Suodattaminen
 • Eri välilehdet (Yleinen, Korvaus, Anja, Maksut, Asiakasvalikko)

Nimikkeen kortti

 • Haku & Suodattaminen
 • Uudenluominen
 • Nimiketoiminnot (Tilasto, Lääkevaihto, Saldosiirto)
 • Oman näkymän muokkaus
 • Varasto – määrä ja tapahtumat
 • Tilausparametrit

Reseptinkäsittely – valikko

 • E-reseptin vs. Paperireseptin käsittely
 • Puhelin-resepti & Eläin-resepti
 • Toimituskerta (Uusi, KELA-tiedot, Asiakkaanhaku, Sairausnumerot, Omavastuu, Työpaikkakassa, Laskutus-välilehti, Toimitusvälilaskuri)
 • Huumelomake
 • Lisätiedot
 • Lääkärinpalkkiot
 • Seokset
 • Virheelliset suoratilitykset
 • Kirjatut vs. Avoimet toimituskerrat

Reseptintietojen korjaaminen

 • Korjaaminen toimitusta ennen ja toimituksen jälkeen ennen kassaa
 • Korjaaminen toimituksen jälkeen kassan jälkeen

sqPOS-kassan käsittely

 • Kassamyynti (tuotehaku, määränmuutokset, maksutavat)
 • Alennus
 • Tilimyynti ja laskunmaksu kassalla
 • Offline-tilan soveltaminen toimituskerralla
 • Kuitin korjaus ja mitätöinti
 • Tilitys ja kassan sulkeminen päivittäisenä toimenpiteenä

Toteutus

Toteutetaan tilauskoulutuksena.


Yhteydenotot ja tiedustelut:

Riia-Liisa Rasimus
palvelujohtaja
puh. 050 021 8119
riia-liisa.rasimus@pharmadata.fi