Presto ja Procuro -koulutuksia järjestetään räätälöityinä kokonaisuuksina apteekkikohtaisesti. Tavoitteena on tehostaa apteekin sisäistä viestintää ja ottaa ohjelmistojen toiminnot tehokäyttöön. Koulutuksessa hyödynnetään apteekkisi omaa Prestoa, joten saat samalla päivitettyä sen toimintoja ja käytyä läpi pulmatilanteita tutussa ympäristössä. Muistathan, että räätälöityyn koulutukseen voi aina osallistua useampi henkilö. Kysy lisää, annamme mielellämme lisätietoja!

Koulutuskuvaus

Presto on apteekin sisäinen, sähköinen tietopankki, jota hyödynnetään tiedon jakamiseen jokapäiväisessä työskentelyssä. Procuro on lääkeneuvontaa ja asiakkaan kokonaislääkityksen seurantaa tukeva ohjelmisto, jota käytetään myös annosjakelukäsittelyyn.

Koulutus antaa perusvalmiudet Preston ja Procuron käyttöön ja soveltamiseen apteekkityössä. Preston osalta tavoitteena on oppia rakentamaan kunkin apteekin omia tarpeita vastaava kokonaisuus kanavien ja välilehtien avulla, sekä hyödyntämällä ohjelmien keskeisimpiä ominaisuuksia, kuten intraa. Procuron osalta tavoitteena on tehostaa ohjelman hyödyntämistä päivittäisen työskentelyn tukena.

Koulutus on suunnattu Prestoa käyttöönottaville apteekeille (Salix-/pd3-järjestelmä) ja niille, jotka haluavat tehostaa ja syventää osaamistaan Preston ja Procuron käytössä.

Opetus toteutetaan räätälöitynä koulutuksena etäyhteyden välityksellä asiantuntijamme johdolla. Suunnittelemme apteekkikohtaisesti oman koulutuksen vaikka yhdelle henkilölle tai sitten koko porukalle. Opetuksessa käytetään apteekin omaa Prestoa/Procuroa koulutusalustana. Esimerkkien ja koulutusmateriaalin avulla saat selkeät ohjeet tukemaan Preston ja Procuron parissa työskentelyä.

Räätälöidyn kokonaisuuden esimerkkiaiheita:
Presto
– Erityyppisten ilmoitustauluviestien luominen
– Kanavien muokkaaminen ja automaattisyötteiden tilaaminen
– Välilehtien luominen ja muokkaaminen, automaattinen kirjautuminen
– Preston sisäinen sähköposti ja kalenteri
– Preston linkitykset reseptinkäsittelyyn (esim. lääke/lääkeaine-ilmoitukset)
– Intran rakentaminen ja muokkaaminen
– Erilaiset käyttäjäroolit ja niille kuuluvat oikeudet, uusien käyttäjien luominen

Procuro
– Asiakastietojen ylläpitäminen
– Asiakkaan lääkitykseen liittyvien seikkojen huomioiminen ja kommentointi
– Procuron raporttien hyödyntäminen
– Annosjakeluun liittyvät asetukset
– Procuron asiakasryhmien hallitseminen

Hinta
Hinta veloitetaan toteutuneen mukaan (Arvioitu kesto 1 – 2,5 tuntia)

Yhteydenotot ja tiedustelut: