Yleistä koulutuksistamme

Tarjoamme apteekkien henkilökunnalle koulutusta jonka aihealueet ja sisällöt ovat tarkkaan valittuja ja suunniteltuja, jolloin oppiminen on tehokasta ja innostavaa.

Koulutusten aihe-alueita ovat mm. reseptinkäsittely, laskutus, varastonhallinta ja annosjakelu sekä apteekkareille suunnattu taloushallinto.

Koulutuksemme ovat

Työelämän tarpeista lähteviä. Suunnittelussa ja toteutuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota osallistujien esittämiin sisällöllisiin tarpeisiin ja toivomuksiin. Täsmällisen tiedon lisäksi tarjoamme hyviä niksejä ja vinkkejä arjen työhön.

Yhteisöllisiä. Hyödynnämme vertaisryhmäoppimista; keskustelut, esimerkit ja vertaisryhmän kokemuksista oppiminen.

Tavoitteellisia. Oppimisella on selkeät tavoitteet ja tarkoitukset. Aihealueen viimeisin tieto on saatavillasi.

Kannustavia. Koulutukset kannustavat tietojärjestelmän aktiiviseen ja laaja-alaiseen käyttöön sekä itseopiskeluun ja omatoimisuuteen.

– Turvallisia. Pharmadatan tarjoama koulutusympäristö laitteineen tarjoaa turvallisen ympäristön harjoittelulle, ja asiantunteva kouluttaja tuo aidon kiinnostuksensa sekä apteekkityön ja ohjelmisto osaamisensa koulutettavien tueksi.

Miksi osallistua koulutuksiimme?

– Töiden joustavuus arjessa paranee ja epävarmuus vähenee
– viimeisimmän tiedon avulla työntekijöiden ja apteekin käytännön työskentely on turvallista ja sujuvaa
– Tietojärjestelmäinvestoinnista saatava hyöty kasva
– Halutut toimintatapojen muutokset siirtyvät apteekin arkeen

Järjestämme koulutustilaisuuksia Pharmadatan tiloissa Helsingissä, sekä alueellisesti Kuopiossa, Tampereella ja Oulussa. Räätälöityjä koulutuksia järjestämme myös paikan päällä apteekissa.

Pääset ilmoittautumaan koulutuksiin koulutuskohtaisten sivujen kautta. Myös Neuvon koulutuskalenterin kautta pääset yhtälailla ilmoittautumaan: Koulutuskalenteri 2019

Tarkemmat kysymykset voit lähettää osoitteeseen koulutus@pharmadata.fi. Annamme mielellämme lisätietoja!

Koulutuskalenteri, kevät 2019

Linkit koulutuksien tarkempiin kuvauksiin löydät alempaa tältä sivulta koulutuskalenterin jälkeen. Koulutuskohtaisilta sivuilta pääset myös ilmoittautumaan koulutuksiin.

Toukokuu

ViikonpäiväPäivämääräPaikkakuntaKoulutuksen nimiTaso
ti7.5.2019Helsinkipd3 Varastonhallinta------
ti14.5.2019HelsinkiSalix Laskutus------
ma20.5.2019Helsinkipd3 Varastonhallinta------
ke22.5.2019Helsinkipd3 LaskutusOsa 1
to23.5.2019Helsinkipd3 LaskutusOsa 2
to23.5.2019Helsinkipd3 Taloushallinto------

Yleiskoulutuksiemme kuvaukset ja ilmoittautuminen

pd3 – Laskutuskoulutus Osa 1

Koulutuksen tavoitteena on että sen suorittanut ymmärtää asiakas- ja työpaikkalaskutuksen prosessin perusteet, sekä niiden soveltamisen. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi myös KELA- ja TOTU-laskutusten pääperiaatteet, sekä raportointia kuun vaihteessa. Tavoitteena on hyödyntää näitä toimintoja käytännön työskentelyssä pd3 – ohjelmiston avulla.

pd3 – Laskutuskoulutus Osa 2

Koulutuksen tavoitteena on, että sen suorittanut ymmärtää myyntitoimitusten, -tilausten sekä myyntilaskujen pääperiaatteet ja erot. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi myös laskujen korjauksen prosessit ja hyvityslaskutusta. Tavoitteena on hyödyntää näitä toimintoja käytännön työskentelyssä pd3 – ohjelmiston avulla.

pd3 – Varastonhallinnan tehopäivä

Varastonhallinnan tehopäivässä pureudutaan ohjelman logiikkaan varaston hallinnan kannalta, opitaan löytämään tietoa helposti ja nopeasti sekä ottamaan mahdollisimman paljon irti pd3:n tarjoamista työkaluista

Tavoitteena on, että koulutuksen suorittanut ymmärtää varastonhallinnan perusteet ja soveltuvin osin syvemmän tason käytön, ja osaa soveltaa taitoja käytännössä. Pääpainotus koulutuksessa on tuotteiden hallinta ja erilaisten varastotapahtumien ylläpito, sekä seuranta. Soveltuvin osin käydään läpi tavaroiden vastaanoton erityistapauksia. Tavoitteena on hyödyntää näitä toimintoja käytännön työskentelyssä pd3 – ohjelmiston avulla.

pd3 – Uudet ominaisuudet

Tuomme nyt tämän räätälöidyn koulutuksen suoraan apteekillesi ja samalla useampi henkilö pääsee osallistumaan opetukseen. Järjestämme alueellisia apteekkikoulutuksia Kuopiossa, Oulussa ja Tampereella. Koulutamme päivän aikana apteekissasi pienryhmäopetuksena järjestelmän uusia toimintoja ja opastamme, miten sovellat niitä käytännössä. Saat myös mahdollisuuden kysyä sinua askarruttavista asioista koulutuksen asiantuntijoiltamme.

pd3 – Taloushallinto

Pd3-taloushallintokoulutuksessa käsitellään kokonaisvaltaisesti kirjanpitäjien vaatimia materiaaleja ja opitaan tulkitsemaan kirjanpitoraportteja. Talouden hallintaan voidaan käyttää eri tavoin suodatettuja raportteja, riippuen apteekin toimintamallista. Koulutuksessa huomioidaan erilaisia apteekkirakenteita, sisältäen eri sijainteja, kuten varastorobotti ja yritys.

Salix – Laskutuskoulutus

Koulutuksessa perehdytään laskuttamisen prosesseihin Salix-apteekkijärjestelmässä. Päivän aikana käydään läpi asiakaslaskutuksen ja työpaikkakassalaskutuksen kulku, tutustutaan KELA- ja TOTU- ja annosjakelupalkkiolaskutuksen pääperiaatteisiin, sekä kuun vaihteen raportointiin. Lisäksi esimerkkien avulla harjoitellaan korjaustilanteita.

Tavoitteena on ymmärtää laskutusprosessit alusta loppuun, sekä hallita laskutukseen liittyvien parametrien ja raporttien tehokas hyödyntäminen.