Yleistä koulutuksistamme

Tarjoamme apteekkien henkilökunnalle koulutusta jonka aihealueet ja sisällöt ovat tarkkaan valittuja ja suunniteltuja, jolloin oppiminen on tehokasta ja innostavaa.

Koulutusten aihe-alueita ovat mm. reseptinkäsittely, laskutus, varastonhallinta ja annosjakelu sekä apteekkareille suunnattu taloushallinto.

Koulutuksemme ovat

Työelämän tarpeista lähteviä. Suunnittelussa ja toteutuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota osallistujien esittämiin sisällöllisiin tarpeisiin ja toivomuksiin. Täsmällisen tiedon lisäksi tarjoamme hyviä niksejä ja vinkkejä arjen työhön.

Yhteisöllisiä. Hyödynnämme vertaisryhmäoppimista; keskustelut, esimerkit ja vertaisryhmän kokemuksista oppiminen.

Tavoitteellisia. Oppimisella on selkeät tavoitteet ja tarkoitukset. Aihealueen viimeisin tieto on saatavillasi.

Kannustavia. Koulutukset kannustavat tietojärjestelmän aktiiviseen ja laaja-alaiseen käyttöön sekä itseopiskeluun ja omatoimisuuteen.

– Turvallisia. Pharmadatan tarjoama koulutusympäristö laitteineen tarjoaa turvallisen ympäristön harjoittelulle, ja asiantunteva kouluttaja tuo aidon kiinnostuksensa sekä apteekkityön ja ohjelmisto osaamisensa koulutettavien tueksi.

Miksi osallistua koulutuksiimme?

– Töiden joustavuus arjessa paranee ja epävarmuus vähenee
– viimeisimmän tiedon avulla työntekijöiden ja apteekin käytännön työskentely on turvallista ja sujuvaa
– Tietojärjestelmäinvestoinnista saatava hyöty kasva
– Halutut toimintatapojen muutokset siirtyvät apteekin arkeen

Järjestämme koulutustilaisuuksia Pharmadatan tiloissa Helsingissä sekä alueellisesti, mutta myös paikan päällä apteekissa. Ilmoittaudu koulutuksiin Neuvossa olevan koulutuskalenterin kautta, osoitteessa Koulutuskalenteri tai osoitteesta koulutus@pharmadata.fi

pd3 – Varastonhallintakoulutus 1 (Oulu)

Alkaa: 14.3.2018, 10:00
Loppuu: 14.3.2018, 16:30
Sijainti: Isokatu 25, 90100 Oulu

Varastonhallinta koulutuksen ensimmäisen osan tavoitteena on, että koulutuksen suorittanut ymmärtää varastonhallinnan perusteet ja niiden soveltamisen. Pääpainotus koulutuksessa on tuotteiden hallinta ja erilaisten varastotapahtumien ylläpito, sekä seuranta. Tavoitteena on hyödyntää näitä toimintoja käytännön työskentelyssä pd3 – ohjelmiston avulla.

pd3 – Varastonhallintakoulutus 2 (Oulu)

Alkaa: 15.3.2018, 10:00
Loppuu: 15.3.2018, 16:30
Sijainti: Isokatu 25, 90100 Oulu

Varastonhallintakoulutuksen toisen osan tavoitteena on, että koulutuksen suorittanut ymmärtää varastonhallinnan yksityiskohtaisemman ja syvemmän tason käytön, sekä sen soveltamisen käytännössä. Pääpainotus koulutuksessa on tuotteiden hallinnan kysymykset ja tavaroiden vastaanoton erityistapaukset. Tavoitteena on hyödyntää näitä toimintoja käytännön työskentelyssä pd3 – ohjelmiston avulla.

pd3 – Varastonhallintakoulutus 1 (Helsinki)

Alkaa: 20.3.2018, 10:00
Loppuu: 20.3.2018, 16:30
Sijainti: Mechelininkatu 1A, 00180 Helsinki

Varastonhallinta koulutuksen ensimmäisen osan tavoitteena on, että koulutuksen suorittanut ymmärtää varastonhallinnan perusteet ja niiden soveltamisen. Pääpainotus koulutuksessa on tuotteiden hallinta ja erilaisten varastotapahtumien ylläpito, sekä seuranta. Tavoitteena on hyödyntää näitä toimintoja käytännön työskentelyssä pd3 – ohjelmiston avulla.

pd3 – Varastonhallintakoulutus 2 (Helsinki)

Alkaa: 21.3.2018, 10:00
Loppuu: 21.3.2018, 16:30
Sijainti: Mechelininkatu 1A, 00180 Helsinki

Varastonhallintakoulutuksen toisen osan tavoitteena on, että koulutuksen suorittanut ymmärtää varastonhallinnan yksityiskohtaisemman ja syvemmän tason käytön, sekä sen soveltamisen käytännössä. Pääpainotus koulutuksessa on tuotteiden hallinnan kysymykset ja tavaroiden vastaanoton erityistapaukset. Tavoitteena on hyödyntää näitä toimintoja käytännön työskentelyssä pd3 – ohjelmiston avulla.

pd3 – Laskutuskoulutus 1 (Kuopio)

Alkaa: 21.3.2018, 10:00
Loppuu: 21.3.2018, 16:30
Sijainti: Sokos Hotel Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16, 70100 Kuopio

Koulutuksen tavoitteena on että sen suorittanut ymmärtää asiakas- ja työpaikkalaskutuksen prosessin perusteet, sekä niiden soveltamisen. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi myös KELA- ja TOTU-laskutusten pääperiaatteet, sekä raportointia kuun vaihteessa. Tavoitteena on hyödyntää näitä toimintoja käytännön työskentelyssä pd3 – ohjelmiston avulla.

pd3 – Laskutuskoulutus 2 (Kuopio)

Alkaa: 22.3.2018, 10:00
Loppuu: 22.3.2018, 16:30
Sijainti: Sokos Hotel Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16, 70100 Kuopio

Koulutuksen tavoitteena on, että sen suorittanut ymmärtää myyntitoimitusten, -tilausten sekä myyntilaskujen pääperiaatteet ja erot. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi myös laskujen korjauksen prosessit ja hyvityslaskutusta. Tavoitteena on hyödyntää näitä toimintoja käytännön työskentelyssä pd3 – ohjelmiston avulla.

pd3 – Varastonhallinta tehokoulutus (Jyväskylä)

Alkaa: 10.4.2018, 10:00
Loppuu: 10.4.2018, 16:30
Sijainti:  Sokos Hotel Alexandra, Hannikaisenkatu 35, 40100 Jyväskylä

Varastonhallinnan tehokoulutuksessa Osa1:n ja Osa2:n sisältö on tiivistetty yhden päivän mittaiseksi kokonaisuudeksi.

Tavoitteena on, että koulutuksen suorittanut ymmärtää varastonhallinnan perusteet ja soveltuvin osin syvemmän tason käytön, ja osaa soveltaa taitoja käytönnössä. Pääpainotus koulutuksessa on tuotteiden hallinta ja erilaisten varastotapahtumien ylläpito, sekä seuranta. Soveltuvin osin käydään läpi tavaroiden vastaanoton erityistapauksia. Tavoitteena on hyödyntää näitä toimintoja käytännön työskentelyssä pd3 – ohjelmiston avulla.

pd3 – Taloushallintoa apteekkareille (Kuopio)

Alkaa: 17.4.2018, 10:00
Loppuu: 17.4.2018, 16:30
Sijainti: Sokos Hotel Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16, 70100 Kuopio

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet kirjanpitoaineiston laatimiseen ja raporttien tulkitsemiseen. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi tärkeimmät työkalut taloushallinnon ja varastonvalvonnan osalta. Tavoitteena on hyödyntää näitä toimintoja erilaisten apteekkirakenteiden käytännön työskentelyssä pd3– ohjelmiston avulla.

pd3 – Laskutuskoulutus 1 (Jyväskylä)

Alkaa: 17.4.2018, 10:00
Loppuu: 17.4.2018, 16:30
Sijainti: Sokos Hotel Alaxandra, Hannikaisenkatu 35, 40100 Jyväskylä

Koulutuksen tavoitteena on että sen suorittanut ymmärtää asiakas- ja työpaikkalaskutuksen prosessin perusteet, sekä niiden soveltamisen. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi myös KELA- ja TOTU-laskutusten pääperiaatteet, sekä raportointia kuun vaihteessa. Tavoitteena on hyödyntää näitä toimintoja käytännön työskentelyssä pd3 – ohjelmiston avulla.

pd3 – Laskutuskoulutus 2 (Jyväskylä)

Alkaa: 18.4.2018, 10:00
Loppuu: 18.4.2018, 16:30
Sijainti: Sokos Hotel Alaxandra, Hannikaisenkatu 35, 40100 Jyväskylä

Koulutuksen tavoitteena on, että sen suorittanut ymmärtää myyntitoimitusten, -tilausten sekä myyntilaskujen pääperiaatteet ja erot. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi myös laskujen korjauksen prosessit ja hyvityslaskutusta. Tavoitteena on hyödyntää näitä toimintoja käytännön työskentelyssä pd3 – ohjelmiston avulla.

pd3 – Taloushallintoa apteekkareille (Jyväskylä)

Alkaa: 18.4.2018, 12:00
Loppuu: 18.4.2018, 15:30
Sijainti:  Sokos Hotel Alexandra, Hannikaisenkatu 35, 40100 Jyväskylä

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet kirjanpitoaineiston laatimiseen ja raporttien tulkitsemiseen. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi tärkeimmät työkalut taloushallinnon ja varastonvalvonnan osalta. Tavoitteena on hyödyntää näitä toimintoja erilaisten apteekkirakenteiden käytännön työskentelyssä pd3– ohjelmiston avulla.

pd3 – Taloushallintoa apteekkareille (Tampere)

Alkaa: 19.4.2018, 12:00
Loppuu: 19.4.2018, 15:30
Sijainti: Sokos Hotel Ilves, Hatanpään valtatie 1, 33100 Tampere

Koulutuksen tavoitteena on että sen suorittanut ymmärtää asiakas- ja työpaikkalaskutuksen prosessin perusteet, sekä niiden soveltamisen. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi myös KELA- ja TOTU-laskutusten pääperiaatteet, sekä raportointia kuun vaihteessa. Tavoitteena on hyödyntää näitä toimintoja käytännön työskentelyssä pd3 – ohjelmiston avulla.

pd3 – Laskutuskoulutus 1 (Oulu)

Alkaa: 22.5.2018, 10:00
Loppuu: 22.5.2018, 16:30
Sijainti: Isokatu 25, 90100 Oulu

Koulutuksen tavoitteena on että sen suorittanut ymmärtää asiakas- ja työpaikkalaskutuksen prosessin perusteet, sekä niiden soveltamisen. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi myös KELA- ja TOTU-laskutusten pääperiaatteet, sekä raportointia kuun vaihteessa. Tavoitteena on hyödyntää näitä toimintoja käytännön työskentelyssä pd3 – ohjelmiston avulla.

pd3 – Laskutuskoulutus 2 (Oulu)

Alkaa: 23.5.2018, 10:00
Loppuu: 23.5.2018, 16:30
Sijainti: Mechelininkatu 1A, 00180 Helsinki / Isokatu 25, 90100 Oulu

Koulutuksen tavoitteena on, että sen suorittanut ymmärtää myyntitoimitusten, -tilausten sekä myyntilaskujen pääperiaatteet ja erot. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi myös laskujen korjauksen prosessit ja hyvityslaskutusta. Tavoitteena on hyödyntää näitä toimintoja käytännön työskentelyssä pd3 – ohjelmiston avulla.