Ajankohtaista

Lääkepakkausten tunnistaminen apteekeissa muuttuu – varaudu ajoissa

 

Laillisen jakeluketjun turvaamiseksi lääkeväärennöksiltä EU:n komissio laati lääkeväärennösdirektiivin, joka astui voimaan vuonna 2011. Tällä on luotu puitteet mm. lääkeaineiden tuote- ja tietoturvan parantamiseen. Osaksi lääkevarmennusjärjestelmää on rakennettu Euroopan laajuinen tietokanta, johon erilliset maakohtaiset tietokannat yhdistyvät.

Määräyksen mukaan jokaiseen lääkepakkaukseen tulee yksilöllinen tunniste jonka pakkauskohtaiset tunnistetiedot löytyvät kansallisesta tietokannasta.

Lääkepakkauksen tunnisteena toimii ns. 2D-matriisi, joka pitää sisällään avaintiedot lääkepakkauksesta:
• tuotekoodi
• eränumero
• viimeinen voimassaolopäivä
• yksilöity sarjannumero

Lääkepakkauksen aitous varmistetaan vertaamalla tunnisteen tietoja tietokannan tietoihin.

 

Lääkepakkauksen tunnistetieto luetaan 2D-lukijoilla

 

Lääkeväärennösdirektiivi astuu voimaan helmikuussa 2019. Lääkepakkauksen tunnistetiedot tarkistetaan jatkossa 2D-lukijalla. Apteekkien on syytä valmistautua muutokseen tarkastamalla käytössä olevat lukijat ja tilata tarvittaessa uudet.

Tällä hetkellä toimittamamme 2D-lukijat ovat malliltaan Magellan 1100i 2D Imager ja Opticon L-46X 2D Imager. Aikaisemmin toimittamamme Opticon OPI-3601 2D Imager lukija toimii myös jatkossa.

Mikäli lukijasi vaatii päivittämistä tai tarvitset lisätietoa, ole yhteydessä Pharmadatan myyntiin myynti@pharmadata.fi

 

Opticon
Magellan

 

 

 

Edellinen artikkeliSeuraava artikkeli