Muuttuvassa apteekissa johto vaihtuu. Uusi apteekkari astuu ensimmäisen apteekkinsa johtoon, siirtyy yksiköstä toiseen tai luopuu apteekista kokonaan. Johdon vaihtuminen on aina muutos niin liiketoiminnalle kuin henkilöstöllekin.

Tuemme ja autamme niin apteekkia kuin apteekkariakin muutoksen alkutaipaleelta asti unelman täyttymisessä sekä hoidamme muutokseen liittyviä käytännön asioita.