Vähennä investointikuluja – leasing vaihtoehtona apteekkijärjestelmän ostamiselle

Apteekkijärjestelmän leasing eli käyttöomaisuuden pitkäaikainen vuokraaminen on erinomainen tapa hankkia nykyaikainen tietojärjestelmä ilman että apteekin varoja sidotaan omistamiseen. Pharmadatan tarjoama leasingpalvelu toimii vaihtoehtoisena rahoitusmuotona apteekin laitteistojen ja ohjelmistojen uudistamiseen.

Vaikka useat apteekit haluavat ostaa laitteet ja/tai järjestelmän perinteisesti, niin toiset kokevat leasingrahoituksen hyvänä vaihtoehtona. Tällöin apteekki ei sido pääomia omistamiseen, vain maksaa itse käytöstä. Hankinnasta ja hankintapäätöksestämme tulee tällöin rahoituksellisesti helpompi.

Leasingin toteutus

Investoinnin kustannukset apteekki saa jaettua esimerkiksi 36 kuukaudelle, ja maksaa summaa vain kuukausin kerrallaan. Pharmadatan kumppaneina leasing-mallissa ovat 3Step-IT ja OP Käyttöpääoma rahoitus. Partnerien avulla Pharmadata pystyy tarjoamaan edullisen ja kiinteähintaisen leasing-tarjouksen 24, 36 tai 48 kuukaudelle. Tällöin budjetointi ja rahoituksen suunnittelu helpottuvat esim. ottaessasi vastaan uuden apteekin tai apteekin remontissa ja muutossa.

”Hankinta ja ylläpitokuluineen pd³-järjestelmä on varsin edullinen. Laitekustannuksetkin ovat keskistetyn järjestelmän ansiosta huomattavasi muita järjestelmiä kevyemmät. Tilanne voi kuitenkin olla sellainen, että investointi vaatisi erityisjärjestelyjä. Meillä on muutamia asiakkaita, jotka ovat valinneet järjestelmän päivitykseen leasingpalvelua. Syynä on lähinnä investoinnin tasaaminen usealle vuodelle ja edullinen rahoitusmalli osaavilta kumppaneilta,” sanoo myyntijohtaja Juha Aintila.

Poistot ja nettovarallisuus

Normaalissa ostossa laitteet ja ohjelmistot poistetaan yleensä neljän vuoden tasapoistoilla. Näin apteekin taseessa on nettovarallisuutta näiden vuosien ajan.

Leasingissa on apteekeille edullista se, että rahoitettava kohde toimii apteekin vakuutena ja lisenssi on varallisuutta apteekeille myös poistojen tai leasing-vuokran jälkeen. Tämä tarkoittaa, että esim. Pharmadatan pd³ lisenssi on mahdollisessa apteekkikaupassa täydestä arvostaan myytävä omaisuuserä. Kysymys on ns. ikuisesta lisenssioikeudesta, joka on voimassa niin kauan kuin ylläpitomaksuja on maksettu säännöllisesti ja kaikki sovitut erät on maksettu.

Leasingpalvelun hyödyt

– pääomat voidaan kohdistaa apteekin ydinliiketoimintaan
– ei sido pääomia eikä lisää velkaantuneisuutta
– helpottaa kassanhallintaa ja kustannusten kohdistamista
– rahoitus hankintoihin oikea-aikaisesti ja tarpeen mukaan
– tukee apteekin teknologista uusiutumista
– tukee käyttöomaisuuden elinkaarenhallintaa

Leasingrahoitus väylä apteekin kehittämisen – ole yhteydessä!

myynti@pharmadata.fi
Vaihde 040 559 6220