Apteekkianalyysi – Tehoa toimintoihin ja kaikki hyöty irti apteekkijärjestelmästä

Apteekin johtaminen taloudellisesti ja tavoitteellisesti edellyttää tietoa, osaamista ja kykyä sopeuttaa  liiketoimintaa tarvittaessa. Toisaalta on hyvä välillä tarkastella päivittäisiä toimintoja ja työntekijöiden osaamista. Apteekkijärjestelmän tehokas hyödyntäminen helpottaa työskentelyä ja vaikuttaa osaltaan ilmapiiriin sekä motivaatioon. Nämä yhdessä heijastuvat edelleen asiakaspalveluun.

Apteekkianalyysi sisältää asiantuntijoidemme arvion apteekin toiminnoista ja järjestelmän käytöstä. Annamme samalla neuvoja niin arjen työskentelyyn kuin raportointiin ja liiketoiminnan seurantaan. Tunnuslukujen ja raporttien tarkastelun kautta apteekille tarjoutuu lisäksi uutta näkökulmaa päivittäiseen seurantaan ja pitkän tähtäimen suunnitteluun. Tarjoamme apteekille mahdollisuuden esittää omia toiveita käsiteltävistä asioista ja opastamme järjestelmän käytössä sekä uusien ominaisuuksien hyödyntämisessä.

Palvelukokonaisuus sisältää:
Apteekin ennakkokysymykset, toiveet ja nykytilanteen ennakkoarvio
Toimintojen kartoitus ja opastus apteekkikäynnin yhteydessä. Tämä sisältää avainhenkilöiden haastattelun, apteekkijärjestelmän käytön ja sen hyödyntämisen arvioinnin sekä erillisen koulutusosion. Lisäksi teemme arvioinnin apteekin laitteistosta ja niiden toiminnasta.
Apteekkianalyysiraportti ja toimenpide-ehdotukset. Kirjallinen yhteenveto tiivistää analyysipäivän tulokset ja kertoo toimenpide-ehdotukset.
Seurantapalaverit ja kehitysideat tähtäävät toiminnan tehostamiseen.  

 

Yhteydenotot ja tiedustelut:

Riia-Liisa Rasimus
palvelujohtaja
puh. 0500 218119
riia-liisa.rasimus@pharmadata.fi