Onnistunut ja hallittu pd³ -järjestelmän käyttöönotto Pharmadatan käyttöönottopalvelulla

Pharmadatan käyttöönottopalvelu auttaa apteekkia tehokkaasti, hallitusti ja suunnitelmallisesti ottamaan uuden apteekkijärjestelmän käyttöön.

Käyttöönottopalvelumme koostuu projektinhallinnasta, koulutuksesta, laitteiden asennuksesta, tiedon siirrosta sekä käyttöönottotuesta.

Käyttöönotto sovitaan ja aikataulutetaan aina asiakaslähtöisesti ja apteekkikohtaisesti. Apteekin ja Pharmadatan välisen tiiviin projektiyhteistyön avulla pidämme muutoksen suunnan selkeänä koko projektin ajan ja varmistamme asetettujen tavoitteiden toteutumisen aikataulun mukaisesti.

Pharmadatan ammattitaitoinen asennuskumppani suorittaa laiteasennukset ja järjestelmänvaihdot asiantuntemuksella, jolloin asennustyö ei häiritse apteekin muuta toimintaa tai aiheuta katkoksia apteekin aukioloaikoihin tai asiakaspalveluun.

Yksityiskohtaisen koulutustarpeiden kartoituksen, ennakkotehtävien ja käyttäjäkoulutuksen sekä –tuen avulla varmistamme onnistuneen muutoksen henkilökunnan toiminnassa – aina projektin käynnistämisestä onnistuneeseen käyttöönottoon ja tasapainoiseen arkityöhön asti.

Neljä askelta pd3-käyttöönottoon

1. Päätös

Tutustu pd3-järjestelmän hyötyihin apteekin liiketoiminnassa sekä asiakaspalvelussa.

Pyydä tarjous ja tee päätös nykyaikaisen pd3-järjestelmän ottamisesta. Sovi apteekillesi sopiva ajankohta pd3-järjestelmän käyttöönotolle.

2. Projektisuunnitelma

Projektipäällikkömme on sinuun yhteydessä hyvissä ajoin ennen pd3-käyttöönottoa ja laadimme kanssasi projektiaikataulun.

Apteekin järjestelmänvaihdon valmistelut lähtevät liikkeelle ja pd3-koulutukset aikataulutetaan apteekkikohtaisesti.

3. Asennus

Ammattitaitoinen asennustiimimme suorittaa laitteiston asennuksen ennen käyttöönottoa. Tiedot siirretään entisestä apteekkijärjestelmästä pd3-järjestelmään.

4. Käyttöönotto

Siirtyminen pd3-järjestelmään tapahtuu hallitusti kouluttajamme tuella apteekissa, jotta apteekin toiminta jatkuu sujuvasti.