Projektinhallinta – Takuu onnistuneeseen muutokseen

Muutoksen organisointi liiketoiminnassa asettaa haasteita useiden tekijöiden kautta. Muutto, apteekin remontointi tai varaston uudelleen järjestely edellyttävät hyvää suunnittelua ja organisointia, mutta myös kommunikointia, seurantaa ja johtamista.

Erillisen projektiorganisaation muodostus helpottaa työn organisointia ja tehtävien jakoa. Samalla mahdollistuu projektin etenemisen seuranta ja hallinta sekä laadunvalvonta. Sidosryhmien määrittely sekä jatkuva kommunikointi heidän kanssaan auttaa viemään projektin onnistuneesti päätökseen.

Pharmadata tarjoaa projektisi läpivientiin kokeneen projektipäällikön.

Projektipäällikkö

Projektipäällikkö vastaa projektin hallinnasta ja etenemisestä sekä resursoi avainhenkilöiden työtehtävät ajan, kustannusten sekä laadun näkökulmat huomioiden.

Hän määrittää yhdessä tarpeet ja odotukset projektillenne sekä toimii tarvittaessa apteekkinne edustajana. Projektinhallinnassa edetään suunnitelmallisesti tavoitteiden määrittelyn ja analysoinnin kautta riskienhallintaan. Projektin laajuus vaikuttaa osaltaan resurssien arviointiin, niiden jakoon sekä kohdentamiseen.

 

”Projektinhallintapalvelulla varmistat hankkeen onnistumisen sekä aikataulussa ja budjetissa pysymisen”

 

Yhteydenotot ja tiedustelut:

Riia-Liisa Rasimus
palvelujohtaja
puh. 0500 218119
riia-liisa.rasimus@pharmadata.fi