Projektipalvelu – Takuu onnistuneeseen muutokseen

Pharmadata kulkee rinnallasi myös apteekkisi liiketoiminnan muutoksessa, joka asettaa haasteita useiden tekijöiden kautta. Esimerkiksi muutto, apteekin remontointi, varastoautomaatin käyttöönotto tai muu varaston uudelleenjärjestely edellyttävät hyvää suunnittelua ja organisointia, mutta myös kommunikointia, seurantaa ja johtamista.

Erillisen projektiryhmän muodostus helpottaa työn suunnittelua ja tehtävien jakoa. Samalla mahdollistuu projektin etenemisen seuranta ja hallinta sekä laadunvalvonta. Jatkuva yhteydenpito myös projektiin osallistuvien muiden sidosryhmien kanssa auttaa viemään projektin onnistuneesti päätökseen.

Me huolehdimme muutoksesi läpiviemisestä ja tarjoamme asiantuntijan, oman projektipäällikön, joka vastaa yhdessä kanssasi sen toteutuksesta.

Projektipäällikkö

Projektipäällikkö vastaa projektin hallinnasta ja etenemisestä, sekä resursoi muiden avainhenkilöiden työtehtävät.

Hän kartoittaa yhdessä kanssasi tarpeet ja odotukset, sekä toimii tarvittaessa apteekkisi edustajana. Päämääränä projektille on viedä se läpi suunnitelmallisesti aikataulussa ja tavoitteiden mukaisesti. Riittävä viestintä ja yhteydenpito ovat avaintekijöitä onnistumiselle.

”Projektinhallintapalvelulla varmistat apteekkisi hankkeen onnistumisen sekä päämäärien saavuttamisen.”

 

Yhteydenotot ja tiedustelut: