Ajankohtaista

Hyvät ohjelmistotuotteet tukevat apteekin toimintaa

Pharmadatan pd-ohjelmistotuotteet Presto, Procuro, Proselecta ja Prologis on suunniteltu helpottamaan ja tukemaan apteekin työtä. Niiden avulla apteekki voi tehostaa ja huolehtia niin apteekin sisäisestä tiedottamisesta kuin asiakkaiden lääkeneuvonnastakin. Yhdessä apteekkijärjestelmän kanssa ne tukevat apteekkilaisia ja apteekin toimintaa erilaisissa arjen tilanteissa.

Tehoa sisäiseen viestintään

Presto on apteekin lähiverkko eli intranet, jolla voidaan ylläpitää sisäistä viestintää ja dokumentaatiota helposti. Tieto on joka hetki jokaisen käyttäjän saatavilla. Parhaimmillaan se hoitaa apteekin sisäisen viestinnän kuntoon ja vanhoista muistilapuista päästään eroon. Se on myös kesälomien ja laajojen aukioloaikojen pelastaja, sillä sisäinen viestintä toimii, vaikka kollegaa ei työvuorojen vuoksi näkisikään paikan päällä. Lisäksi vaikkapa tukkujen verkkosivut voidaan linkittää Prestoon, jolloin ne ovat nopeasti saatavilla. Ohjelmistossa oleva kalenteri on myös oiva apu apteekin arjen järjestämisessä.

Laatua ja varmuutta asiakasneuvontaan

Procuro on farmaseuttisen henkilöstön neuvonnan ja tiedonhallinnan työkalu. Se käyttää Salixin tai pd3:n tietokantaa, jolloin ne keskustelevat keskenään jatkuvasti, eikä tietoja tarvitse tallentaa useaan paikkaan. Apteekkijärjestelmän tietokannan lisäksi Procuro hyödyntää esimerkiksi Taksaa, Pharmaca Fennicaa, SFINXia, Terveysporttia sekä Apteekkariliiton palveluita.

Päivittäisessä toiminnassa Procuroa käytetään lääkeaineiden yhteisvaikutusten tarkistamiseen sekä annosjakelutilausten hallintaan. Lisäksi se tarjoaa lääkkeiden oikean käytön kannalta keskeiset tiedot avohoidossa käytettävistä resepti- ja itsehoitolääkkeistä ja niiden lähettämisen suoraan asiakkaille Tietotippa -tietokannan kautta.

Procurosta näet lisäksi yhdellä silmäyksellä kaikki lääkkeet, joita asiakas on ostanut apteekistasi. Tämä mahdollistaa mm. paremman asiakaspalvelun ja lisätuotteiden suosittelun.

Neuvonta ja markkinointi näytöllä asiakkaille

Proselecta tehostaa apteekin markkinointia. Se koostuu ylläpito-ohjelmasta ja apteekin tilaan sijoitettavista näytöistä, joihin asiakkaille haluttu tiedotus- ja markkinointimateriaali saadaan näkyviin. Proselectaa voidaan hyödyntää myös lääkeneuvonnassa, sillä yhdessä Procuron kanssa voidaan esimerkiksi suoratoimituspisteen näytöllä jakaa asiakkaan lääkkeen ottotapavideo ja siten syventää lääkeneuvontaa.

Inventointia ilman paperia ja kynää

Prologis-inventointikapula helpottaa apteekin inventointia, sillä pieni laite mahdollistaa työn jaksottamisen apteekin muun toiminnan siitä häiriintymättä. Ehdottomana etuna Prologiksen käytössä on, että tuotteen varastotiedot päivittyvät välittömästi Salixiin tai pd3:n, jolloin erillisten inventointilistojen tulostaminen ja järjestelmään syöttäminen voidaan unohtaa.

Haluatko lisätietoja tai varata apteekillesi Procuro ja Presto koulutuksen?

Ota yhteyttä!

myynti@pharmadata.fi

 

Edellinen artikkeliSeuraava artikkeli