Ajankohtaista

Sähköisen valtuutuksen käyttö päivittyy Pharmadatan asiakkaille automaattisesti – ”Apteekin arki helpottuu nyt selkeästi”

 

Kansalaiset voivat nyt valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestaan kaikissa Suomen apteekeissa. Pharmadatan asiakkaille sähköisen valtuutuksen käyttöönotto ei vaadi mitään lisätoimia, sillä sähköinen valtuutus on asennettu käyttövalmiiksi sekä Pharmadatan Salix- että pd3-ohjelmistoihin. ”Olemme olleet kehitystyössä pitkään mukana ja kuunnelleet tarkkaan henkilökunnan toiveita apteekkiarjen sujuvoittamiseksi. Sähköisen valtuutuksen käyttö on sujunut alkutaipaleella apteekeissa todella hyvin”, Pharmadatan Riikka Affleckt kertoo.

 

Sähköinen valtuutus on nyt mahdollista apteekkiasioinnissa. Digitalisaatio etenee apteekkien arjessa, kun  kansalaiset voivat antaa sähköisen valtuutuksen, jolla voi valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestaan kaikissa Suomen apteekeissa. Sähköinen valtuutus ei korvaa tai poista nykyisiä apteekin toimintamalleja vaan tuo digitaalisen asiointikanavan niiden rinnalle.

”Tämä ei näy apteekeille muutoksena vaan suurena helpotuksena”, Pharmadatan it-kehityspäällikkö Riikka Affleckt kertoo.

Muutos koskee lähes kaikkia Suomen apteekkeja, ja se monipuolistaa, nopeuttaa ja nykyaikaistaa  apteekkien toimintaa. Pharmadatan asiakkaille sähköisen valtuutuksen hyväksymiseen siirtyminen ei vaadi mitään lisätoimia, sillä toiminto on asennettu käyttövalmiiksi sekä Pharmadatan Salix- että pd3-ohjelmistoihin.

”Olemme olleet kehitystyössä pitkään mukana ja kuunnelleet tarkkaan henkilökunnan toiveita apteekkiarjen sujuvoittamiseksi. Aiemmin apteekit ovat joutuneet käsittelemään suuria määriä paperisia valtuutuksia. Käytännön työ apteekeissa helpottuu, kun tietovarastoja ei enää tarvitse samalla tavalla siivota ja hallinnoida. Myös väärinkäytösten mahdollisuus pienenee oleellisesti, kun henkilökunnan on helppo tarkastaa tiedot sähköisestä palvelusta”, Pharmadatalla muutosta koordinoinut Affleckt kertoo.

 

Valtuutus annetaan Suomi.fi-palvelussa

Sähköisestä valtuutuksesta on kansalaisille apua etenkin silloin, kun ihminen ei itse pysty hoitamaan asioitaan esimerkiksi nuoren iän, sairauden tai ulkomaanmatkan vuoksi. Kun sähköinen valtuutus on annettu Väestörekisterikeskuksen Suomi.fi-verkkopalvelussa, valtuutettu henkilö ei tarvitse apteekissa Kela-korttia tai potilasohjetta. Hänen täytyy vain kertoa asioivansa tietyn henkilön puolesta, todistaa oma henkilöllisyytensä ja antaa puolesta asioimansa ihmisen henkilötunnus.

”Sähköinen valtuutus helpottaa olennaisesti esimerkiksi lapsiperheiden arkea, kun vanhemmilla ei tarvitse olla Kela-kortteja mukana hakeakseen lapsille reseptilääkkeitä. Ylipäätään toisen ihmisen asioiden hoitaminen on paljon helpompaa, kun mukaan ei tarvitse erillisiä paperisia dokumentteja”, Affleckt kertoo.

Valtuutus on voimassa valtuuttajan valitseman ajanjakson, kuitenkin korkeintaan 25 vuotta.

Sähköinen valtuutus apteekkitoiminnassa on suuri kansallinen hanke, jota ovat olleet mukana toteuttamassa Suomen apteekkariliitto SAL, Kela, Väestörekisterikeskus sekä THL.

Alaikäisen lapsen huoltajan ei tarvitse tehdä sähköistä valtuutusta, sillä huoltajuustiedot tulevat automaattisesti näkyviin väestötietojärjestelmästä. Apteekit tarkistavat sähköisesti kaikkien valtuuksien voimassaolon. Sähköinen valtuutus on mahdollista antaa useille eri henkilöille sekä tulevaisuudessa myös yrityksille, kuten kotihoidon yksiköille.

”Sähköisen valtuutuksen käyttö on sujunut pilottiapteekeissa todella hyvin. Kiinnostusta on jo nyt selvästi nähtävissä”, Pharmadatan Affleckt kertoo.

Valtuutetulla henkilöllä on oikeus:

– Noutaa toisen ihmisen reseptilääke

– Uusia toisen ihmisen reseptilääke

– Tarkistaa Kela- ja reseptitietoja sekä lääkkeisiin liittyviä etuustietoja

– Mitätöidä toisen reseptejä

– Pyytää yhteenvetoa toisen ihmisen resepteistä

 

Ohjeet sähköiseen valtuutuksen käyttöön löytyvät Pharmadatan Neuvosta.

Pharmadatan tukipalvelut palvelevat numerosta (09) 75 115 115

email: tuki@pharmadata.fi

Edellinen artikkeliSeuraava artikkeli