pd³ haltuun kahdeksassa tunnissa

Satafarman farmaseutit Minna Viljanen ja Meriminttu Hollming ottivat vastaan Pharmadatan haasteen, jossa he opettelivat pd³-käytön alusta alkaen kahdeksan tunnin aikana. Lähtötilanne pd³:n käyttöön oli naisilla hieman erilaiset. Viljanen oli perehtynyt ohjelman käyttöön ja reseptin toimitukseen ennakkoon pd³:n opetusvideoiden avulla, kun taas Hollming osallistui haastepäivään ilman opetusvideoilta hankittua ennakkotietoa.

Heti ensimmäisen sisäänkirjautumisen ja työpisteen vaihdon jälkeen tuli esiin pd3:n lyömätön etu kirjautumisvaiheessa. Oman varmennekortin tunnuksilla pd³ kirjaa farmaseutin sisään ohjelmaan, eikä erillisiä kirjautumistunnuksia tarvita. ”Tämä on tosi hyvä juttu meille vuokrafarmaseuteille, kun ei tarvitse muistaa jokaisen pd³-apteekin omia tunnuksia, vaan tunnukset ovat samat jokaisessa apteekissa. Ja varmennekortilla kirjautumalla pääsee nopeasti aloittamaan työskentelyn”, Viljanen kertoo huomioistaan.

Raision Ykkösapteekin proviisori Jaana Pöntiskoski ja proviisoriopiskelija Iida Turunen perehdyttivät satafarmalaiset pd³-järjestelmän saloihin. pd³ on ollut käytössä Raision Ykkösessä jo useamman vuoden ja Helsingin yliopistossa opiskelevalle Turuselle on pd³-järjestelmä tullut tutuksi perin pohjin kahden apteekkiharjoittelun aikana.

 

pd³ on mainettaan parempi

”Kyllähän sitä on kuullut juttuja, että pd³-järjestelmä on hankala tai vaikeakäyttöinen, mutta rehellisesti sanoen opetuspäivä todisti, että näin ei ole. Ohjelma on todella nopea ja ohjaa käyttäjäänsä tekemään reseptin käsittelyssä kaikki tarvittavat tehtävät oikeassa järjestyksessä”, Viljanen kertoo. pd³ on suunniteltu opastamaan käyttäjäänsä tekemään asiat oikein ja tämän ominaisuuden avulla käyttäjä pystyy käsittelemään reseptin alusta alkaen ripeästi ja tehokkaasti.

pd³ on uudistunut vuosien varrella useamman kerran ja vanhat kokemukset esimerkiksi vuodelta 2009 eivät ole ajankohtaisia. Ohjelman oppiminen ja käyttö on helppoa. Tästä esimerkkinä uusi pd³-käyttäjä, joka tunnin perehdytyksellä toimitti apteekissa kolmanneksi eniten reseptejä.

Perehdytys käynnissä, Raisio Ensimmäinen apteekki.

Käyttäjäystävällisyys ja informaation määrä vakuuttaa

”Kaikki tieto resepteistä on kivasti näkyvillä samalla ruudulla, kunhan vain silmä tottuu löytämään tiedot”, Hollming naurahtaa ja jatkaa ”On kiva, että toimitusvälilaskin on suoraan näkyvillä ja se laskee valmiiksi reseptin toimitusvälejä”. ”Myös jo lääkettä valitessa on hienoa, että tiedot reseptistä näkyvät samassa ruudussa. Näin ei tarvitse pomppia edestakaisin ruuduilla, vaan pd3:ssa saa valittua oikean pakkauskoon heti annosohjeen mukaisesti”, Viljanen lisää.

”Ehdottoman hyvä juttu on, että reseptin jäljellä olevaa määrää pystyy muokkaamaan nopeasti ja helposti vielä toimituksen jälkeen”, toteaa Viljanen tyytyväisenä. ”Aika ajoin tulee näppäily- tai laskuvirheitä itse kullekin, joita pitää korjata toimituksen jälkeen.”

Oman näkymän muokkaaminen itselle sopivaksi on pd³-järjestelmän ominaisuus, mikä palvelee jokaista käyttäjää yksilöllisesti. Proviisorit, farmaseutit ja lääketyöntekijät työskentelevät eri tavoin ja yksilöity näkymä nopeuttaa ja helpottaa työskentelyä. ”Minä innostuin tästä omasta näkymästä erittäin paljon. Jokainen farmaseutti tykkää katsoa asioita vähän eri suunnalta ja pd³ antaa mahdollisuuden tehdä reseptinkäsittelystä juuri minulle optimaalisen”, kertoo Viljanen.

Päivän päätteeksi satafarmalaisille jäi päällimmäiseksi mieleen pd³:n käyttäjäystävällisyys. Kaikki informaatio on helposti ja nopeasti löydettävissä ja sitä pystyy muokkaamaan omiin tarpeisiin sopiviksi. Työpisteen vaihto niin apteekin sisällä kuin apteekista toiseen on helppoa ja nopeaa.

Helppoa ja nopeaa!

MobilePaylla joustavuutta maksamiseen

Ovatko asiakkaat tiedustelleet MobilePay-maksamista. Pharmadatan pd³- ja Salix kassoissa on mahdollista ottaa nyt myös MobilePay käyttöön.

MobilePaylla asiakas maksaa ostokset vain yhdellä pyyhkäisyllä. Suomen käytetyin mobiilimaksusovellus MobilePay on maksuton kaikkien pankkien asiakkaille. MobilePaylla voi maksaa myös 50 euron lähimaksurajan ylittävät ostokset koskematta käteiseen, kortteihin tai maksupäätteeseen. Mobiilimaksaminen on hygieeninen vaihtoehto!

 

MobilePayn käyttöön liittyvät kustannukset:

·        Sopimuksen teko on maksuton.

·        Tapahtumakohtainen hinnoittelu alkaen 0,75%, 0-1999 tapahtumaa vuodessa (minimiveloitus 0,06 €/tapahtuma).

·        Palvelumaksu 4€/lasku bruttotilityksessä, kerran kuukaudessa.

 

Vaatimukset:

·        Yomani ML -maksupääte.

·        Uusin maksupäätteen ohjelmistoversio (tarkistetaan käyttöönoton yhteydessä).

·        Maksupääteessä on BLE-sim –kortti (tarkistetaan käyttöönoton yhteydessä).

·        Kauppiassopimus MobilePayn kanssa.

Huom. MobilePay ei toistaiseksi toimi SOK-Partner -maksupäätteissä, eli jos apteekissasi on käytössä S-Bonus -rekisteröinti.

 

Halutessasi MobilePayn käyttöön, ota yhteys omaan yhteyshenkilöösi Pharmadatan myynnissä tai sähköpostitse: myynti@pharmadata.fi.

Tikkurilan Ykkösapteekissa pd Analyysi auttaa tekemään tärkeät päätökset

Miten apteekillamme menee? Pharmadatan pd Analyysi antaa kysymykseen vastauksen tunnin tarkkuudella. Tikkurilan Ykkösapteekin proviisori Tapani Kaijaselle pd Analyysistä on ollut paljon hyötyä heti käyttöönoton ensi metreiltä alkaen. ”Odotukset ovat täyttyneet – puutteita en ole tästä juurikaan löytänyt.”

Tikkurilan Ykkösapteekin proviisori Tapani Kaijasta on aina kiinnostanut myyntistatistiikka. Pharmadatan pd Analyysi -työkalu proviisoreille on ollut Tikkurilassa pilottikäytössä muutaman kuukauden ja vastannut lähes täydellisesti odotuksiin heti pilottivaiheessa. Kuluvana koronavuotena pd Analyysi on tarjonnut kaivattua reaaliaikaista taloustietoa päätöksenteon taustalle.

”Sitä on käytetty heti oikeaan päätöksentekoon. Pd Analyysi on avannut talouteen näkymän, jollaista mikään muu työkalu ei ole aiemmin tarjonnut. Asiat, jotka aiemmin olivat vaikeasti hahmotettavia tai saatavilla vasta kuukausikirjanpidon valmistuttua, ovat nyt selkeitä ja näkyvillä heti, yhden klikkauksen päässä”, Kaijanen kertoo.

Reseptitoimitusten ja myyntikatteen seuraaminen ja vertailu aiempaan kuukausi-, viikko- ja päivätasolla ovat Kaijaselle työkalun tärkeimmät ominaisuudet. Myyntikatteen seuraaminen tuntitasolla on ollut uusi ja talousmielessä erittäin informatiivinen ominaisuus.

Ohjelmistossa on kymmenen valmista raportointinäkymää, joissa jokaisessa on useita eri kuvaajia. Mikäli haluaa pureutua talousanalyysissa syvemmälle, pd Analyysi tarjoaa Kaijasen mukaan myös monipuoliset suodatusmahdollisuudet.

”On hienoa, kun näkee pelkästään kirjautumalla ohjelmaan, kuinka paljon meneillään oleva viikko on tuonut katetta. Tai millainen vuosi on ollut tähän asti tunnin tarkkuudella verrattuna vuodentakaiseen. Tietoa saa irti todella nopeasti, kun ei tarvitse erikseen ajaa raportteja.”

 

pd Analyysi kirkastaa talousnäkymät

Tikkurilan apteekki on reseptuurin ja asiakasmäärän suhteen keskivertoa suurempi apteekki, joka sijaitsee terveyskeskuksen vieressä. Kaijanen on kuitenkin apteekin ainoa proviisori apteekkarin lisäksi.

”Riippuu tietenkin työnjaosta apteekkarin ja proviisorien välillä, mikä pd Analyysin rooli on proviisorin työssä. Suosittelen pd Analyysiä kaikille proviisoreille, jotka ovat kiinnostuneita apteekin talouden ja myynnin kehittämisestä.”

Kaijasella itsellään on proviisorikoulutuksen lisäksi myös kauppatieteiden maisterin tutkinto Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta. Myyntiluvut ovat aina vetäneet häntä puoleensa.

”Muutaman vuoden päästä työskentelen toivottavasti apteekkarina omassa apteekissa. Jos minulla olisi uusi apteekki, ottaisin pd Analyysin käyttöön heti. Se avaa aivan uudenlaisen, kirkkaamman, tarkemman talousnäkymän apteekkimaailmaan.”

 

pd Analyysi on pd3-järjestelmän maksuton lisäpalvelu apteekkareille. Nyt palvelu on tilattavissa lisämaksusta myös henkilökunnan käyttöön.

Tilaa pd Analyysi tästä!  HUOM! Linkki toimii Apteekkiverkosta.

Alaikäisten puolesta asioinnissa muutoksia

Lokakuun alussa voimaan tulevan muutoksen myötä alaikäisten on mahdollista sallia tai kieltää reseptitietojensa luovuttaminen huoltajalle. Kanta-palveluiden ja apteekkijärjestelmien osalta muutos toteutetaan heti lokakuussa, mutta siirtymäaika terveydenhuollossa tulee olemaan pitkä, koska terveydenhuollon järjestelmät ottavat ominaisuuden käyttöön asteittain. Apteekkien näkökulmasta reseptejä tulee siirtymävaiheen ajan molemmissa muodoissa.
Apteekkityössä merkityksellistä muutoksessa on se, että jatkossa terveydenhuollossa arvioidaan alaikäisen potilaan päätöskyky tietojen luovuttamisesta, ja lääkkeen määrääjä kirjaa tiedon myös reseptille.

Pharmadatalla on toteutettu tähän liittyvät muutokset. Kun apteekissa käsitellään alaikäisen asiakkaan reseptiä, tieto luovutuskiellosta näkyy apteekkijärjestelmässä. Mikäli tietojen luovuttaminen huoltajalle on kielletty, huoltajalle ei saa ilmaista, että osa tiedoista on rajattu pois hänen näkyvistään.

 

 

Lääkkeen määrääjä siis kirjaa reseptille, salliiko vai kieltääkö päätöskykyinen alaikäinen reseptin tietojen antamisen huoltajille. Mikäli lapsi ei määrääjän mielestä ole päätöskykyinen, reseptin tiedot saa antaa huoltajille. Koska aiemmin OmaKannassa oli 10 vuoden ikäraja tietojen näkymiselle, huoltajat eivät nähneet yli 10-vuotiaan lapsen reseptitietoja sähköisesti. Tämän takia myös vanhoilla resepteillä näytetään luovutustietojen osalta tiedon puuttuminen, jos alaikäinen on 10-17-vuotias.

Vaikka reseptillä on alaikäisen huoltajiin kohdistama kielto, se ei estä lääkkeen toimittamista aikuiselle, jos aikuinen tulee noutamaan reseptiä potilasohjeen perusteella tai tietää apteekin saaneen puhelinreseptin. Yleisenä periaatteena siirtymävaiheen aikana on, että potilaan tai hänen puolestaan asioivan henkilön mahdollisuudet asiointiin eivät heikkene missään vaiheessa.

Reseptien sähköistäminen apteekissa

Apteekissa tulee jatkossa ottaa kantaa alaikäisen reseptitietojen luovuttamiseen, kun kirjataan häiriötilanteessa annettua paperi- tai puhelinreseptiä järjestelmään. Apteekissa ei kuitenkaan voida tehdä alaikäisen päätöskyvyn arviointia, vaan tieto on saatava lääkkeen määrääjältä. Kun kyseessä on puhelinresepti, tulee tiedustella lääkäriltä, mikä vaihtoehdoista valitaan.

Jos paperireseptillä ei ole tietoa alaikäisen tahdosta, apteekki tallentaa reseptille vaihtoehdon, ”alaikäisen päätöskyky ei tiedossa, tietoja ei luovuteta huoltajille”. Tähän poikkeuksena, mikäli huoltaja on hakemassa lääkettä alaikäisen puolesta paperireseptillä, voidaan reseptille tallettaa vaihtoehto ”päätöskykyinen alaikäinen, sallii tietojensa luovuttamisen huoltajille”. Tietoa voi korjata jälkikäteen, jos apteekissa on tallennettu tieto alun perin virheellisesti.

Edelleen voi olla myös poikkeustilanteita, joissa reseptin tietojen näkyminen halutaan estää myös alaikäisen tiedoilla. Tällöin terveydenhuollossa voidaan kirjoittaa resepti ilman henkilötunnuksen loppuosaa, ja lääkkeet voi hakea apteekista vain potilasohjeella.

Muutos vaikuttaa myös apteekissa annettaviin tulosteisiin. Kun asiakkaalle tulostetaan eReseptien yhteenveto tai jäljennös ulkomaanmatkaa varten, on käyttäjän otettava kantaa, kenelle se tulostetaan. Jos tietoja tulostetaan huoltajan pyynnöstä, tulosteisiin eivät tule näkyviin huoltajilta kielletyt reseptit.

pd3:een siirtyminen olisi kannattanut jo aikaisemmin

Kuokkalan apteekki vaihtoi Salixin pd3:een huhtikuussa keskellä koronahässäkkää. Apteekkari Petri Krögerin mielestä tämä kannatti. ”Olemme pystyneet realisoimaan järjestelmän tehokkuudesta syntyviä hyötyjä nopeasti. Ja jos tulee koronan toinen aalto tai muita vastaavia tilanteita, niin meillä ovat nyt työkalut kunnossa.”

 

Kuokkalan apteekki Jyväskylässä siirtyi Salixista pd3-järjestelmän käyttöön huhtikuun 21. päivä keskellä ”koronahässäkkää”. Ei siis ihme, että järjestelmämuutos jännitti ja mietitytti aluksi apteekkari Petri Krögeriä.

”Olimme kuitenkin tehneet ennakkoon paljon töitä muutoksen eteen. Halusimme myös saada EasyMedi-tilauksiin nopeasti lisää tehoa”, Kröger kertoo.

Tilannetta ei helpottanut se, että apteekissa oli uudessa erikoistilanteessa kova kiire. Puhelin soi jatkuvasti ja asiakkaita oli normaalia enemmän. Kouluttautumiseen uuden järjestelmän saloihin oli vaikea löytää aikaa.

”Kaikki meni kuitenkin lopulta todella sujuvasti ja hyvin – paremmin kuin osasin edes toivoa. Henkilöstön palaute on ollut positiivista ja porukka innostunutta. Olemme pystyneet realisoimaan järjestelmän tehokkuudesta syntyviä hyötyjä nopeasti.”

Etenkin takatöissä eli kotien ja verkkoapteekkitilausten käsittelyssä homma käynnistyi Krögerin mukaan saman tien todella hienosti.

”Hyöty oli nähtävissä heti. Viime päivinä olen miettinyt, että olisi kannattanut siirtyä uuteen moderniin järjestelmään jo aiemmin. Ja jos tulee koronan toinen aalto tai muita vastaavia tilanteita, niin meillä ovat nyt työkalut kunnossa, tulipa vastaan mitä tahansa”, Kröger kertoo.

 

Verkkoapteekin ylläpito on nyt helppoa

pd3:een siirtymisen hyötyjä Kröger löytää monia. EasyMedin integroituminen pd3-järjestelmään on nopeuttanut hoivakotien tilausten toimittamista selkeästi, kun tilaukset tulevat suoraan pd3-järjestelmään.

”Myös virhemahdollisuuksien määrä vähenee, kun ylimääräistä naputtelemista järjestelmään ei ole. Papereita ei tarvitse pyöritellä eikä tulostaa, kun tiedot ovat järjestelmässä. Meille tämä on ollut kullan arvoista.”

Korona-aikana eApteekkitilausten määrä on lisääntynyt selkeästi. pd3:een siirtyminen on tuonut tähänkin selkeää helpotusta. eApteekin integroituminen pd3-järjestelmään on tehnyt käsittelystä selkeää ja tehokasta. Esimerkiksi kampanjahintoja voi nyt ylläpitää pd3:ssa ja tiedot kulkevat automaattisesti verkkokauppaan.

”Verkkoapteekin tilausten käsittely pd3:ssa on todella sujuvaa ja myynnit saadaan suoraan kirjanpitoon. Saldot ja hinnat pysyvät ajan tasalla myös verkon puolella. Tämä helpottaa verkkoapteekin ylläpitoa merkittävästi.”

Samaan syssyyn Kuokkalan apteekkiin otettiin käyttöön muitakin uusia työkaluja, kuten kotiinkuljetus, pikalasku ja liikkuva maksupääte kotiinkuljetuksissa. Kaikki nämä ovat Krögerin mukaan varsin helppoja käyttää pd3:n yhteydessä.

”Toki ihan perus reseptinkäsittelykin on oikein sujuvaa uudella järjestelmällä.”

 

Ajansäästö EasyMedin käytössä on merkittävä

Kuokkalan apteekissa työskentelee 12 apteekkialan ammattilaista. Keskikokoisella jyväskyläläisapteekilla on asiakkaanaan useampi hoivakoti. Kukaan henkilökunnasta ei ollut aiemmin käyttänyt pd3-järjestemää. Koulutusaikana paikalla oli kuitenkin puolentoista viikon ajan pd3-järjestelmän hyvin taitava proviisori auttamassa ja neuvomassa henkilökuntaa. Tämä järjestely helpotti siirtymää todella paljon.

”Henkilöstö on jo näin lyhyessä ajassa löytänyt järjestelmästä paljon positiivisia puolia. He ovat halunneet oppia ja opiskella, vaikka korona-aika ja järjestelmämuutos ovat aiheuttaneet luonnollisesti myös stressiä – siitä iso kiitos heille.”

Positiivista palautetta Kröger on saanut työntekijöiltä etenkin EasyMedin käsittelystä. EasyMedi3 oli Kuokkalan apteekissa käytössä ennenkin.

”EasyMedin integroitumisesta pd3:een on tullut kaikista eniten myönteistä palautetta. Ajansäästö on merkittävä – työ hoituu nyt arviolta lähes puolta nopeammin. Tämä on iso asia”, Kröger kuvailee.

Entä mitä hän haluaa sanoa niille, jotka harkitsevat uuteen järjestelmään siirtymistä?

”Hyvät asiat Salixia käytettäessä, kuten EasyMedi, Procuro ja Presto, toimivat edelleen myös myös pd3:ssa. Lisäksi päälle tulee paljon uusia hyödyllisiä toimintoja ja ominaisuuksia. Apteekkiarki on ainakin meillä helpottunut selkeästi.”

Pharmadata ja Pfizer kehittivät apteekeille lääkehoidon tukipalvelun – ”halusimme tukea lääkkeiden oikeaa ja turvallista käyttöä käytännönläheisillä ohjeilla”

Pharmadata ja lääkeyhtiö Pfizer ovat kehittäneet pd3-apteekkitietojärjestelmään uuden lääkehoidon tukipalvelun, jonka tarkoituksena on tukea suunnitellun lääkehoidon toteutumista ja pyrkiä parantamaan lääkehoitojen vaikuttavuutta. Palvelu koostuu yritysinfosta ja yritysviestistä.

 

Yritysinfo

Farmasistit ovat päivittäin työssään tekemisissä laajan lääkekirjon kanssa, eikä yksittäinen farmasisti voi millään hallita kaikkien lääkevalmisteiden hoidon toteutukseen liittyviä yksityiskohtia. Yritysinfon tietoruutu tarjoaa farmasistille reseptilääkkeistä käytännönläheiset lääkkeen oikeaa ja turvallista käyttöä edistävät tiedot asiakkaan kanssa läpikäytäväksi. Yritysinfosisällöt käsittelevät muun muassa lääkehoidon tavoitteita sekä potilastukiohjelmia.

Apteekkiammattilaisten käytössä olevan valmisteyhteenvedon lisäksi farmasisti saattaa kaivata lääkkeestä muuta käytännönläheistä ja uutta tietoa. Yritysinfo tulee automaattisesti farmasistille näkyviin reseptintoimitustilanteessa.

”Tähän asti potilastukimateriaali on ollut järjestelmissä saatavilla välilehdillä parin klikkauksen takana. Osassa tapauksista tieto on jäänyt huomioimatta ja hyödyntämättä. Pharmadata halusi kehittää informaation saatavuutta ja käytettävyyttä, ja täten tavoitella teknisillä ratkaisuilla parempaa lääkehoidon vaikuttavuutta”, Pharmadatan toimitusjohtaja Ilkka Toivola kertoo.

 

Yritysviesti

Mikäli asiakas antaa luvan, hän saa apteekissa asioimisensa jälkeen tekstiviestitse lisätietoa lääkehoitoon liittyvistä keskeisimmistä asioista.

”Tekstiviestien tavoitteena on palauttaa asiakkaan mieleen tärkeimmät apteekissa läpikäydyt asiat, ohjata potilas luotettavien tietolähteiden äärelle tai muistuttaa tärkeistä lääkehoitoon liittyvistä tapahtumista. Tekstiviesti voi esimerkiksi muistuttaa potilastukiohjelmasta, seurantakäynnistä tai tehosterokotteen ajankohdasta”, Pfizerin digitaalisista ratkaisuista vastaava Markus Väisänen kertoo.

 

Oikein toteutetulla lääkehoidolla tavoiteltuun hoitotulokseen

Palvelukehityksen taustalla on ajatus, että vain oikein toteutettu lääkehoito voi tuottaa tavoitellun hoitotuloksen.

”Palvelun kehitystyö lähti liikkeelle havaitsemastamme tarpeesta edistää suunnitellun lääkehoidon toteutumista. Tiedämme, että liian usein lääkehoidon toteutumiseen jää parannettavaa tai lääkehoito keskeytyy perusteetta. Lisäksi esimerkiksi rokotesarjojen tehosterokotukset usein unohtuvat. Tällaisiin haasteisiin pyrimme palvelulla vastaamaan”, Väisänen sanoo.

Palvelu on avattu 20.5.2020 kaikissa pd3-apteekkitietojärjestelmää käyttävissä apteekeissa neljälle Pfizerin reseptilääkevalmisteelle. Palvelun piiriin on tarkoitus tuoda tulevaisuudessa lisää lääkevalmisteita. Toiveena on myös se, että palvelu olisi tulevaisuudessa käytössä mahdollisimman laajasti Suomen apteekeissa ja siten mahdollisimman monen potilaan tukena.

Kehityshanke on kansainvälisesti uraauurtava.

”Meillä ei ole tiedossamme, että maailmalla olisi toteutettu vastaavaa lääkehoidon tukimuotoa. Perimmäinen tavoite hankkeessa on, että lääkehoidot toteutuisivat mahdollisimman oikein ja turvallisesti ”, Väisänen kertoo.

Kouluttautuminen kannattaa – uutta virtaa, vinkkejä ja vertaistukea

Pharmadata järjestää tänäkin keväänä lähes neljäkymmentä koulutusta. Juankosken apteekin Eija Ärväs on saanut koulutuksista uusia taitoja ja intoa arkityöhönsä. ”Kouluttautumisella on minulle suuri merkitys, koska haluan pysyä ajan tasalla apteekkiammattilaisten uusista tuulista. Myös vertaistuen merkitys on suuri. On tärkeä kuulla, miten asioita hoidetaan muualla ja tutustua uusiin ihmisiin.”

Kouluttautuminen piristää ja antaa uutta virtaa apteekkiammattilaisen arkeen. Tätä mieltä on Juankosken apteekin tekninen avustaja Eija Ärväs. Hän kävi syksyllä Pharmadatan varastonhallinnan koulutuksessa ja aiemmin laskutuskoulutuksessa.
”Yritän käydä mahdollisimman paljon erilaisissa koulutuksissa. Kouluttautuminen on minulle tärkeää, ja niistä saa aina uusia ideoita. Haluan pysyä ajan tasalla apteekkiammattilaisen arjessa, vaikka olenkin jäämässä parin vuoden kuluttua eläkkeelle”, Ärväs kertoo.
Pharmadata järjestää kevään 2020 aikana yhteensä nelisenkymmentä koulutusta. Tarjoama koostuu laskutus-, varastonhallinta-, taloushallinto- sekä Presto-koulutuksista. Lisäksi Pharmadata järjestää suosituksi tulleen pääkäyttäjävalmennuksen ja apteekeille räätälöityjä koulutuksia. Kaikki koulutukset tähtäävät apteekkiammattilaisten arjen sujuvoittamiseen ja ammattitaidon ylläpitämiseen.

”Suunnittelemme koulutuksemme aina huolella ja kehitämme niitä eteenpäin asiakkailta saamamme palautteen pohjalta. Kartoitamme etukäteen osallistujien toiveita, tarpeita ja osaamistasoa sekä sitä, minkä tyyppisistä apteekeista he tulevat”, Pharmadatan kouluttajat Anu Kurppa ja Ville Fogelberg kertovat.

Kouluttaja, asiantuntija Anu Kurppa

Työssään he ovat huomanneet, miten pienetkin asiat saavat usein suuren merkityksen.

”Kun työntekijä kirjoittaa sata reseptiä päivässä, voi jonkun pieneltä tuntuvan asian muuttaminen saada työpäivän kannalta valtavan vaikutuksen”, Kurppa kertoo.

Vilkasta ajatusten vaihtoa

Ärväs arvostaa pienryhmissä tapahtuvaa koulutusta. Niissä saa kasvokkain tapahtuvaa, yksilöllistä opetusta ja samalla tutustuu muihin kollegoihin.

”Viimeksi olin laatinut ennen koulutusta listan kysymyksiä, joita oli pienryhmässä helppo esittää kouluttajille. Myöskään vertaistuen merkitystä ei voi liiaksi korostaa. On tärkeä kuulla, miten asioita hoidetaan ja ongelmia on ratkottu muissa apteekeissa”, Ärväs kertoo.

Myös Kurppa ja Fogelberg ovat huomannet vertaistuen merkityksen koulutuksiin osallistuneille.

”Ajatustenvaihto on vilkasta ja ihmisten on selvästi hyvä saada perspektiiviä muilta omaan tekemiseensä. Kilpailuasetelmia koulutuksissa ei synny, vaan yhteisöllisyys on todella voimakasta”, Kurppa kertoo.

Pharmadatalla on tällä hetkellä yhteensä kuusi kouluttajaa. Kaikkien kouluttajien tavoitteena on mahdollisimman taitavat käyttäjät ja apteekkiarjen helpottaminen.

”Asiakasrajapinnassa työskenteleminen on todella antoisaa ja opettaa myös meitä. Saamme jatkuvasti valtavasti kehitysideoita, joita viemme eteenpäin tuotekehityksellemme.”

Kaikki kysymykset ovat tervetulleita

Kouluttaja on työssään sekä auttaja, opastaja että vinkkien antaja. Kouluttajat kouluttavat myös jatkuvasti itseään oman ammattitaitonsa ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

”Haluamme, että ihmiset saavat koulutuksistamme mahdollisimman paljon irti. Esimerkiksi vuorovaikutustaitojen kehittäminen on työssä tärkeää, sillä ihmiset ovat hyvin erilaisia sekä luonteeltaan että taidoiltaan. Tämä tekee työstä myös haastavaa: Miten pitää kaikkien into ja mielenkiinto yllä. Kaikkien erilaisuus pitää huomioida”, Fogelberg kertoo.

Kaikki kysymykset ovat Pharmadatan kouluttajille tervetulleita. Jokaisella osallistujalla saa myös olla oma vauhtinsa ja tapansa oppia. Toiset ihmiset myös suhtautuvat uusiin asioihin positiivisemmin kuin toiset.

”Taito tsempata ja kannustaa on tässä työssä olennaista. Myös ihmistuntemus ja tilannetaju ovat tarpeellisia.”

Samanlainen erilainen apteekki

Ville Fogelberg on työskennellyt Pharmadatalla yhteensä 15 vuotta ja vieraillut sadoissa eri apteekeissa ympäri Suomea. Myös Anu Kurpalla on pitkä kokemus työskentelystä hyvin erilaisissa apteekeissa.

”Tavallaan jokainen apteekki on omanlaisensa mutta silti samanlainen kuin muut. Rytmi ja asioimiskulttuuri poikkeavat toisistaan suuressa kaupunki- ja maalaisapteekissa. Silti apteekkiammattilaisen työn perusta on kaikkialla yhtäläinen.”

Katse tulevaisuuteen – pilvipalvelulla eroon palvelimista

Haapaniemen apteekki vaihtoi loppuvuonna vanhasta järjestelmästä pd3:een. Vaihto uuteen apteekkijärjestelmään sujui erinomaisesti – kaikki oli valmista yhdessä illassa. Apteekkari Jukka Koistinen ei pidä Maxx-järjestelmän laskutusperiaatetta reiluna. Lisäksi edessä olisi ollut kallis palvelinten vaihto. ”Käyttökustannukset ovat pd3:ssa huomattavasti edullisemmat kuin edellisessä, päätös oli siksi hyvin perusteltu.”

Haapaniemen apteekki vaihtoi loppuvuonna vanhasta järjestelmästä Pharmadatan pd3:een. Apteekkari Jukka Koistinen ei pidä Maxx-järjestelmän liikevaihtoon perustuvaa ylläpitolaskutusta reiluna.

”Kun hoidamme asiat erinomaisesti ja liikevaihtomme kasvaa, ottaa ulkopuolinen taho siitä automaattisesti pois siivun tuomatta meille mitään lisäarvoa. Erityisesti tämä kirpaisee, kun kalliiden lääkkeiden osuus myynnissä kasvaa”, Koistinen kertoo.

Suurten ylläpitokustannusten lisäksi syynä järjestelmävaihtoon oli, että apteekilla olisi ollut edessään palvelimien vaihto. Vaihto olisi maksanut tuhansia euroja ja jatkossakin palvelimet olisi pitänyt vaihtaa kolmen vuoden välein.

”Tämä on suuri kustannus, jota pd3:ssa ei ole lainkaan. Ja kun käyttökustannukset ovat pd3:ssa niin ikään huomattavasti edullisemmat kuin Maxxissa, päätös oli hyvin perusteltu.”

 

Valmista yhdessä illassa

Vaihto uuteen apteekkijärjestelmään sujui erinomaisesti. Aluksi pharmadatalaiset kartoittivat laitteet ja tekivät tarjouksen. Tämän jälkeen seurasivat käytännön asiat.

Pharmadatan projektipäällikkö hoiti Koistisen mukaan asiat mallikkaasti ja prosessi eteni ripeästi. Myös kouluttajat saavat Koistiselta kiitosta erinomaisesta perehdyttämisestä järjestelmään. Koko Haapaniemen apteekin henkilökunta kävi harjoittelemassa kahdessa pd3-apteekissa etukäteen järjestelmän käyttöä.

”Vaihtoa helpottivat myös Pharmadatan erinomaiset koulutusvideot sekä aloituskoulutus”, Koistinen kertoo.

Itse asennus tapahtui nopeasti. Pharmadatan Visa Vepsäläinen ja Peter Forsström olivat paikalla ja suorittivat asennuksen ammattitaidolla. Kun apteekki oli vielä auki, taustakoneille asennettiin uudet ohjelmat ja oheislaitteet. Ja kun apteekki meni kiinni, oli kassojen ja looshikoneiden vuoro.

”Eli yhdessä illassa oli kaikki valmista ja yhteydet testattu aamua varten.”

 

Asenne ratkaisee järjestelmähankkeen onnistumisen

Pharmadatan järjestelmäpäällikkö Visa Vepsäläisen mukaan asennuksen onnistumisen kannalta apteekkihenkilökunnan asenteella on valtava merkitys.

”Millainen asenne apteekkarilla on? Se, miten hän saa valettua positiivista asennetta muuhun henkilökuntaan, ratkaisee. Järjestelmänvaihdos on aina tiukka paikka henkilöstölle ja muutokseen liittyy aina vastarintaa. Jukka Koistisella oli projektissa alusta alkaen positiivinen asenne – ’otetaan tämä siltä kannalta, että muutos on askel parempaan’.”

Myös mahdolliset ongelmakohdat, kuten esimerkiksi kolmannen osapuolen ohjelmat ja laitteet on hyvä selvittää Vepsäläisen mukaan etukäteen.

”Painotan, että valmistelevan työn vaikutus on erittäin suuri tällaisissa hankkeissa”, Vepsäläinen sanoo.

 

pd3:n hienoudet esiin

Myös henkilökunta on ottanut hyvin vastaan uuden järjestelmän, vaikka pd3 poikkeaa vanhasta järjestelmästä. Apteekkari Koistinen ei ole itse koskaan aiemmin käyttänyt pd3:ea, ja järjestelmä on myös uusi henkilökunnalle. Kyse on siis valtavan suuresta muutosprosessista.

”Henkilökunta on hyvää, oppivaa porukkaa, joka auttaa toinen toistaan. Totta kai meitä kaikkia jännitti, miten pärjäämme uudella ja aluksi oudolla järjestelmällä. Vanhan unohtamisessa ja katseen kääntämisessä uuteen on aina haasteensa. Mutta muutaman viikon käytön jälkeen huomaan selvästi, että henkilökunta on oppinut ratkaisemaan asioita itsenäisesti.”

”Odotan todella, että pääsemme entistä paremmin kiinni pd3:n hienouksiin ja hyödyntämään järjestelmää päivä päivältä tehokkaammin”, Koistinen lisää.

Millaisia hienouksia Koistinen uudelta järjestelmältä sitten odottaa?

”Esimerkiksi pikanäppäimet ja suodatukset ovat meille uusia toimintoja, jotka tulevat sujuvoittamaan työtämme. Suurin hienous ovat suodatustoiminnot, jotka auttavat hakemaan nopeasti tietoa.”

Koistinen on jo ehtinyt antamaan Pharmadatalle myös kehittämistoiveita. Esimerkiksi raportointiin hän toivoo lisäominaisuuksia.

”Haluan nähdä, miten minulla menee tänään verrattuna viime vuoteen. Pharmadata on luvannut jalostaa raportointia ja liiketoiminan analysointia. Järjestelmä siis kehittyy jatkuvasti.”

Voiko tietojärjestelmää tulla ikävä?

Rovaniemeläinen Ounas-apteekki vaihtoi MAXX-järjestelmästä Pharmadatan pd3:een. Apteekkari Marko Huotari on tilanteeseen tyytyväinen. Vaihto oli tarkoin harkittu. ”MAXX-järjestelmän palvelimet olivat tulossa tiensä päähän ja edessä olisi ollut investointi uusiin palvelimiin. Siksi oli hyvä hetki miettiä koko järjestelmäasia puhtaalta pöydältä. pd3 on yksinkertaisesti edullisempi käyttää.”

Ounas-apteekki elää jännittäviä aikoja. Rovaniemeläisapteekki vaihtoi juuri MAXXin Pharmadatan pd3-tietojärjestelmään. Apteekkari Marko Huotari vaikuttaa tilanteeseen tyytyväiseltä. Järjestelmänvaihto oli positiivinen kokemus: vaihdon jälkeen seuravana aamuna kaikki toimi jo moitteetta.

pd3 on Huotarille ennestään tuttu järjestelmä. Vaihto pd3:een oli tarkoin harkittu. Mitkä olivat syyt vaihdon takana?

”MAXX-järjestelmän palvelimet olivat tulossa tiensä päähän ja edessä olisi ollut investointi uusiin palvelimiin. Siksi oli hyvä hetki miettiä koko järjestelmäasia puhtaalta pöydältä. Ohjelmistojen ja hinnastojen päivitykset ovat nyt taakse jäänyttä elämää. Kukaan apteekissa työskentelevä ei kaipaa niitä! Eivätkä ne ole apteekkiammattilaisten ydinosaamisaluetta.”

”Ei siitä pääse mihinkään, että pd3 on yksinkertaisesti edullisempi käyttää”, Huotari lisää.

 

”pd3 nopeuttaa arkityötä merkittävästi”

Huotari ei ole ainoa työntekijä Ounas-apteekissa, jolla oli aiempaa, positiivista kokemusta pd3:n käytöstä. Farmaseutti Ida Tuomas kertoo MAXX-aikana suorastaan ikävöineensä pd3:sta.

”Olen ihminen, joka ei ymmärrä tietokoneista juuri mitään, mutta MAXXia käyttäessäni ymmärsin, miten tärkeä työkalu ohjelmisto apteekkityössä on. Minulle tuli pd3:a ikävä”, Tuomas kertoo.

Esimerkiksi korttikirjautuminen on hänen mukaansa pd3:ssa todella näppärä toiminto, kun yhdellä pin-koodilla pääsee käsiksi kaikkiin tarvittaviin ohjelmiin ja tietoihin.

”Tämä nopeuttaa työskentelyä. pd3:ssa on paljon muitakin pieniä käytännön asioita, jotka helpottavat arkityötä. Ohjelmassa navigointi on sujuvampaa kuin MAXXissa, ja tarvittava tieto löytyy nopeammin. Reseptinkäsittely on meille farmaseuteille merkittävä osa apteekkityötä. pd3:ssa se vain on selkeästi helpompaa.”

 

Koulutusvideot poistivat uuden oppimiseen liittyvää jännitystä

Huotarin mukaan pharmadatalaisten kanssa oli helppo päästä samalla aaltopituudelle. Yhteistyö oli mutkatonta.

”Jotenkin tuntuu, että siellä todella kuunnellaan, mitä kentällä tarvitaan”, Huotari sanoo.

Ounas-apteekissa oli järjestelmänvaihdossa käytössä fyysisen tuen ohella Pharmadatan tuottamat opetusvideot. Huotarin mielestä ne toimivat mainiosti.

”Videot ovat hyviä, kun niissä näytettiin juurta jaksaen, miten esimerkiksi reseptinkäsittely tai tilauksen tekeminen etenevät. Työntekijät saivat itselleen luottamuksen, että pärjäävät. Turha jännittäminen jäi pois! Kun henkilöstö lähti oikeasti tekemään asioita uudella järjestelmällä, asiat etenivät nopeasti. Videot ajoivat tehtävänsä.”

 

Pharmadata on apteekkien omistama

Huotari kiittelee myös Pharmadatan viime vuosina tekemää kehitystyötä. pd3 on nykyaikainen ohjelmisto, johon tulee jatkuvasti uusia ominaisuuksia. Esimerkiksi reseptinkäsittely on parantunut viimeisen vuoden aikana Huotarin mielestä merkittävästi.

Henkilökunta on auttanut toinen toistaan uusien ominaisuuksien käyttämisessä ja on lähtenyt hienosti mukaan hankkeeseen.

”Jos joku hoksaa jonkin asian, niin hän kertoo siitä muille. Kymmenen pistettä henkilöstölle aktiivisuudesta, asenteesta sekä ennakkoluulottomuudesta. Henkilökunta on innokasta uusille asioille, vaikka totta kai uuden edessä esiintyy aina myös jonkin verran muutosvastarintaa. Toki pientä säätöä, varmasti myös paljon kysymyksiä ja toimintatapojen uudelleen miettimistä, on myös edessä”, Huotari kertoo.

Vaihdon taustalla vaakakupissa painoi Huotarilla vielä yksi asia.

”Pharmadata on kaikkien apteekkien omistama yhtiö. Kyllä tämä on asia, jonka koen myös tärkeäksi.”

MAXXista pd3:een siirtyminen oli suuri helpotus

Tamperelainen Haka Apteekki vaihtoi kesällä MAXX-järjestelmästä Pharmadatan pd3:een. Apteekkari Marja Ritala on huojentunut päästessään taas pd3:n käyttäjäksi. ”Arvostan sitä, että pd3 on selvästi halvempi suuressa apteekissa, se tulee selvästi MAXXia edullisemmaksi. Työergonomisesti se on myös järkevämpi vaihtoehto”, Ritala kertoo

Haka Apteekin ja Kangasalan apteekin apteekkari Marja Ritala on helpottunut. Suuri tamperelainen Haka Apteekki siirtyi kesällä MAXX-järjestelmästä Pharmadatan pd3:een. Kangasalan apteekki otti pd3:n käyttöönsä jo kolme vuotta sitten, eikä Ritala mielestään koskaan täysin omaksunut MAXXin käyttöä.

”Minulle tämä on suuri helpotus. Olen tottunut käyttämään pd3:ea ja MAXX oli minulle välivaihe. Omasta näkökulmastani pd3 on helppokäyttöisempi kuin MAXX.”

Ritalan mielestä MAXXista pd3:een siirtyminen ei ole ”iso juttu”. Vaihtaminen sujui kivuttomasti. Myös henkilökunta omaksui uuden järjestelmän nopeasti.

Mitä Ritala sitten arvostaa eniten pd3:ssa?

”Hinta on tärkeä asia ominaisuuksien ohella. Arvostan sitä, että pd3 on selvästi halvempi suuressa apteekissa, se tulee selvästi MAXXia edullisemmaksi. Ja Pharmadata on Apteekkariliiton kautta apteekkareiden omistama. Työergonomisesti se on myös järkevämpi, koska siinä voi käyttää funktionäppäimiä hiiren sijasta. Ranteet rasittuvat näin selvästi vähemmän”, Ritala sanoo.

”Meillä on myös sellainen kokemus, että reseptitoimitus on pd3:ssa nopeampaa. Henkilökunta on pitänyt erityisesti reseptinkäsittelyn sujuvuudesta”, hän lisää.

Haka Apteekki sijaitsee kolme vuotta sitten rakennetussa Kalevan Prisma-keskuksessa. Se on Tampereen alueen suurin Prisma-keskus, joka kasvaa kovaa vauhtia. Haka Apteekki toimittaa vuodessa noin 175 000 reseptiä.

”Olemme auki joka päivä, siksi jokaisen työntekijän pitää hallita pd3:n käyttö hyvin. Näin asiakaspalvelumme pysyy hyvällä tasolla viikonloppunakin, jolloin on vähemmän henkilökuntaa töissä.”

pd3:sta on syytä olla ylpeä

Apteekkijärjestelmän vaihtotilanteessa ja henkilökunnan kouluttamisessa Ritala hyödynsi menestyksekkäästi sitä, että hänen toisessa apteekissaan, Kangasalan apteekissa, oli usean vuoden kokemus pd3:n käytöstä. Ennen varsinaista siirtymistä uuteen järjestelmään jokainen Haka Apteekin työntekijä kävi Kangasalan apteekissa opiskelemassa  pd3:n käyttöä yhden työpäivän ajan. Vastaavasti myös Kangasalan apteekista kävi Haka Apteekissa työntekijöitä opettamassa ja neuvomassa uuden järjestelmän käyttöä.

”Näin saimme henkilökunnan oikeasti oppimaan järjestelmää jo ennen kuin se tuli meille. Tämä toimi todella hyvin. Minusta tämä on hyvä tapa laajemminkin ottaa apteekeissa käyttöön”, Ritala kertoo.

Myös pharmadatalaiset saavat tuesta Ritalalta kiitosta. Pharmadata teki muiden muassa hyvät työlistat ja projektikaaviot, joiden avulla hankkeessa oli helppo edetä.

”Proviisorimme koki, että olimme hyvissä käsissä, kun Pharmadata oli meille projektin laatinut.”

”pd3 on nyt hieno ohjelmisto, josta Pharmadata voi olla ylpeä.”