Tulevaisuuden työkalu – moderni pd3- apteekkijärjestelmä

Huoli ja murhe tulevaisuudesta putosivat, kun on käytössä moderni apteekkijärjestelmä”, apteekkari Timo Mäenpää Tiiriön apteekista toteaa. Viime maaliskuussa apteekissa otettiin käyttöön pd3-järjestelmä ja onnistuneesta projektista vastasi proviisori Heli Saario.

Uuden apteekkijärjestelmän vaihtoon kannattaa perehtyä huolella

Jokaisen apteekin tulee apteekkijärjestelmän vaihtoa harkitessa miettiä tarkkaan omat tarpeensa. Meillä pohjatyö tehtiin huolella, laittamalla kaikki apteekkijärjestelmät samaan taulukkoon, ja käymällä ne huolellisesti kohta kohdalta läpi”, Heli kertoo. Arviointiprosessi suoritettiin vuosi sitten syksyllä, jolloin käytössä oli Salix-järjestelmä. Tiiriön apteekki on tyypillinen marketapteekki, jossa ruokaostoksilla asioivat lähikuntien asukkaat ja työmatkalaiset tulevat apteekkiin ”samalla parkkeerauksella”. Hyvän sijaintinsa vuoksi apteekki on myös mökkiläisten ja pohjoiseen kulkijoiden suosiossa. ”Vaikka asiakkaat voivat olla vain läpikulkumatkalla, palvelemme heitä hyvin ja kokonaisvaltaisesti”, apteekkari toteaa.

Päätöksessä Timo ja Heli kertovat lähteneensä hakemaan parasta tulevaisuuden tarpeisiin vastaavaa apteekkijärjestelmää. Koko henkilökunta osallistui päätöksentekoon ja kaikkien toiveita kuunneltiin sekä tietoa kerättiin niin ohjelmistoihin kuin käyttäjäkokemuksiin liittyen. ”Päätöksessä oli useita osa-alueita, jotka painottuivat pd3:n eduksi. Esimerkkinä voisi mainita oheisohjelmat. Procuro ja Presto ovat erinomaisia ja meillä kaikille tuttuja työkaluja, joita ilman farmasisti ei haluaisi toimia”, Heli toteaa valintakriteereistä.

Järjestelmänmuutos on aina merkittävä asia ja tutut oheisohjelmat tuovat helpotusta ja nopeuttavat muutokseen läpivientiä. Tämän lisäksi totesimme valintaa tehdessämme, että Pharmadatalla koulutus oli hyvin pilkottu ja polku asennuksesta käyttöönottoon on selkeä. Vaakakupissa oli myös hinta, johdon raportit ja kehitystyö sekä tulevaisuuden näkymät ja yrityksen omistuspohja”, Timo täydentää.

Käyttöönotosta osaajaksi puolessa vuodessa

Päätöksen jälkeen Helin lempeän tehokkaassa otteessa käyttöönotto sujui erinomaisesti. ”Meillä oli selkeä tavoite: kesällä peruskäyttö on kaikilla työntekijöillä hallinnassa ja syksyllä saamme lisätehoja ohjelmasta”, Heli toteaa. Apteekissa valmistautuminen uuteen järjestelmään aloitettiin jo ennen aloituskoulutusta ottamalla harjoitusympäristö käyttöön. Farmasistit harjoittelivat siellä yhteensä 6 tunnin ja tekniset 4 tunnin verran. Tehdyt harjoitustunnit kirjattiin ylös. Kyetäkseen ohjaamaan muita, Heli opiskeli ohjelmistoa Neuvosta ja kävi pääkäyttäjävalmennuksessa. Lisäksi apteekilla oli hyvä yhteys Pharmadatan kouluttajiin ja mahdollisuus esittää heille kysymyksiä.

Uuden järjestelmän käyttöönotto tapahtui maaliskuussa. ”Käyttöönotossa ei tapahtunut suurta notkahdusta toiminnassa. Pharmadatan kouluttajat olivat paikalla ja heidän lisäksi meillä oli järjestelmän tunteva vuokrafarmaseutti ensimmäisinä viikkoina. Otimme Pharmadatalta paljon aloituskoulutusta, apteekin pitkistä aukioloajoista, vapaista ja lomista johtuen”, Heli toteaa. Järjestelmänvaihdon yhteydessä uusimme myös laitteita vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin.

Kaikki tehot irti

Uuden pd3-järjestelmän käyttö sujui kesällä suunnitelmien mukaan. Osaamisen taso oli heti hyvä ja reseptinkäsittely sujui. Uusi järjestelmä mahdollisti mm. asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden aikaisempaa tehokkaamman toteuttamiseen.

Asiakasrajapinta toimii hyvin ja pd3-järjestelmällä on mukava työskennellä. Tämä on tulevaisuuden työkalu”, Timo tyytyväisenä toteaa ja mainitsee pd3:n palvelevan häntä työuransa loppuun asti.

Helillä on katse kohti seuraavia tavoitteita ja toiminnan tehostamista. Listalla ensimmäisenä on varastonhallinta ja tavaranpurun suoraviivaistaminen. Esimerkkinä tästä hän mainitsee lääkkeiden menekinmukaisenjärjestelmän tehostamisen saatavilla olevan tiedon ja suodattimien avulla. Lisäksi hän nostaa esille tukkukaupan toimituskatkokset, joissa apteekilla on suuri rooli. Saatavan tiedon avulla tätäkin tullaan tehostamaan. ”Luvassa on raporttien vertailua ja apteekillemme olennaisten asioiden kehitystyötä”, Heli tyytyväisenä summaa.

Mitä ammattilainen arvostaa

Hyvä apteekkitietojärjestelmä on toimintavarma ja apteekin sekä työntekijän tarpeisiin muokattava”, Farmanian Pohjois-Suomen aluepäällikkö Annukka Kurvinen toteaa. Vuokrafarmasistina hänellä on laaja kokemus kaikista markkinoilla olevista tietojärjestelmistä ja niiden toimivuudesta eri apteekeissa.

Energisellä ja positiivisella asenteella varustettu

Annukka on ollut Farmanialla vajaat kaksi vuotta ja koko työuransa aikana kiertänyt noin 30 apteekissa. Farmania Oy on perustettu 2012 ja Suomen Apteekkariliitto on siinä osakkaana. Yritys palvelee apteekkeja ja lääkeyrityksiä ympäri Suomea. Yrityksen tavoitteena on vahvistaa apteekkien toimintaa sekä palveluiden sujuvuutta tarjoamalla työntekijöitä apteekkien tarpeeseen.

Apteekissa voi olla jokin kolmesta markkinoilla olevasta tietojärjestelmästä ja farmasistina menemme usein suoraan asiakaspalveluun ja tiskiin. Siinä kohtaa ei ole paljoakaan aikaa opiskella, vaan järjestelmä tulee osata ja reseptit toimitettava”, Annukka kertoo arjen työstä.

Ensikokemuksiaan pd3-järjestelmästä Annukka sai Oulussa, jossa hän kertoo menneensä apteekkiin töihin ja suoraan reseptintoimitukseen. Edessä oli apteekkijärjestelmä, jonka hän näki elämänsä ensimmäistä kertaa. Työpäivä tuli vahvan ammattitaidon ansiosta kunnialla hoidettua.

Nykyisin Annukka on varsinainen pd3-asiantuntija. Käytön lisäksi hän on edistänyt osaamistaan tutustumalla Neuvossa olevaan materiaaliin ja osallistumalla Pharmadatan koulutuksiin.

Farmasistit käyttävät pääsääntöisesti tietojärjestelmien reseptinkäsittelyä. Oman kokemukseni perusteella osaamista kannattaa laajentaa esim. Pharmadatan laskutuskoulutuksella. Koulutus on todella hyvä ja laajentaa ymmärrystä järjestelmän logiikasta ja apteekin koko toimintaketjun etenemisestä. Hyöty konkretisoituu arjen työssä ja tilanteissa, joissa tarvitaan tehokasta ongelmanratkaisua”, Annukka toteaa.

Tietojärjestelmä muistin tukena

Jokainen apteekki on erilainen ja apteekkijärjestelmän tulee taipua sen toimintaan, huomioiden viranomaissäädösten toteuttaminen ja laajan tuotevalikoiman hallinta eri tilanteissa. Arvostan lisäksi järjestelmää, johon voi luottaa. Farmaseuttinen osaaminen on kaiken pohjalla ja apteekkijärjestelmä tukee perustyötä. Kun ohjelma hoitaa oman osuutensa, ei farmasistin tarvitse olla koko ajan laskin kädessä ja mittaamaton määrä tietoa muistissa.”, Annukka toteaa. Esimerkkinä järjestelmän tuomasta avusta Annukka mainitsee toimitusvälilaskennan, lääkevaihdon ja poikkeavan viitehintaryhmän. ”Hyvin suunniteltuna ohjelmana pd3 ei anna minun tehdä näissä virheitä”, Annukka vielä summaa.

Looginen ja kehittyvä

Jokaisella on oma työskentelytapansa ja pd3-ohjelmisto antaa mahdollisuuden räätälöidä itselleen mielekkään tavan työskennellä. ”Kokemukseni mukaan, apteekkien kannattaisi ottaa alussa käyttöön yksi yhtenäinen toimintatapa. Tällöin kaikille tulisi toimintamallin lisäksi yhtenäinen mielikuva ohjelmiston toiminnasta ja logiikasta. Taitojen kehittyessä voisi myös muita variaatioita ottaa käyttöön. Tämän lisäksi suosittelen käymään Neuvossa säännöllisesti ja seuraamaan versiohistoriaa. Ohjelmisto kehittyy jatkuvasti ja jos olet oppinut jonkun toimintatavan kaksi vuotta sitten, kannattaa ehdottomasti selvittää kaipaako se ajantasaistamista”, Annukka kertoo erilaisissa apteekeissa kohtaamistaan tilanteista.

Kehittyvään pd3-järjestelmään tehdään käyttäjien toiveiden mukaisia uudistuksia ja parannuksia kolmen viikon välein. Tiedot näkyvät Neuvossa olevassa versiohistoriassa. Niihin kannattaa apteekissa tutustua ja viedä apteekin kannalta merkittävimmät muutokset Prestoon kaikkien työntekijöiden tutustuttavaksi. Osa apteekeista on kouluttanut pääkäyttäjiä, jotka huolehtivat tämän lisäksi uusien ominaisuuksien kouluttamisesta koko henkilökunnalle.

Onko tämä lääke aito?

Lääketurvallisuus ja korkeatasoinen lääkeneuvonta apteekeissa

Harvemmassa apteekissa farmasisti kuulee asiakkailta kysymyksiä lääkkeiden aitoudesta. Suomessa on korkea luottamus lääkkeiden turvallisuuteen ja alkuperään, jatkossakin tästä halutaan pitää kiinni.

EU:n alueella lääketurvallisuuden varmistamiseksi on laadittu lääkeväärennösdirektiivi, jonka tavoitteena on estää lääkeväärennösten pääsy lailliseen lääkejakeluketjuun. Direktiivin mukainen lääkevarmennusjärjestelmä tulee ottaa käyttöön helmikuuhun 2019 mennessä. Meillä siirtymistä organisoi FiMVO eli Suomen lääkevarmennus Oy, jonka mukaan maamme on valmiina siirtymään uuteen järjestelmään etuajassa.

Ensimmäiset direktiivin mukaiset pakkaukset onkin luettu tukussa jo elokuun lopussa Pharmadatan SecureMedi ohjelmalla. Ensimmäisissä Salix- ja pd³ –apteekeissa pakkausten lukeminen aloitettiin syyskuussa.

Järjestelmän piirissä olevissa apteekeissa ja tukuissa ohjelmistot tarkistavat lääkepakkauksen tunnisteen avulla pakkauksen myyntikelpoisuuden. Kun pakkaus sitten luovutetaan asiakkaalle, merkitsee ohjelmisto pakkauksen toimitetuksi maakohtaiseen tietokantaan mistä tieto välitetään Euroopan keskustietokantaan – Eurooppa Hubille. Tämä kaikki tapahtuu asiakaspalvelua häiritsemättä – lääketoimituksen taustalla.

Salix- ja pd³-apteekissa lääkevarmennus onkin osa laajempaa kokonaisuutta, toimitusneuvontaa.

Toimitusneuvonta – olennainen osa lääkevarmennusjärjestelmän toteuttamista

Toimitusneuvonta on pd³-ohjelmiston uusi toiminnallisuus, joka tukee apteekissa annettavaa lääkeneuvontaa ja lisää asiakkaan lääketurvallisuutta. Toimitusneuvonta on jo nyt kytkettävissä päälle kaikissa pd³-apteekeissa.

Salix-apteekeissa lääkevarmennusjärjestelmä on toteutettu reseptintoimituksen ”viivakooditarkistuksen” taustalle. Salix apteekeille järjestelmän levittäminen aloitetaan lokakuussa.

Lääkevarmennuksen käyttöönotto toteutuu FiMVOn suunnitteleman aikataulun mukaisesti marraskuun loppuun mennessä.

”Ajattelin aikaisemmin, että lääkevarmennuksen käyttöönotto pitkittää lääkkeen toimittamista asiakkaille. Eihän näin käynytkään! Toimitusneuvonta on erittäin nopea ja selkeä. Tuntuu jopa oudolta, että sitä ei ole joskus ollut!” proviisori Anniina Pertovaara Seitsemän Veljeksen Apteekista toteaa muutaman tunnin käyttökokemuksella. Järjestelmä tunnistaa lääkkeen viivakoodilukijalta ja avaa sen toimitusikkunaan, reseptintoimituksen kohdasta tai kursorin sijainnista riippumatta.

Nurmijärvellä sijaitseva Seitsemän Veljeksen apteekki on kuuluista teknologian kehittämisestä ja digitalisaatiosta. Apteekkari Eeva Teräsalmi on ensimmäisten apteekkareiden joukossa muun muassa ottanut käyttöön varastoautomaatin, verkkokaupan ja noutolokeron. Oven suussa Eero-robotti neuvoo asiakkaita.

”Toimitusneuvonta –työkalu helpottaa asiakkaan neuvontatyötä apteekissa. Kaikki asiakkaan lääkitykseen ja sen neuvontaan liittyvät tiedot näkyvät nyt samassa ikkunassa”, Anniina tyytyväisenä toteaa. Lääkityksen perustietojen lisäksi asiakkaan kokonaispalvelua tukemaan on näytölle tuotu mm. reseptin uusiminen ja hintaneuvonta, hoito-ohjeet ja hoidossa huomioitavat seikat.

”Toimitusneuvonta ikkunassa tietoa ei tarvitse haeskella, vaan voin samalla käsitellä pakkauksia ja käydä asiakkaan kanssa läpi annostelu- ja asiakasohjeita. Osana turvallista lääkehoitoa voi samalla myös tarkastaa Procuron avulla lääkkeiden interaktiot”, Anniina kehuu Toimitusneuvonta -työkalua. Vajaan kahden tunnin käyttökokemuksen jälkeen farmaseutti Elias Ainonen Farmanialta vahvistaa Anniinan kommentit: ”Kun kaikki tieto on heti näytöllä, asiakaspalvelussa ei synny esim. kiusallista hiljaisuutta tietojen odottelusta. Piippaus vaan ja tiedot ovat siinä. Todella helppoa ja nopeaa.”

Lääketurvallisuutta vahvistamaan ja selkeyttämään Salix-apteekkeihin on tulossa myös toimikorttikirjautuminen, pd3-apteekeissa tämä on ollut käytössä jo pitkään. Toimikortilla kirjauduttaessa järjestelmä tunnistaa automaattisesti toimituksen suorittaneen henkilön.

Pakkauksella on väliä – aito ja oikea lääkitys asiakkaalle

Lääketurvallisuuden varmistamiseksi pakkaus kirjataan ulos järjestelmästä aina mahdollisimman lähellä lääkkeen käyttäjää. Lisäksi lääkepakkauksen turvaominaisuudet, kuten pakkauksen yksilöllinen tunniste sekä peukaloinnin paljastava mekanismi, tulee olla luovutushetkellä ehjät.

”Uudistuksen myötä kaikkiin EU-alueella liikkuviin lääkepakkauksiin tulee 2D-viivakoodi. Toistaiseksi tällaisia serialisoituja pakkauksia on vielä kovin vähän liikkeellä. Uusiin pakkauksiin sopivia 2D -lukijoita olemme toimittaneet apteekkeihin jo parin vuoden ajan ”, tuotejohtaja Jukka Nurmi Pharmadatalta toteaa.

”Yksilöidyt pakkaukset lisäävät turvallisuutta ja tarvittaessa lääkkeen takaisinveto helpottuu”, toteaa Anniina apteekkilaisen näkökulmasta. ”Mikäli toimitetuissa lääkkeissä jatkossa ilmenisi esimerkiksi jälkeenpäin jokin vika, pystyisimme apteekkijärjestelmän avulla jäljittämään, kenelle lääkkeet ovat menneet ja välittämään tiedon asiakkaalle”, Anniina jatkaa.

”Suurin asia tässä apteekkilaisen näkökulmasta ehkä onkin jokaisen lääkepakkauksen uloskirjaus eli piippaus. Ajatuksena se tuntuu työläältä, mutta 2D-lukijan tarkastaessa lääkkeen turvakoodia, farmasisti saa vielä varmistuksen, että toimitettava lääke on oikea ja sama mitä asiakkaan reseptillä lukee. Asiakkaamme ovat hyvissä ja turvallisissa käsissä”, Anniina toteaa muutoksen hyödyistä.

 

 

Arvoa asiakkaalle – Pharmadata-päivä keräsi yli sata osallistujaa

”Asiakkaan saama ja kokema arvo on meidän toimintamme perusta”, Pharmadatan toimitusjohtaja Ilkka Toivola avasi Pharmadata-päivän. Historian ensimmäinen Pharmadata-päivä keräsi mahtavan sadan apteekkilaisen osanottajajoukon. Tilaisuudessa kuultiin asiantuntijapuheenvuoroja sekä ajankohtaisena aiheena FiMVOn toimitusjohtaja Maija Gohlke-Kokkosen esitys lääkevarmennuksesta ja sen etenemisestä.

Arvo syntyy toimintaympäristön tuntemisesta ja yhteisestä päämäärästä

”Arvon tuottaminen apteekeille ja apteekkien asiakkaille on yksi keskeisistä tekijöistä Pharmadatan toiminnassa. Apteekin ja apteekin asiakkaiden tilanteen, toiminnan sekä tavoitteiden ymmärtäminen ja niihin sopivien ratkaisujen rakentaminen ohjaavat toimintaamme. Uskomme että yhteisen päämäärän saavuttaminen ja onnistuminen toteutetaan oikeanlaisilla palveluilla ja tuotteilla”, toimitusjohtaja Ilkka Toivola valotti avauspuheenvuorossaan.

Apteekkijärjestelmä – arvon tuottamisen ytimessä

”Keväällä eräs apteekkari ihmetteli jonojen merkittävää lyhentymistä. Tarkastettuaan järjestelmästä asiakasmäärät ja myynnin, hän totesi reseptinkäsittelyn nopeutuneen 30 %. Apteekkijärjestelmä pd³ oli tuottanut apteekille konkreettista arvoa”, Ilkka totesi puheenvuorossaan.

Tämän vuoden aikana kaksi uutta apteekkia on aloittanut toimintansa Salix – apteekkijärjestelmällä. Vaikka Salix on ollut markkinoilla pitkään, sen kehitystyö jatkuu ja lakisääteisten ominaisuuksien lisäksi siihen on tulossa mm. korttikirjautuminen ja Ropo-palvelu. ”Salixia ei ole unohdettu, tuemme sitä niin kauan kuin on käyttäjiä, vähintään viisi vuotta”, Ilkka leikkasi huhuilta siivet.

Potkua prosesseihin

”Kun asiakas tulee tiskiin, farmasistin tulee tietää hänestä mahdollisimman paljon”, myyntijohtaja Juha Aintila totesi oman esityksensä alussa ja jatkoi ”asiakkaillamme on saatavilla ja käytettävissä nykyaikaiset ja helppokäyttöiset lääke- ja tuoteneuvonnan työkalut. Näiden avulla apteekin on helppo nostaa asiakas keskiöön – lääketurvallisuutta ja dokumentaatiota unohtamatta.”

Apteekkien laskutusta helpottaakseen Pharmadata on yhdistänyt osaamisensa Ropo Capitalin kanssa. Prosessissa apteekki tekee itse laskutusaineistonsa ja siirtää sen jälkeen materiaalin Ropo-palveluun. Ulkoistetun palvelun avulla apteekki säästää omia resurssejaan ja tehostaa saatavien kiertonopeutta. ”Kaikkea ei tarvitse tehdä itse!” Juha totesi napakasti.

”Haluaisitko apteekkijärjestelmän syväosaajan apteekkiisi? Tarvitsetko apua muuttoon tai toiminnan tehostamista tunnuslukujen avulla?” palvelujohtaja Riia-Liisa Rasimus kysyi omassa esityksessään.

Pharmadatan palveluliiketoiminta auttaa apteekkia johtamisessa ja asetettujen päämäärien saavuttamisessa. Riia-Liisa esitteli tästä esimerkkinä pääkäyttäjävalmennuksen, jossa osallistujat saavat laajan tietopaketin apteekkijärjestelmästä ja sen toiminnasta, pulmatilanteiden ratkaisuista ja hallinnasta. Lisäksi valmennettavat perehtyvät laitteistoihin ja niiden ylläpitoon sekä saavat tietoa järjestelmän uusista toiminnoista ja tuotekehityksestä. ”Kuljemme rinnallasi ja rakennamme arvoa asiakkaillesi”, Riia-Liisa kiteytti palveluiden toiminta-ajatuksen.

Suojaamme suomalaisia lääkeväärennöksiltä

”Lääkkeiden laillinen jakelukanava on turvattava lääkeväärennöksiltä!” Maija Gohlke-Kokkonen, FiMVOn toimitusjohtaja avasi oman puheenvuoronsa.
Turvallisuutta lisäämään on tehty paljon yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Merkittävää on mm. reseptilääkepakkauksiin lisätyt turvamerkinnät ja yksilöitävät tunnisteet, jotka syötetään jatkossa Euroopan laajuiseen tietokantaan kansallisten järjestelmien kautta. Näitä serialisoituja pakkauksia löytyy jo jakeluketjusta.

Esityksessään Maija kävi läpi lääketeollisuuden, jakelevien tukkujen ja apteekkien velvollisuudet. Apteekin velvoitteita ovat tunnisteen kirjaaminen ulos järjestelmästä toimitustilanteessa sekä poistaminen järjestelmästä, kun kyseessä on tutkimuslääke, pakkaus jota ei voida palauttaa tai viranomaisen pyytämä näyte.

”Ensimmäiset pilottiapteekit on kytketty järjestelmään FiMVOn puolelta. Seuraavaksi järjestelmää pilotoidaan muutaman viikon ajan. Tämän jälkeen muut apteekit liitetään mukaan vaiheittain. Tavoitteena on, että kaikki apteekit ovat järjestelmään kytkettyinä lokakuun loppuun mennessä”, Maija kertoo projektin etenemisestä.

Apteekki tuottaa arvoa hoitokodeille ja kotihoidoille

Apteekkari Markku Ylinen toi omassa puheenvuorossaan esille apteekin tuottamaa arvoa kotihoito- ja palvelutaloasiakkaille. ”Apteekki tarjoaa heille peruspalvelut, kuten lääkkeiden jaon annoksiin tai annosjakelun sekä lääkemääräysten hallinnan. Tähän sisältyvät niin soveltuvuuden, päällekkäisyyden ja yhteisvaikutusten tarkastaminen kuin lääkityskortit ja lääkemääräysten uusiminen. Kuljetamme myös lääkkeet asiakkaalle”, Markku kertoi. Edellistä tukemaan apteekki järjestää mm. seurantapalaverit, laadun seurannan ja lääkejätteiden vastaanoton sekä henkilöstön perehdytyksen ja koulutuksen.

Arvoketjuun liittyy kiinteästi myös toimitusvarmuus, lääkkeiden tietokannat toimitustietoineen sekä ammatilliset lääkkeiden arviointipalvelut. ”Tuotamme lisäksi arvoa sillä, että annamme laskutusasiakkaille maksuaikaa ja palvelua tarjotaan ilman asiakkaan volyymiin sitoutumista”, Markku valotti lopuksi arvon tuottamista.

EasyMedi 3.0 – Apteekin tilauspalvelun uusi aika

EasyMedi on apteekkien käytetyin tilauskanava. Tällä hetkellä palvelua tarjoaa lähes 230 apteekkia ja tilauksia tehdään sen kautta noin 45 000 asiakkaalle.

”Uusi EasyMedi 3.0 on pilottivaiheessa. Olemme kehittäneet ohjelmistoa apteekin ja tilaajan toiminnan tehostamiseksi. Uudistuksia on tehty sekä tilaaja- että käsittelijäpuolelle”, tuotepäällikkö Harri Havulinna kiteytti uudistusta, ja täsmensi ”tilaajapuolella ohjelmassa on jatkossa mm. tuotekuvat, jotka helpottavat tuotteen valinnassa. Näin tilaamisesta tulee helpompaa ja selkeämpää. Lisäksi erittäin tärkeä uudistus on, että tilausten keskeneräisyydet listataan suoraan tilauksia avaamatta, ryhmiteltynä keskeneräisyyden syyn mukaan, asiakas- ja tuoterivikohtaisesti.”

”Tilausten käsittely sujuu EasyMedillä joustavasti. Uuden version avulla tilausten vastaanottaminen ja käsittely tehostuvat entisestään. Kehitystyötä on tehty pitkälti teiltä, asiakkailtamme, saatujen palautteiden perusteella”, Harri totesi ja jatkoi humoristisesti ”toki joitakin ominaisuuksia olemme itsekin keksineet.” Ennen kuin Harrin puheenvuoro oli päättynyt, ensimmäiset EasyMedi 3.0 tilaukset olivat jo tulleet tekstiviestillä Pharmadatalle.

Seuraava Pharmadata-päivä

”Oli hienoa saada tietoa tietojärjestelmästä ja sen päivityksistä.”
”Oikein kiva tapahtuma myös verkostoitumisen kannalta.”
”Kiitos antoisasta koulutuspäivästä! Näissä käyn jatkossakin mielelläni”, olivat osallistujilta saatuja palautteita päivästä.

Seuraava Pharmadata-päivä pidetään 20.3.2019. Ajankohta kannattaa laittaa jo nyt kalenteriin, aiheet ja aikataulu tarkentuvat loppuvuodesta.

Ennen seuraavaa Pharmadata-päivää, olet lämpimästi tervetullut mukaan Pharmadata-kiertueelle, Apteekkilaisten Omapäivään 5.10.2018 ja tapaamaan meitä Farmasianpäiville. Tulemme myös mielellämme tapaamaan sinua ja keskustelemaan siitä, kuinka voimme tuottaa arvoa sinun apteekillesi.

 

Lisätietoja

Myynti: Suvi Karhula puh. 040 683 4700 tai myynti@pharmadata.fi 

Palvelut ja koulutus: Riia-Liisa Rasimus, puh. 0500 218119, riia-liisa.rasimus@pharmadata.fi

 

Lääkepakkausten tunnistaminen apteekeissa muuttuu – varaudu ajoissa

 

Laillisen jakeluketjun turvaamiseksi lääkeväärennöksiltä EU:n komissio laati lääkeväärennösdirektiivin, joka astui voimaan vuonna 2011. Tällä on luotu puitteet mm. lääkeaineiden tuote- ja tietoturvan parantamiseen. Osaksi lääkevarmennusjärjestelmää on rakennettu Euroopan laajuinen tietokanta, johon erilliset maakohtaiset tietokannat yhdistyvät.

Määräyksen mukaan jokaiseen lääkepakkaukseen tulee yksilöllinen tunniste jonka pakkauskohtaiset tunnistetiedot löytyvät kansallisesta tietokannasta.

Lääkepakkauksen tunnisteena toimii ns. 2D-matriisi, joka pitää sisällään avaintiedot lääkepakkauksesta:
• tuotekoodi
• eränumero
• viimeinen voimassaolopäivä
• yksilöity sarjannumero

Lääkepakkauksen aitous varmistetaan vertaamalla tunnisteen tietoja tietokannan tietoihin.

 

Lääkepakkauksen tunnistetieto luetaan 2D-lukijoilla

 

Lääkeväärennösdirektiivi astuu voimaan helmikuussa 2019. Lääkepakkauksen tunnistetiedot tarkistetaan jatkossa 2D-lukijalla. Apteekkien on syytä valmistautua muutokseen tarkastamalla käytössä olevat lukijat ja tilata tarvittaessa uudet.

Tällä hetkellä toimittamamme 2D-lukijat ovat malliltaan Magellan 1100i 2D Imager ja Opticon L-46X 2D Imager. Aikaisemmin toimittamamme Opticon OPI-3601 2D Imager lukija toimii myös jatkossa.

Mikäli lukijasi vaatii päivittämistä tai tarvitset lisätietoa, ole yhteydessä Pharmadatan myyntiin myynti@pharmadata.fi

 

Opticon
Magellan

 

 

 

Biologisten valmisteiden eränumeroseuranta

Fimean määräys Lääkkeiden toimittamisesta (2/2016) velvoittaa apteekin kirjaamaan asiakkaalle toimitetun biologisen lääkkeen eränumeron. Määräyksellä pannaan kansallisesti täytäntöön EU:n Lääketurvadirektiivin velvoite biologisten lääkkeiden jäljitettävyydestä. Asiakkaalle toimitetun biologisen lääkkeen eränumero on oltava selvitettävissä viiden vuoden ajan lääkkeen toimittamisesta.

Eräseuranta biologisille valmisteille on mahdollista pd³ –apteekeissa. Reseptinkäsittelyssä (Toimituskerralla) on nyt mahdollista kirjoittaa biologisten lääkkeiden (kuten insuliinien) eränumerot muistiin. Ohjelma tunnistaa biologiset lääkkeet automaattisesti ja ohjaa käyttäjää syöttämään eränumerot avautuvaan ponnahdusikkunaan, joka ponnahtaa esiin Resepti valmis –valinnan lisäämisen jälkeen.

Biologiset lääkkeet -listalta löytyy tällä hetkellä kolme itsehoitovalmistetta (Creon, Lactophilus ja Precosa). Näiden valmisteiden eränumeroseuranta ei ole tarkoituksenmukaista eikä apteekissa käytännössä mahdollista.

Lääkevarmennusjärjestelmän käyttöönoton myötä eränumeroiden kirjaaminen automatisoituu.

Apteekit aloittavat EU:n lääkevarmennusjärjestelmään siirtymisen

 

Jokainen suomalaisapteekki ottaa käyttöönsä EU:n lääkeväärennösdirektiivin mukaisen lääkevarmennusjärjestelmän 9. helmikuuta 2019 mennessä. Järjestelmä tähtää lääkeaineiden tuote- ja tietoturvan parantamiseen kaikille EU-kansalaisille. 

Vaikka Suomessa laillisesta jakelusta ei ole väärennöksiä juuri löydetty, Suomi ei ole lääketurvallisuudessa erillinen saareke.

”Eurooppalaisessa jakeluketjussa liikkuvat väärennökset ovat yhtä lailla uhka meille. Emme voi tuudittautua näkemykseen, etteikö meiltäkin voisi lääkeväärennöksiä tulevaisuudessa löytyä”, Lääkevarmennus Oy:n toimitusjohtaja Maija Gohlke-Kokkonen muistuttaa.

Uudistuksen myötä kaikista lääkepakkauksista tulee yksilöllisiä ja niihin lisätään useita erilaisia turvallisuusominaisuuksia. Lääkevarmennusjärjestelmä koskee kaikkia lääkeketjun toimijoita valmistajasta tukkuliikkeisiin ja apteekkeihin.

Suomen Lääkevarmennus Oy FIMVO:n tavoitteena on, että järjestelmä olisi Suomessa käytössä jo kuluvan vuoden marraskuussa. Aikaa suomalaisapteekeilla siirtyä uuteen toimintamalliin ja täyttää turvavaatimukset on siis enää reilu puoli vuotta.

”Lääkevarmennusjärjestelmän ajatuksena on, että lääkepakkauksen täytyy aina olla koskematon, kun se annetaan asiakkaalle. Tuotepakkauksien pitää esimerkiksi olla sinetöidyt.
Lääkepakkauksiin tulee 2D-viivakoodi, joka sisältää lääkkeiltä vaaditut avaintiedot”, apteekkialan ict-palveluidentoimittaja Pharmadatan tuotejohtaja Jukka Nurmi kertoo.

Apteekkeihin tulee 2D-viivakoodinlukijat

Osaksi lääkevarmennusjärjestelmää on rakennettu Euroopan laajuinen tietokanta, johon erilliset maakohtaiset tietokannat yhdistyvät. Lääkeyritykset lataavat pakkauksen turvatiedot suoraan tietokantaan. EU:n lääkeväärennösdirektiivi määrää, että jokaisessa lääkepakkauksessa pitää olla yksilöllinen tunniste. Lääkepakkauksen aitous varmistetaan vertaamalla tunnisteen tietoja tietokannan tietoihin.

”Apteekkien velvollisuus on tarkastaa, että peukaloinnin paljastava mekanismi on ehjä. Tavallisille kuluttajille muutos näkyy erittäin vähän – mutta turvallisuus lisääntyy”, Lääkevarmennus Oy:n Gohlke-Kokkonen sanoo.

Mitä toimenpiteitä lääkevarmennusjärjestelmä sitten edellyttää suomalaisapteekeilta?

”Apteekkien täytyy korvata vanhat viivakoodinlukijat uusilla 2D-lukijoilla ja niiden on liityttävä osaksi Suomen lääkevarmennusjärjestelmää sekä allekirjoitettava lääkevarmennusjärjestelmän sopimus. Apteekkien on myös täytettävä hakemus järjestelmään liittymisestä”, Pharmadatan Nurmi kertoo.

Apteekkari Risto Kanerva Tapiolan Apteekista pitää muutoksia, jotka tähtäävät ihmisten parempaan lääke- ja lääkitysturvallisuuteen, tervetulleina.

”Viivakoodin lukemalla apteekkihenkilökunta saa helposti kaiken haluamansa lisätiedon lääkkeestä ruudulleen. Uskon, että lääkevarmennusjärjestelmä tuo myös varastonhallintaan tulevaisuudessa uusia toivottuja lisäominaisuuksia”, Kanerva sanoo.

Pharmadata auttaa apteekkeja muutoksessa

Suomalaisen Pharmadatan liiketoiminnan keskiössä on vahvistaa suomalaisten lääkkeiden käyttäjien tieto- sekä tuoteturvaa. Suomen noin 800:sta apteekista noin puolet on Pharmadatan asiakkaita.

Yhtiön uuden apteekeille rakentaman SecureMedi-järjestelmän avulla apteekit vastaavat muuttuviin EU:n lääketurvaa koskeviin vaatimuksiin tehokkaasti. Apteekkien olemassa olevien pd³-ja Salix-tietojärjestelmien osaksi integroituvan uuden järjestelmän avulla apteekkihenkilökunta skannaa pakkausten viivakoodin ja tarkistaa tiedot kansallisesta tietokannasta.

”Koko lääkkeen toimitusketju muuttuu selkeästi aiempaa turvallisemmaksi. Jos toimitetussa lääkkeessä ilmenee esimerkiksi jälkeenpäin jokin vika, pystymme apteekkijärjestelmän avulla jäljittämään, kenelle lääkkeet ovat menneet ja välittämään tiedon asiakkaalle”, Pharmadatan Nurmi havainnollistaa.