Tikkurilan Ykkösapteekissa pd Analyysi auttaa tekemään tärkeät päätökset

Miten apteekillamme menee? Pharmadatan pd Analyysi antaa kysymykseen vastauksen tunnin tarkkuudella. Tikkurilan Ykkösapteekin proviisori Tapani Kaijaselle pd Analyysistä on ollut paljon hyötyä heti käyttöönoton ensi metreiltä alkaen. ”Odotukset ovat täyttyneet – puutteita en ole tästä juurikaan löytänyt.”

Tikkurilan Ykkösapteekin proviisori Tapani Kaijasta on aina kiinnostanut myyntistatistiikka. Pharmadatan pd Analyysi -työkalu proviisoreille on ollut Tikkurilassa pilottikäytössä muutaman kuukauden ja vastannut lähes täydellisesti odotuksiin heti pilottivaiheessa. Kuluvana koronavuotena pd Analyysi on tarjonnut kaivattua reaaliaikaista taloustietoa päätöksenteon taustalle.

”Sitä on käytetty heti oikeaan päätöksentekoon. Pd Analyysi on avannut talouteen näkymän, jollaista mikään muu työkalu ei ole aiemmin tarjonnut. Asiat, jotka aiemmin olivat vaikeasti hahmotettavia tai saatavilla vasta kuukausikirjanpidon valmistuttua, ovat nyt selkeitä ja näkyvillä heti, yhden klikkauksen päässä”, Kaijanen kertoo.

Reseptitoimitusten ja myyntikatteen seuraaminen ja vertailu aiempaan kuukausi-, viikko- ja päivätasolla ovat Kaijaselle työkalun tärkeimmät ominaisuudet. Myyntikatteen seuraaminen tuntitasolla on ollut uusi ja talousmielessä erittäin informatiivinen ominaisuus.

Ohjelmistossa on kymmenen valmista raportointinäkymää, joissa jokaisessa on useita eri kuvaajia. Mikäli haluaa pureutua talousanalyysissa syvemmälle, pd Analyysi tarjoaa Kaijasen mukaan myös monipuoliset suodatusmahdollisuudet.

”On hienoa, kun näkee pelkästään kirjautumalla ohjelmaan, kuinka paljon meneillään oleva viikko on tuonut katetta. Tai millainen vuosi on ollut tähän asti tunnin tarkkuudella verrattuna vuodentakaiseen. Tietoa saa irti todella nopeasti, kun ei tarvitse erikseen ajaa raportteja.”

 

pd Analyysi kirkastaa talousnäkymät

Tikkurilan apteekki on reseptuurin ja asiakasmäärän suhteen keskivertoa suurempi apteekki, joka sijaitsee terveyskeskuksen vieressä. Kaijanen on kuitenkin apteekin ainoa proviisori apteekkarin lisäksi.

”Riippuu tietenkin työnjaosta apteekkarin ja proviisorien välillä, mikä pd Analyysin rooli on proviisorin työssä. Suosittelen pd Analyysiä kaikille proviisoreille, jotka ovat kiinnostuneita apteekin talouden ja myynnin kehittämisestä.”

Kaijasella itsellään on proviisorikoulutuksen lisäksi myös kauppatieteiden maisterin tutkinto Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta. Myyntiluvut ovat aina vetäneet häntä puoleensa.

”Muutaman vuoden päästä työskentelen toivottavasti apteekkarina omassa apteekissa. Jos minulla olisi uusi apteekki, ottaisin pd Analyysin käyttöön heti. Se avaa aivan uudenlaisen, kirkkaamman, tarkemman talousnäkymän apteekkimaailmaan.”

 

pd Analyysi on pd3-järjestelmän maksuton lisäpalvelu apteekkareille. Nyt palvelu on tilattavissa lisämaksusta myös henkilökunnan käyttöön.

Tilaa pd Analyysi tästä!  HUOM! Linkki toimii Apteekkiverkosta.

En enää pärjäisi ilman analyysityökalua

Kangasalan apteekin apteekkari Mikko Unkila pitää Pharmadatan kehittämää pd Analyysiä erinomaisena liiketoiminnan ja henkilöstön johtamisen työkaluna. ”Se on todella monipuolinen ja siitä näkee reaaliaikaisesti uskomattoman paljon asioita. Erityisesti nyt korona-aikana on ollut tärkeä seurata myynnin, keskiostosten ja asiakasvirtojen suuruutta päivätasolla, kun aiemmassa elämässä tietoa tuli tarkasteltua noin kerran kuukaudessa.”

 

”Ilman pd Analyysiä apteekkarilla ei olisi elämää. En enää pärjäisi ilman sitä”,  kertoo Kangasalan apteekin apteekkari Mikko Unkila kokemuksistaan Pharmadatan kehittämästä uudesta analyysityökalusta.

Kangasalan apteekissa on ollut pd Analyysi käytössä vajaan kahden kuukauden ajan ja Unkilan kokemukset siitä ovat erinomaiset.

Myynnin ja tuloksen seuranta tapahtui aiemmin apteekissa kuukausitasolla. Nyt Unkilalle on jo tullut tavaksi tarkastella myyntiä, reseptitoimitusten osuuksia ja asiakasvirtoja päiväkohtaisesti. Työkalua on Unkilan mielestä helppo käyttää ja sitä tulee tarkasteltua useita kertoja päivässä. Pd Analyysistä näkee jopa, miten eri tuotteet ja tuoteryhmät ovat myyneet eri päivinä.

”pd Analyysi on todella monipuolinen työkalu, josta näkee uskomattoman paljon asioita, joihin ei aiemmin ollut valmista näkymää. Työkalu näyttää myös päivä-, kuukausi- ja vuositasolla vertailun edelliseen vuoteen. Apteekkari pystyy päättelemään tästä valtavasti asioita, liiketoiminnan johtaminen on nyt paljon aiempaa analyyttisempää”, Unkila kertoo.

 

Pd Analyysi on myös henkilöstön johtamisen työkalu

Aluksi pd Analyysi on ollut ennen kaikkea liiketoiminnan johtamisen työkalu. Tulevaisuudessa Unkila uskoo käyttävänsä sitä yhä enemmän myös reaaliaikaisena henkilöstön johtamisen työkaluna. Sen avulla kun pystyy arvioimaan työvoiman tarvetta ja asiakasvirtoja reaaliajassa. Tällä taas on suuri vaikutus henkilöstöön liittyviin päätöksiin viikko- ja päivätasolla.

Analyysityökalu auttaa myös henkilöstön sitouttamisessa ja tavoitteiden asettamisessa. Se tarjoaa paljon sellaista dataa, jota voi hyödyntää yhteisten tavoitteiden asettamisessa.

”Luulen, että henkilökuntaa kiinnostaa nähdä lukuja myynnin ja keskiostosten suuruuden kehittymisestä sekä asiakasvirroista. Tällainen informaatio sitouttaa, motivoi ja kannustaa ihmisiä. Tiedon pohjalta apteekissamme pystytään tulevaisuudessa rakentamaan parempia tavoite- ja kannustejärjestelmiä”, Unkila kertoo.

Hienoa on myös Unkilan mielestä se, että analyysityökalu toimii pilvipalveluna, ja sitä voi siksi tietokoneen lisäksi käyttää myös muilla älylaitteilla , kuten puhelimella. Koronakevään aikana tämä on helpottanut selkeästi apteekkarin elämää.

Kangasalan apteekki on perinteikäs kivijalka-apteekki, joka on toiminut kaupungin keskustassa jo 120 vuotta. Henkilökuntaa apteekissa on noin viisitoista.

 

”Olemme riippuvaisia siitä, miten aktiivisia itse olemme. Jos haluamme kehittyä, meidän on tehtävä kovasti töitä sen eteen. Pd Analyysi on ollut yksi selkeä askel eteenpäin liiketoiminnan, markkinoinnin ja johtamisen kehittämisessä. Minulle apteekkarina siitä tuli saman tien elintärkeä johtamisen väline.”