KUTSU: Pharmadatan pd3-käyttäjäpäivä 22.3.2018

Pharmadatan pd³-käyttäjäpäivä 22.3.2018

Tervetuloa pd³-käyttäjäpäivään! Tarjoamme sinulle päivän aikana mielenkiintoisia näkökulmia apteekin johtamiseen sekä ajankohtaista tietoa apteekin liiketoimintaa helpottavista ratkaisuista ja pd³-järjestelmän hyödyntämisestä apteekin arjessa.

 

Aika: torstai 22.3.2018 klo 9:30-16:30
Paikka: Pharmadatan toimisto, Mechelininkatu 1 A, Helsinki.

 

Ohjelma,

8:30-9:30     Aamukahvit

9:30-9:45     Käyttäjäpäivän avaus, Ilkka Toivola, toimitusjohtaja
9:45-10:30   Apteekkia helpottavat uudet ratkaisut, Juha Aintila, myyntijohtaja
10:30-11:30 Apteekin prosessien kehittäminen pd³-tietojärjestelmän avulla, Laura Pantsar, proviisori, Kangasalan Apteekki

11:30-12:30 Lounas

12:30-13:15 Apteekin talous, Arne Hurme, myyntijohtaja, Talenom Oy
13:15-14:00 Apteekin taloudenhoito järjestelmänäkökulmasta, Outi Dahlgren, suunnittelupäällikkö ja Jenny Mäkinen, koulutuspäällikkö

14:00-14:30 Kahvitauko

14:30-15:15 Tietosuoja-asetus apteekissa (GDPR), Ari Jansen, kehittämispäällikkö, Apteekkariliitto ja Riikka Affleckt, IT-kehityspäällikkö
15:15-16:15 pd³ – aina askeleen edellä, Jukka Nurmi, tuotejohtaja
16:15-16:30 Käyttäjäpäivän kooste ja tilaisuus päättyy

 

Tilaisuus on maksuton ja tarkoitettu apteekkareille, proviisoreille ja pd³-pääkäyttäjille.

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä.

Mukaan mahtuu 80 ensimmäistä ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja Suvi Karhula puh. 040 683 4700

Pharmadatan pd3-käyttäjäpäivä torstaina 22.3.2018

 

Tule mukaan suosittuun

Pharmadatan pd3-käyttäjäpäivään 

Aika: 22.3.2018 klo 9:30-16:30
Paikka: Pharmadatan toimisto, Mechelininkatu 1 A, Helsinki.

Tarjoamme Sinulle päivän aikana ajankohtaista tietoa apteekin liiketoimintaa helpottavista ratkaisuista ja pd³-järjestelmän hyödyntämisestä apteekin arjessa.                     

Ohjelmassa mm.

Apteekin prosessien kehittäminen pd3-tietojärjestelmän avulla, proviisori Laura  Pantsar, Kangasalan Apteekki

Apteekin talous, myyntijohtaja Arne Hurme, Talenom Oy

GDPR ja lääketurvallisuusdirektiivi

Apteekkia helpottavat uudet ratkaisut ja pd3 ominaisuuksien hyödyntäminen 

 

Tilaisuus on maksuton ja tarkoitettu apteekkareille, proviisoreille ja pd3-pääkäyttäjille.

pd3-käyttäjäpäivän ilmoittautumislinkki

 

Mukaan mahtuu 80 ensimmäistä ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja Suvi Karhula puh. 040 683 4700.

Tervetuloa!

Muutos, johtaminen ja apteekin kehittäminen – teemoina syksyn pd³-käyttäjäpäivällä

Syksyn pd³-käyttäjäpäivä kokosi jälleen yhteen runsaslukuisen joukon apteekkilaisia. Mukaan oli lähtenyt niin pd³-konkareita kuin uusia tuttavuuksia. Tapahtuman merkittävyyttä lisäsi 100:nnen apteekin liittyminen pd3-käyttäjien joukkoon.

Kuinka motivoin muutokseen ja johdan? Mitä ratkaisuja Pharmadatalla on tilanteeseen tarjota? Näihin kysymyksiin saimme vastauksia päivän aikana.

Johtaminen ja palvelut tuottavat hyötyä asiakkaalle

”Johtamisen keskiössä on asiakas, jolle tuotetulla hyödyllä onnistuminen lopulta mitataan ”, toimitusjohtaja Ilkka Toivola avasi syksyn käyttäjäpäivän. Esimerkkeinä asiakkaalle tuotettavasta hyödystä hän nosti pd³- kehitystyön ja tilauspalvelu EasyMedin, jossa toimintojen selkiytyminen ja nopeutuminen tuottavat lisäarvoa apteekille ja apteekin asiakkaille.

”Johtajan tulee olla dialogissa asiakkaiden kanssa ja seurata ajan ilmiöitä”, Ilkka jatkoi ja nosti esille viime vuoden lopulla Apteekkiverkko-palveluun toteutetun Kela-yhteyden, jonka toiminta ”testattiin” palvelunestohyökkäyksessä kesäkuun alussa. Apteekit, jotka käyttävät Apteekkiverkkoa, turvasivat asiakaspalvelunsa ja saivat toimitettua lääkkeet hyökkäyksestä huolimatta. Yli puolet Suomen apteekeista käyttää Apteekkiverkkoa.

Dialogista on osoitus myös vuosi sitten esitetty kysymys, kuinka apteekki voi tehostaa pd³-järjestelmän käyttöä ja toimintaansa Pharmadatan tuotteiden avulla. Vastauksena tähän on Pharmadata laajentanut palvelutarjontaansa. ”Tavoitteenamme on tarjota apteekeille merkittävää liiketoiminnallista hyötyä ja auttaa apteekin asiakkaiden palvelemisessa”, Ilkka toteaa.

Palveluliiketoiminta – avain apteekin kehittämiseen

”Tutkimusten mukaan hyvä johtaja on reilu ja idearikas visionääri, joka ottaa työntekijänsä huomioon. Hän on ihmisten johtaja, jonka liiketoiminnan osaaminen, toimialan tuntemus, persoonatekijät, visionäärisyys ja idearikkaus ovat tärkeitä osa-alueita”, Pharmadatan palveluliiketoimintaa luotsaava Riia-Liisa Rasimus kertoo.

”Hyväkin johtaja sokeutuu ajoittain omalle liiketoiminnalle – uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittäminen tai muutoksen tunnistaminen on välillä haasteellista arkipäivän keskellä. Me autamme tunnistamaan apteekin nykytilan, asettamaan tavoitetilan sekä valitsemaan konkreettiset ja toimivat menetelmät tavoitteiden saavuttamiselle”, Riia-Liisa kertoo ja jatkaa ”haluamme auttaa apteekkia sujuvampaan arkeen ja tehostamaan liiketoimintaansa.”

Apteekkarina hänellä on kokemusta johtamisesta ja palveluliiketoiminnan johtajana hän haluaa tuoda osaamisensa ja idearikkaan persoonansa apteekkien ja kollegoiden avuksi.

Apteekit ja johtajat ovat erilaisia, siksi palvelut räätälöidään aina asiakkaiden tarpeiden mukaan. Yleiskoulutukset, erityiskoulutukset ja taloushallinnon esimiesvalmennus auttavat apteekkia kehittämään myös henkilöstön osaamista. Apteekkarinvaihdoksessa, talouden johtamisessa sekä järjestelmänvaihdoksessa ja muissa projekteissa Pharmadatan asiantuntijat tuovat osaamisensa apteekin liiketoiminnan kehittämiseen.

Miksi tämä kaikki on tärkeää? Riia-Liisan mukaan osaava henkilökunta näkyy asiakaspalvelussa, apteekin imagona ja henkilökunnan houkuttelevuutena. Taloushallinnon jatkuva seuranta ja hallinta ovat selkeitä kilpailutekijöitä myös tulevaisuuden lääkemarkkinoilla.

Hyvä johtaja motivoi muutokseen

”Ansaitakseen olemassaolon oikeutuksen, jokaisen ketjun jäsenen on tuotettava sellaista lisäarvoa, että seuraava on siitä valmis maksamaan. Apteekissa asiakkaan tulee olla valmis maksamaan se lisäarvo, jonka apteekki hänelle tuottaa. Jos tätä ei tapahdu – sillä ei ole oikeutusta, apteekki on turha”, apteekkari Risto Kanerva kiteytti johtamisen ydinajatuksen.

Johtajan tehtävänä on Riston mukaan valmistaa organisaatio tuottamaan lisäarvoa. Kuinka sitten johdetaan? ”Jos haluat menestyä yksilönä ja liike-elämässä, uskalla olla erilainen”, Risto toteaa J. Ridderstrålen sanoin.

Hyvä johtaja sovittaa oman johtamistyylinsä tilanteen mukaan – tyynellä lammella on erilaista kuin koskessa. Huomiota tulee kiinnittää myös organisaatiorakenteeseen, asiantuntijoiden johtaminen on erilaista kuin tuottavan tason henkilöstön. Huippujohtajat kykenevät lisäksi edistämään useita ristiriitaisilta vaikuttavia asioita samanaikaisesti.

Nykyaikaisessa johtajuudessa vahvimpana nousee esiin henkilökohtainen auktoriteetti. Johtaja voi esittää itselleen seuraavia kysymyksiä: keskitynkö ihmisiin vai toimintaan, rationalisoinko vai tuotanko arvoa asiakkaalle, otanko riskejä vai pelaanko varman päälle, tiedolla vai tunneälyllä? Mihin johtamisellasi pyrit ja mikä on sinulle luontainen tapa toimia?

Riston mukaan matkalla hyväksi johtajaksi Sinun on ensimmäiseksi ylitettävä rajat, jotka olet itsellesi asettanut. ”Hyvä itsetuntemus, tunneäly ja määrätietoisuus yhdistettynä vaatimattomuuteen – näistä hyvät johtajat on rakennettu”, Risto summaa.

Riston johtamassa Tapiolan apteekissa on tehty pitkä ja vaativa ”yhteinen matka” 1 ½ vuodessa. Varasto, tuotevalikoima sekä toiminnat ja tehtävät on käyty läpi, perustekemistä on selkiytetty. Apteekkijärjestelmä on tämän jälkeen vaihdettu ja uusiin tiloihin muutettu. ”Aikataulupaineita ja johtamisen haasteita ei ole puuttunut. Asenteista ja peloista on päästy yli. Nyt meillä on ensimmäistä kertaa platformi valmis. Kivijalka menestykselle on rakennettu –  työ voi alkaa”, Risto kertoo ja avaa motivointiin käyttämänsä lauseet: ”Mennään tästä yhdessä eteenpäin. Mietitään porukalla, miten tämä ratkaistaan”.

Varaa oma pd3 esittelyaikasi myynti@pharmadata.fi tai soita puh. 0406834700