Miksi juuri nyt kannattaa perustaa eApteekki?


Verkkoapteekki vastaa asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja tarjoaa apteekeille mahdollisuuden kasvattaa liiketoimintaansa sijainnista tai koosta riippumatta. Apteekkariliiton vetämän eApteekki-hankkeen tavoitteena on tarjota suomalaisille maailman parasta lähiapteekin palvelua, myös digitaalisesti. Uuden verkkopalvelun onkin tilannut jo yli 200 apteekkia. ”Apteekin pitää vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Jos asiakas haluaa asioida verkon välityksellä, onnistuu se myös omassa lähiapteekissa. Uusi digitaalinen alusta mahdollistaa uusien palveluiden ideoinnin verkkoon”, Sodankylän apteekkari Marjo Rajamäki kertoo.

Oletko harkinnut verkkoapteekin perustamista? Entä miksi juuri nyt on hyvä hetki suomalaisapteekille perustaa eApteekki?

Uusi verkkoapteekkikonsepti avataan apteekkien sisäiseen käyttöön huhtikuun lopusta alkaen ja kuluttajille myöhemmin keväällä apteekin oman aikataulun mukaan. Sodankylän apteekkari Marjo Rajamäki on ollut kehittämässä uudelle digitaaliselle alustalle rakennettua verkkoapteekkia ja tuntee siksi sen tuomat hyödyt apteekille.

”Verkkoapteekki tarjoaa apteekeille mahdollisuuden kasvattaa liiketoimintaansa sijainnista tai koosta riippumatta. Lisäksi uusi digitaalinen alusta mahdollistaa uusien palveluiden ideoinnin verkkoon”, Rajamäki kertoo.

Tulevaisuudessa apteekkien on pystyttävä hänen mukaansa yhdistämään lääkkeen ympärillä oleva palvelu myös verkkoon.

”Toivon, että palvelu verkossa ei olisi jatkossa kasvotonta, vaan että sielläkin olisi oma farmaseutti, jonka kanssa asiakas voi asioida”, Rajamäki kertoo.

Uusi eApteekki helpottaa reseptilääkkeiden ostamista verkosta

Tällä hetkellä verkkoasiointi onnistuu Suomessa yli sadassa apteekissa. Uuden eApteekki-hankkeen myötä määrä vähintään kaksinkertaistuu ja maassamme palvelee vuoden loppuun mennessä yli 220 verkkoapteekkia.

Aika verkkoapteekille on nyt otollinen, sillä Apteekkariliiton Tuhat suomalaista -tutkimuksen mukaan 34 prosenttia suomalaisista pitää tärkeänä, että apteekissa voi asioida myös verkossa.

”Uuden alustan myötä verkkoapteekkitoiminta on aloitettavissa kohtuullisin kustannuksin ja sen ylläpito ja käyttö on helppoa. Lisäksi uusi verkkoapteekkialusta helpottaa reseptilääkkeiden ostamista verkosta, ja myöhemmin tänä vuonna myös lääkkeiden ostaminen toisen puolesta on mahdollista sähköisen valtuuden perusteella”, kertoo hankepäällikkö Iiro Salonen Suomen Apteekkariliitosta.

Uusi verkkoapteekki on integroitu kaikkiin apteekkijärjestelmiin. Sen sujuva toiminta on varmistettu huolella Pharmadatan Salix- ja pd3-järjestelmissä. Tietojen siirrossa järjestelmien välillä käytetään Apteekkariliitolle toteutettua integraatioalustaa, joka mahdollistaa apteekkijärjestelmien kytkeytymisen verkkokauppaan turvallisesti ja luotettavasti.

”Integraatioalusta tarjoaa apteekkijärjestelmille rajapinnan, jota käyttämällä ne voivat siirtää tietoja verkkokaupan kanssa. Alustan kautta verkkokauppaan päivittyvät tuotetiedot ja hinnat, tuotteen saatavuustiedot, verkkokauppatilaukset sekä reseptitilausten käsittely- ja perumistiedot”, Salonen sanoo.

Integraatioiden lisäksi Pharmadatan Service Desk tukee myös uutta verkkokauppa-alustaa.

Keskiössä henkilökunnan koulutus

Ensimmäiset uudet verkkoapteekit avataan apteekkien sisäiseen käyttöön ja testaukseen huhtikuun lopulla. Kuluttajat pääsevät asioimaan verkkoapteekeissa myöhemmin keväällä. Jos omaan apteekkiinsa harkitsee verkkoapteekkia, onnistuu sen käyttöönotto helposti.

”Ensin apteekki tekee sopimuksen Solteqin kanssa verkkokaupan käyttöönotosta ja apteekkijärjestelmätoimittajan kanssa integraatiosta. Tämän jälkeen Solteq perustaa apteekille Magento-verkkokaupan ja apteekkijärjestelmätoimittaja aktivoi järjestelmäintegraation apteekin kanssa sovittuna päivänä. Kun integraatio on tehty, verkkokaupan käyttöä harjoitellaan käytännössä”, kertoo Salonen ja jatkaa:

”Testaukseen ja henkilökunnan koulutukseen pitää varata riittävästi aikaa. Kun verkkokauppa on avattu apteekille, menee vähintään muutama viikko ennen kuin se voidaan avata asiakkaille.”

Uusia palveluja ja parempi asiakaskokemus

Sodankylän apteekkari Marjo Rajamäki oli verkkoapteekin kehitystyössä mukana tuomassa esiin apteekkarin näkemyksiä ja kehitysideoita. Verkkoapteekki kun on ollut Sodankylässä jo vuodesta 2014.

”Verkkoapteekin avulla voimme palvella asiakkaitamme paremmin, sillä tänä päivänä ihmiset asioivat yhä enenevissä määrin verkossa – muut toimialat ovat opettaneet heitä siihen. On tärkeää, että myös apteekit ovat siellä missä asiakkaat, jotta pystymme vastaamaan heidän muuttuviin tarpeisiinsa”, sanoo Rajamäki.

Arvoa asiakkaalle – Pharmadata-päivä keräsi yli sata osallistujaa

”Asiakkaan saama ja kokema arvo on meidän toimintamme perusta”, Pharmadatan toimitusjohtaja Ilkka Toivola avasi Pharmadata-päivän. Historian ensimmäinen Pharmadata-päivä keräsi mahtavan sadan apteekkilaisen osanottajajoukon. Tilaisuudessa kuultiin asiantuntijapuheenvuoroja sekä ajankohtaisena aiheena FiMVOn toimitusjohtaja Maija Gohlke-Kokkosen esitys lääkevarmennuksesta ja sen etenemisestä.

Arvo syntyy toimintaympäristön tuntemisesta ja yhteisestä päämäärästä

”Arvon tuottaminen apteekeille ja apteekkien asiakkaille on yksi keskeisistä tekijöistä Pharmadatan toiminnassa. Apteekin ja apteekin asiakkaiden tilanteen, toiminnan sekä tavoitteiden ymmärtäminen ja niihin sopivien ratkaisujen rakentaminen ohjaavat toimintaamme. Uskomme että yhteisen päämäärän saavuttaminen ja onnistuminen toteutetaan oikeanlaisilla palveluilla ja tuotteilla”, toimitusjohtaja Ilkka Toivola valotti avauspuheenvuorossaan.

Apteekkijärjestelmä – arvon tuottamisen ytimessä

”Keväällä eräs apteekkari ihmetteli jonojen merkittävää lyhentymistä. Tarkastettuaan järjestelmästä asiakasmäärät ja myynnin, hän totesi reseptinkäsittelyn nopeutuneen 30 %. Apteekkijärjestelmä pd³ oli tuottanut apteekille konkreettista arvoa”, Ilkka totesi puheenvuorossaan.

Tämän vuoden aikana kaksi uutta apteekkia on aloittanut toimintansa Salix – apteekkijärjestelmällä. Vaikka Salix on ollut markkinoilla pitkään, sen kehitystyö jatkuu ja lakisääteisten ominaisuuksien lisäksi siihen on tulossa mm. korttikirjautuminen ja Ropo-palvelu. ”Salixia ei ole unohdettu, tuemme sitä niin kauan kuin on käyttäjiä, vähintään viisi vuotta”, Ilkka leikkasi huhuilta siivet.

Potkua prosesseihin

”Kun asiakas tulee tiskiin, farmasistin tulee tietää hänestä mahdollisimman paljon”, myyntijohtaja Juha Aintila totesi oman esityksensä alussa ja jatkoi ”asiakkaillamme on saatavilla ja käytettävissä nykyaikaiset ja helppokäyttöiset lääke- ja tuoteneuvonnan työkalut. Näiden avulla apteekin on helppo nostaa asiakas keskiöön – lääketurvallisuutta ja dokumentaatiota unohtamatta.”

Apteekkien laskutusta helpottaakseen Pharmadata on yhdistänyt osaamisensa Ropo Capitalin kanssa. Prosessissa apteekki tekee itse laskutusaineistonsa ja siirtää sen jälkeen materiaalin Ropo-palveluun. Ulkoistetun palvelun avulla apteekki säästää omia resurssejaan ja tehostaa saatavien kiertonopeutta. ”Kaikkea ei tarvitse tehdä itse!” Juha totesi napakasti.

”Haluaisitko apteekkijärjestelmän syväosaajan apteekkiisi? Tarvitsetko apua muuttoon tai toiminnan tehostamista tunnuslukujen avulla?” palvelujohtaja Riia-Liisa Rasimus kysyi omassa esityksessään.

Pharmadatan palveluliiketoiminta auttaa apteekkia johtamisessa ja asetettujen päämäärien saavuttamisessa. Riia-Liisa esitteli tästä esimerkkinä pääkäyttäjävalmennuksen, jossa osallistujat saavat laajan tietopaketin apteekkijärjestelmästä ja sen toiminnasta, pulmatilanteiden ratkaisuista ja hallinnasta. Lisäksi valmennettavat perehtyvät laitteistoihin ja niiden ylläpitoon sekä saavat tietoa järjestelmän uusista toiminnoista ja tuotekehityksestä. ”Kuljemme rinnallasi ja rakennamme arvoa asiakkaillesi”, Riia-Liisa kiteytti palveluiden toiminta-ajatuksen.

Suojaamme suomalaisia lääkeväärennöksiltä

”Lääkkeiden laillinen jakelukanava on turvattava lääkeväärennöksiltä!” Maija Gohlke-Kokkonen, FiMVOn toimitusjohtaja avasi oman puheenvuoronsa.
Turvallisuutta lisäämään on tehty paljon yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Merkittävää on mm. reseptilääkepakkauksiin lisätyt turvamerkinnät ja yksilöitävät tunnisteet, jotka syötetään jatkossa Euroopan laajuiseen tietokantaan kansallisten järjestelmien kautta. Näitä serialisoituja pakkauksia löytyy jo jakeluketjusta.

Esityksessään Maija kävi läpi lääketeollisuuden, jakelevien tukkujen ja apteekkien velvollisuudet. Apteekin velvoitteita ovat tunnisteen kirjaaminen ulos järjestelmästä toimitustilanteessa sekä poistaminen järjestelmästä, kun kyseessä on tutkimuslääke, pakkaus jota ei voida palauttaa tai viranomaisen pyytämä näyte.

”Ensimmäiset pilottiapteekit on kytketty järjestelmään FiMVOn puolelta. Seuraavaksi järjestelmää pilotoidaan muutaman viikon ajan. Tämän jälkeen muut apteekit liitetään mukaan vaiheittain. Tavoitteena on, että kaikki apteekit ovat järjestelmään kytkettyinä lokakuun loppuun mennessä”, Maija kertoo projektin etenemisestä.

Apteekki tuottaa arvoa hoitokodeille ja kotihoidoille

Apteekkari Markku Ylinen toi omassa puheenvuorossaan esille apteekin tuottamaa arvoa kotihoito- ja palvelutaloasiakkaille. ”Apteekki tarjoaa heille peruspalvelut, kuten lääkkeiden jaon annoksiin tai annosjakelun sekä lääkemääräysten hallinnan. Tähän sisältyvät niin soveltuvuuden, päällekkäisyyden ja yhteisvaikutusten tarkastaminen kuin lääkityskortit ja lääkemääräysten uusiminen. Kuljetamme myös lääkkeet asiakkaalle”, Markku kertoi. Edellistä tukemaan apteekki järjestää mm. seurantapalaverit, laadun seurannan ja lääkejätteiden vastaanoton sekä henkilöstön perehdytyksen ja koulutuksen.

Arvoketjuun liittyy kiinteästi myös toimitusvarmuus, lääkkeiden tietokannat toimitustietoineen sekä ammatilliset lääkkeiden arviointipalvelut. ”Tuotamme lisäksi arvoa sillä, että annamme laskutusasiakkaille maksuaikaa ja palvelua tarjotaan ilman asiakkaan volyymiin sitoutumista”, Markku valotti lopuksi arvon tuottamista.

EasyMedi 3.0 – Apteekin tilauspalvelun uusi aika

EasyMedi on apteekkien käytetyin tilauskanava. Tällä hetkellä palvelua tarjoaa lähes 230 apteekkia ja tilauksia tehdään sen kautta noin 45 000 asiakkaalle.

”Uusi EasyMedi 3.0 on pilottivaiheessa. Olemme kehittäneet ohjelmistoa apteekin ja tilaajan toiminnan tehostamiseksi. Uudistuksia on tehty sekä tilaaja- että käsittelijäpuolelle”, tuotepäällikkö Harri Havulinna kiteytti uudistusta, ja täsmensi ”tilaajapuolella ohjelmassa on jatkossa mm. tuotekuvat, jotka helpottavat tuotteen valinnassa. Näin tilaamisesta tulee helpompaa ja selkeämpää. Lisäksi erittäin tärkeä uudistus on, että tilausten keskeneräisyydet listataan suoraan tilauksia avaamatta, ryhmiteltynä keskeneräisyyden syyn mukaan, asiakas- ja tuoterivikohtaisesti.”

”Tilausten käsittely sujuu EasyMedillä joustavasti. Uuden version avulla tilausten vastaanottaminen ja käsittely tehostuvat entisestään. Kehitystyötä on tehty pitkälti teiltä, asiakkailtamme, saatujen palautteiden perusteella”, Harri totesi ja jatkoi humoristisesti ”toki joitakin ominaisuuksia olemme itsekin keksineet.” Ennen kuin Harrin puheenvuoro oli päättynyt, ensimmäiset EasyMedi 3.0 tilaukset olivat jo tulleet tekstiviestillä Pharmadatalle.

Seuraava Pharmadata-päivä

”Oli hienoa saada tietoa tietojärjestelmästä ja sen päivityksistä.”
”Oikein kiva tapahtuma myös verkostoitumisen kannalta.”
”Kiitos antoisasta koulutuspäivästä! Näissä käyn jatkossakin mielelläni”, olivat osallistujilta saatuja palautteita päivästä.

Seuraava Pharmadata-päivä pidetään 20.3.2019. Ajankohta kannattaa laittaa jo nyt kalenteriin, aiheet ja aikataulu tarkentuvat loppuvuodesta.

Ennen seuraavaa Pharmadata-päivää, olet lämpimästi tervetullut mukaan Pharmadata-kiertueelle, Apteekkilaisten Omapäivään 5.10.2018 ja tapaamaan meitä Farmasianpäiville. Tulemme myös mielellämme tapaamaan sinua ja keskustelemaan siitä, kuinka voimme tuottaa arvoa sinun apteekillesi.

 

Lisätietoja

Myynti: Suvi Karhula puh. 040 683 4700 tai myynti@pharmadata.fi 

Palvelut ja koulutus: Riia-Liisa Rasimus, puh. 0500 218119, riia-liisa.rasimus@pharmadata.fi

 

Tervetuloa Pharmadata-päivään!

 

Oletko ollut pd³-käyttäjäpäivällä? Muistatko tuttavia joihin törmäsit tai oivalluksia jotka saivat tuolloin alkunsa? Haluamme tarjota tämän mahdollisuuden kaikille asiakkaillemme. Päätimme laajentaa pd³-käyttäjäpäivää ja nimesimme sen uudelleen Pharmadata-päiväksi!

Uusinta apteekkiteknologiaa ja ideoita hyvässä seurassa Pharmadata-päivällä,

 

Arvoa asiakkaalle

Aika: tiistai 28.8.2018 klo 9:30-16:30
Paikka: Scandic Park, Mannerheimintie 46, Helsinki.

Ohjelma:

8:30-9:30 Aamukahvit
9:30           Pharmadata-päivän avaus, toimitusjohtaja Ilkka Toivola
9:45           Arvoa apteekille, palvelujohtaja Riia-Liisa Rasimus ja myyntijohtaja Juha Aintila
10:30         Lääkevarmennus – missä mennään? toimitusjohtaja Maija Gohlge-Kokkonen, FiMVO
11:30         Toimitusneuvonta – määrää vai laatua? suunnittelupäällikkö Outi Dahlgren ja järjestelmäasiantuntija Arttu Viikinkoski

12:30         Lounas

13:30         Kuinka tuottaa arvoa kotihoidon- ja palvelutalonasiakkaalle? apteekkari Markku Ylinen, Itäkeskuksen apteekki
14:00         EasyMedi uudistuu – Asiakastilaukset apteekista entistä selkeämmin ja nopeammin, tuotejohtaja Jukka Nurmi ja tuotepäällikkö Harri Havulinna

14:30         Kahvitauko

15:00         Pharmadata kehityksen kärjessä, tuotejohtaja Jukka Nurmi
16:00         Päivän kooste ja tilaisuus päättyy

Tilaisuus on maksuton ja tarkoitettu apteekkareille, proviisoreille ja tietojärjestelmien pääkäyttäjille.

Majoitusta tarvitseville on neuvoteltu kiintiöhinta Hotelli Scandic Parkista. Jokainen majoittuja varaa ja maksaa itse huoneensa. Varaus tehdään suoraan hotellin myyntipalvelusta +3589 47371 tai parkhelsinki@scandichotels.com. Varauksen yhteydessä tulee ilmoittaa varaustunnus PHA270818_002. Kiintiö on voimassa 13.8.2018 asti.

Ilmoittaudu Pharmadata-päivään 13.8.2018 mennessä alla olevan linkin kautta. Lisätietoja tapahtumasta Suvi Karhula puh. +358 40683 4700

Ilmoittautuminen Pharmadata-päivä

Tervetuloa mukaan!

ps. Hyödynnä samalla kertaa edeltävänä päivänä 27.8.2018 järjestettävä Talous- ja varastonhallinta apteekkareille -koulutus!