Apteekkilaisen Oma Päivä vastaa laaja-alaisesti apteekkityön arjen kysymyksiin

”Vinkkejä asiakkaan kohtaamisesta tietojärjestelmiin”

Pharmadatan syksyllä järjestämä Apteekkilaisen Oma Päivä tarjoaa apteekkityöntekijöille vastauksia niin myyntityöhön, it-järjestelmiin kuin erilaisiin asiakaskohtaamisiinkin liittyviin kysymyksiin. Tehokas reseptinkäsittely, ammattimainen myyntityö ja hyvä asiakaspalvelu ovat tänä päivänä ehdottomia kilpailuedellytyksiä nopeasti muuttuvalla apteekkialalla. ”Asiakas odottaa samanaikaisesti nopeaa palvelua ja henkilökunnan läsnäoloa”, Pharmadatan palvelujohtaja Riia-Liisa Rasimus kertoo.

Miten selvitä haastavasta asiakaspalvelutilanteesta? Mistä saada vahvuutta asiakaskohtaamiseen? Saako asiakkaan tunteisiin ylipäätään mennä mukaan? Miten siis kohdata asiakas nykyaikaisessa apteekkiympäristössä?

Entä miten hyödyntää it-järjestelmää myynnin tukena? Miten ratkaista varastonhallintaan liittyvät kysymykset, kun tilausten tekeminen ja vastaanottaminen tuntuu pulmalliselta?

Lokakuun 8. päivänä Tampereen Technopoliksella järjestettävä Apteekkilaisen Oma Päivä antaa kaikille apteekkialalla työskenteleville vastauksia näihin ja moniin muihin mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

”Haluamme tarjota apteekkihenkilökunnalle päivän, josta jää takuulla työkaluja arkityöhön ja saa vinkkejä sekä vertaistukea jokapäiväiseen toimintaan. Apteekissa työskentely on kokonaisuus, johon mahtuu erilaisia kysymyksiä niin tietojärjestelmiin kuin ihmisen kohtaamiseenkin liittyen – tietojärjestelmät ja tunteidenhallinta limittyvät arkityössä aidosti toisiinsa”, Pharmadatan palvelujohtaja Riia-Liisa Rasimus kertoo.

 

Asiakas kaipaa nopeaa ja läsnäolevaa palvelua

Oma Päivä järjestetään syksyllä toista kertaa. Tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin. Päivä jaetaan kahteen teemallisesti erottuvaan osaan: aamupäivä käsittelee laajemmin alan arkea ja tarjoaa myynnin ammattilaisen neuvoja apteekkityöhön sekä vinkkejä asiakaskohtaamisiin. Iltapäivän ohjelma pureutuu tietojärjestelmiin ja vastaa muiden muassa osallistujien etukäteen lähettämiin kysymyksiin. Sekä Salix- että pd3-käyttäjät saavat Pharmadatan asiantuntijoilta täsmällisiä vastauksia ja tukea omaan järjestelmäänsä liittyviin kysymyksiin.

”Viimeksi päivän ohjelma kulki tietojärjestelmä edellä. Nyt huomioimme tietojärjestelmien lisäksi laajemmin apteekissa työskentelyyn liittyvät kysymykset”, Rasimus kertoo.

Miten Pharmadatan tarjoamat tietojärjestelmät sitten ylipäätään liittyvät asiakaspalveluun tai myyntityöhön?

Pharmadatan kentältä saaman palautteen mukaan tehokas ja helppokäyttöinen tietojärjestelmä vapauttaa selkeästi aikaa myyntityöhön ja asiakkaan kohtaamiseen.

”Nopea reseptinkäsittely, ammattimainen myyntityö ja hyvä asiakaspalvelu ovat ehdottomia kilpailuedellytyksiä alalla tänä päivänä”, Pharmadatan projektipäällikkö Maiju Kurki kertoo.

”Asiakas kaipaa apteekissa toisaalta nopeutta, ja toisaalta sitä, että henkilökunta on läsnä asiakaskohtaamisessa”, Rasimus lisää.

 

Apteekkien muuttuvat roolit

Apteekkialan toimintakulttuuri on kokenut ylipäätään suuren murroksen. Kuluttajat ovat entistä hintatietoisempia ja edellyttävät apteekkihenkilökunnalta hyvää asiakaspalvelua sekä osaamista.

”Apteekkiala kulkee yhä enemmän hyvinvoinnin ja ennaltaehkäisyn suuntaan. Apteekki on ihmisille matalan kynnyksen paikka tulla kysymään terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä.”

Apteekkialan henkilökuntaan vaikuttanut suuri kulttuurillinen muutos on myös myynti- ja markkinointityön painotuksen voimistuminen asiakastyössä.

”Apteekkialan ammattilaisten on hyvä muistaa, että nykyaikainen tietojärjestelmä tukee myyntityötä monin eri tavoin. Sen avulla on esimerkiksi mahdollista seurata kampanjoiden onnistumista, ja se tehostaa merkittävästi taloushallinnon seurantaa sekä raportointia”, Rasimus kertoo.

 

Uudet pääkäyttäjävalmennukset alkavat

Oletko utelias pd3:n tai Salixin erityistoiminnoista ja haluaisit syventää osaamistasi niistä? Kiinnostaako sinua järjestelmän uudet ominaisuudet työskentelyäsi helpottamaan? Kyselläänkö sinua apteekissa apuun, kun tietokoneen kanssa tulee ongelmia?

Tule mukaan pääkäyttäjien kasvavaan porukkaan, jossa koulutamme jälleen uusia mestareita apteekin toimintaa ja työskentelyä vahvistamaan.

Tarjoamme sinulle työkalut ja mahdollisuuden kasvaa erityisosaajaksi apteekkijärjestelmän parissa.

Pääkäyttäjävalmennus sisältää kolme koulutuspäivää ja lisäksi apteekkikohtaisen kartoituksen.

Pääset syventymään valmennusohjelmassasi eri aihealueisiin, jossa perehdytämme sen erityistoimintoihin ja keskitymme laajemmin ohjelmiston filosofiaan. Samalla opastamme vaihtoehtoisia työskentelytapoja ja pulmatilanteiden hallintaa. Lisäksi pääset tutustumaan Pharmadatan tuotekehityksen toimintaan ja vaihtuviin erikoisteemoihin. Service Deskin koulutuksessa selvitämme tehokasta tiedonhakua sekä laitteiden hallintaa ja ylläpitoa. Me huolehdimme siitä, että sinulla on pääkäyttäjänä viimeisin tieto apteekkijärjestelmästä ja sen ylläpidosta.

Suurta suosiota saavuttanut pääkäyttäjävalmennus on nyt myös Kuopiossa, Oulussa ja Tampereella Helsingin lisäksi. Ilmoittaudu jo tänään ja ota askel apteekkisi huippuosaajaksi!

Kevään 2019 päivämäärät:

  • Helsinki 5.2.2019
  • Kuopio 6.2.2019
  • Tampere 12.4.2019
  • Helsinki 21.5.2019

Jätä yhteydenottopyyntö pääkäyttäjävalmennuksen sivun kautta: Pääkäyttäjävalmennus

Munkkiniemen apteekki: Erikoisalana annosjakelu

 

Helsingin Munkkiniemessä pinta-alaltaan varsin pienessä apteekissa sijaitsee merkittävä annosjakelun keskus. Apteekin reseptuurista noin 75 % tulee annosjakeluasiakkailta ja apteekkia voidaankin syystä sanoa annosjakeluasiakkaisiin erikoistuneeksi apteekiksi.

”Meillä on yhteensä noin 850 annosjakeluasiakasta. Valtaosa heistä on hoivakodeissa tai kotihoidossa, mukaan mahtuu myös 30 yksityisasiakasta”, apteekkari Liisa Kärkkäinen kertoo apteekin toiminnasta. Apteekkariksi Munkkiniemeen Liisa siirtyi Itäkeskuksen apteekista, jossa hän hoiti annosjakelua. Liisan kanssa samoihin aikoihin apteekissa aloitti proviisorina Jenni Pikkarainen, joka saa paljon kiitosta apteekkarilta. ”Jenni on kehittänyt meidän annosjakeluamme valtavasi,” Liisa kiittelee. Reseptien ja annosjakelulääkkeiden sekä tuotteiden toimitukset hoituvat sertifioidulla Salix – apteekkijärjestelmällä ja tilaukset liikkuvat EasyMedillä.

 

Apteekki lähellä asiakasta

Munkkiniemen maine hyvän palvelun apteekkina on levinnyt alueella. Hoitokodit ja kotihoito ovat olleet aktiivisia apteekin suuntaan. ”Olemme asiakaslähtöinen apteekki ja huolehdimme asiakkaidemme lääkityksestä kokonaisvaltaisesti. Etsimme mm. asiakkaalle edullisimman lääkityksen ja uusimme reseptit. Palvelemme asiakkaitamme alusta loppuun asti ja joustamme tarvittaessa,” Liisa kertoo apteekin toimintafilosofiasta.

Annosjakeluun on panostettu ja sen toimintaa on apteekissa kehitetty paljon. Alkuaikoina farmaseuteilla oli kiertävä vuoro annosjakelussa. Pian siitä kuitenkin luovuttiin ja asiakkuudet jaettiin. Nykyisin jokainen kantaa vastuun omista asiakkaistaan ja heidän lääkehoidoistaan sekä kehittää omalta osaltaan toimintaa. Tästä on tullut farmaseuteille kiitosta kotihoidoista.
Apteekki on lisäksi esillä alueen tapahtumissa ja kouluttaa hoitohenkilökuntaa säännöllisesti. Koulutusaiheita ovat olleet mm. haavanhoito, apteekin tuotteet, ravintolisät, ummetus ja diabetes. Palvelun laatua apteekissa seurataan vuosittain hoitajille tehtävällä asiakastyytyväisyysmittauksella.

 

Annosjakeluasiakkaiden määrä kehittyy

”EasyMedi räjäytti hoitokotien ja kotihoidon tilausmäärät!” Jenni hehkuttaa annosjakeluasiakkaiden määrän kehittymistä.

”Tilaaminen EasyMedissä on erittäin yksinkertaista. Hoitajat tilaavat sen avulla lääkkeiden lisäksi mm. Nutridrinkit, Tenat ja haavanhoitotuotteet. Tilauksia on laidasta laitaan. Annosjakelumuutoksetkin hoituvat sen kautta,” Jenni kertoo. Sähköisen tilausjärjestelmän kautta puhelinsoitot ovat merkittävästi vähentyneet ja apteekin työ tilausten käsittelyn osalta on tehostunut. Paikoilleen ei ole kuitenkaan jääty, jatkuvasti mietitään uusia toimintamalleja ja parannetaan tehokkuutta.

Lääkehoidon asiantuntijuus apteekissa

”Olemme lääkehoidon asiantuntijoita ja siinä meillä on merkittävä osaaminen. Asiakasneuvonta on keskeinen osa toimintaamme,” Liisa kiteyttää. Hän kertoo apteekissa olevan ajoittain tilanteita, joissa kotihoidon asiakkaat ovat voineet käydä lääkärillä ja hoitajat eivät ole tästä tietoisia.

Apteekissa informoidaan asiakkaiden lisäksi myös ammattilaisia. Apuna tässä käytetään farmaseuttista työkalua Procuroa, jonka avulla muun muassa neuvonta ja ristiintarkastukset tapahtuvat sujuvasti. Taustalla Procurossa toimii mm. Terveysportti, Pharmaca Fennica ja Tieto Tippa.

”Annosjakeluasiakkaat käsitellään meillä ryhmäkäsittelynä ja Salix sekä Procuro on trimmattu Jennin taitavissa käsissä huippuunsa,” Liisa kehuu vielä proviisoria ja järjestelmiä. ”Tämä työ on jatkuvaa kehittämistä!” Jenni lopuksi toteaa.

Annosjakelu kehittyy apteekkijärjestelmän avulla

Väestön ikääntyessä ja kotiin annettavien palvelujen yleistyessä, annosjakelusta on muodostunut yhä merkittävämpi osa apteekkien toimintaa. Lääkkeiden potilaskohtainen annosjakelu on palvelu, jossa apteekki toimittaa potilaan säännöllisesti käyttämät lääkkeet jaeltuina annoskohtaisiin pusseihin tai annostelijoihin. Apteekissa tilausjaksojen käsittely tehdään apteekkijärjestelmällä. Salix- ja pd³-apteekkijärjestelmät tarjoavat tehoa, tarkkuutta ja helppoutta annosjakeluprosessiin.

Annosjakelun moottorit apteekissa – Salix ja pd³

Uusien asiakkaiden käsittely ja reseptien lisääminen puitetilaukselle on Salix- ja pd³-apteekkijärjestelmissä nopeaa ja viimeaikaisen kehitystyön ansiosta se on entistäkin nopeampaa ja tehokkaampaa. Nykyaikaisessa pd³ -järjestelmässä mm. eReseptien lisäyksen yhteydessä haetaan oletuksena vain asiakkaan lääkityksiin liittyvät edelliset toimitukset, ei koko toimitushistoriaa.
”Lisäksi molemmissa apteekkijärjestelmissä on mm. automaattinen uusien ja muuttuneiden lääkemääräysten haku. Apteekkijärjestelmä huomauttaa muutoksista toimituksen yhteydessä, ja asiakkaan tiedot on tarkistettava ennen toimituksen kirjausta. Mikäli uusien ja muuttuneiden haku on kuitenkin unohtunut tai muutoksia on tullut tilaamisen jälkeen, asiakkaan eReseptimuutokset eivät uusien ominaisuuksien avulla jää huomaamatta ennen toimitusta,” järjestelmäasiantuntija Pipsa Honkaranta kertoo uudistuksista.

Salix-apteekkijärjestelmässä on lisäksi uusi hakutoiminto ANJA-käsittelyn asiakaslistauksella. Toiminto mahdollistaa haun kohdentamisen esimerkiksi tiettyyn asiakasryhmään kerralla. Tämän avulla annosjakelun käsittely on entistä tehokkaampaa.

Procuro – annosjakelijan tietopankki

Annosjakelun tilausjaksot muodostetaan ja lähetetään jakelijalle Procuro-tietojärjestelmällä ja asiakkaiden reseptit sekä toimituskerrat käsitellään Salix- ja pd³-järjestelmissä. Procurossa asiakkaiden tilausjaksoja ja niissä tapahtuneita muutoksia voidaan käsitellä helposti ja nopeasti asiakasryhmittäin. Lääkevaihto on lisäksi erittäin sujuvaa, ohjelman tarjotessa oletuksena vain saman vahvuisia valmisteita ja tunnistaessa yhdistelmävalmisteet entistäkin paremmin.

Taksa, Pharmaca Fennica, SFINX, Tippa, Terveysportti, Salko, Apteekkariliiton yritystiedotteet ja ottotapavideot yhdistyvät Procurossa selkeäksi ja helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi ja helpottavat sitä kautta farmasistin työtä, muistettavien asioiden määrää ja tiedon hallintaa.

”Procurolla tilausten käsittely on helppoa, ja etenkin ryhmäkäsittely nopeaa. Koneellisen annosjakelun tilauksia voi lähettää kaikille Suomessa toimiville jakelijoille,” Pipsa vielä toteaa.

Apteekkijärjestelmä tehostaa annosjakelua

”Jäljellä olevien lääkkeiden määrien laskenta perustuu meillä apteekkijärjestelmän tietoihin ja ne on helppo tarkistaa ohjelmiston tekemästä tiivistelmästä. Tieto kirjautuu tarkasti ja toimituskertaan kohdistuvat muutokset nousevat selkeinä huomautuksina käsittelijälle,” Pipsa kertoo.

Annosjakelun ryhmäkäsittely hakee automaattisesti ohjelmassa valituille asiakkaille uudet ja muuttuneet eReseptit, laskee jäljellä olevat lääkkeiden määrät, tuo Kela-tiedot ja vaadittavat korvausnumerot sekä tunnistaa työpaikkakassat ja TOTU maksusitoumukset. Ryhmäallekirjoitus mahdollistaa 20 annosjakeluasiakkaan lääkitysten toimittamisen kerralla. Tämän ansiosta annosjakelusta tulee tehokasta ja helppoa.

”Salix-, pd³- ja Procuro -järjestelmien tehtävänä on helpottaa ja nopeuttaa annosjakelun monivaiheista prosessia. Tällä tavoin asiantuntijat vapautuvat teknisestä työstä asiakaspalveluun ja asiakkaan lääkityksen arviointiin. Haluamme tarjota ratkaisuja, joiden avulla farmasisti voi keskittyä tiedon siirtämisen sijaan mm. lääkitykseen liittyvien muutosten käsittelyyn, sopivuuksien tarkastamiseen ja keskeytymättömän hoidon toteuttamiseen,” Pipsa lopuksi toteaa.

Onko tämä lääke aito?

Lääketurvallisuus ja korkeatasoinen lääkeneuvonta apteekeissa

Harvemmassa apteekissa farmasisti kuulee asiakkailta kysymyksiä lääkkeiden aitoudesta. Suomessa on korkea luottamus lääkkeiden turvallisuuteen ja alkuperään, jatkossakin tästä halutaan pitää kiinni.

EU:n alueella lääketurvallisuuden varmistamiseksi on laadittu lääkeväärennösdirektiivi, jonka tavoitteena on estää lääkeväärennösten pääsy lailliseen lääkejakeluketjuun. Direktiivin mukainen lääkevarmennusjärjestelmä tulee ottaa käyttöön helmikuuhun 2019 mennessä. Meillä siirtymistä organisoi FiMVO eli Suomen lääkevarmennus Oy, jonka mukaan maamme on valmiina siirtymään uuteen järjestelmään etuajassa.

Ensimmäiset direktiivin mukaiset pakkaukset onkin luettu tukussa jo elokuun lopussa Pharmadatan SecureMedi ohjelmalla. Ensimmäisissä Salix- ja pd³ –apteekeissa pakkausten lukeminen aloitettiin syyskuussa.

Järjestelmän piirissä olevissa apteekeissa ja tukuissa ohjelmistot tarkistavat lääkepakkauksen tunnisteen avulla pakkauksen myyntikelpoisuuden. Kun pakkaus sitten luovutetaan asiakkaalle, merkitsee ohjelmisto pakkauksen toimitetuksi maakohtaiseen tietokantaan mistä tieto välitetään Euroopan keskustietokantaan – Eurooppa Hubille. Tämä kaikki tapahtuu asiakaspalvelua häiritsemättä – lääketoimituksen taustalla.

Salix- ja pd³-apteekissa lääkevarmennus onkin osa laajempaa kokonaisuutta, toimitusneuvontaa.

Toimitusneuvonta – olennainen osa lääkevarmennusjärjestelmän toteuttamista

Toimitusneuvonta on pd³-ohjelmiston uusi toiminnallisuus, joka tukee apteekissa annettavaa lääkeneuvontaa ja lisää asiakkaan lääketurvallisuutta. Toimitusneuvonta on jo nyt kytkettävissä päälle kaikissa pd³-apteekeissa.

Salix-apteekeissa lääkevarmennusjärjestelmä on toteutettu reseptintoimituksen ”viivakooditarkistuksen” taustalle. Salix apteekeille järjestelmän levittäminen aloitetaan lokakuussa.

Lääkevarmennuksen käyttöönotto toteutuu FiMVOn suunnitteleman aikataulun mukaisesti marraskuun loppuun mennessä.

”Ajattelin aikaisemmin, että lääkevarmennuksen käyttöönotto pitkittää lääkkeen toimittamista asiakkaille. Eihän näin käynytkään! Toimitusneuvonta on erittäin nopea ja selkeä. Tuntuu jopa oudolta, että sitä ei ole joskus ollut!” proviisori Anniina Pertovaara Seitsemän Veljeksen Apteekista toteaa muutaman tunnin käyttökokemuksella. Järjestelmä tunnistaa lääkkeen viivakoodilukijalta ja avaa sen toimitusikkunaan, reseptintoimituksen kohdasta tai kursorin sijainnista riippumatta.

Nurmijärvellä sijaitseva Seitsemän Veljeksen apteekki on kuuluista teknologian kehittämisestä ja digitalisaatiosta. Apteekkari Eeva Teräsalmi on ensimmäisten apteekkareiden joukossa muun muassa ottanut käyttöön varastoautomaatin, verkkokaupan ja noutolokeron. Oven suussa Eero-robotti neuvoo asiakkaita.

”Toimitusneuvonta –työkalu helpottaa asiakkaan neuvontatyötä apteekissa. Kaikki asiakkaan lääkitykseen ja sen neuvontaan liittyvät tiedot näkyvät nyt samassa ikkunassa”, Anniina tyytyväisenä toteaa. Lääkityksen perustietojen lisäksi asiakkaan kokonaispalvelua tukemaan on näytölle tuotu mm. reseptin uusiminen ja hintaneuvonta, hoito-ohjeet ja hoidossa huomioitavat seikat.

”Toimitusneuvonta ikkunassa tietoa ei tarvitse haeskella, vaan voin samalla käsitellä pakkauksia ja käydä asiakkaan kanssa läpi annostelu- ja asiakasohjeita. Osana turvallista lääkehoitoa voi samalla myös tarkastaa Procuron avulla lääkkeiden interaktiot”, Anniina kehuu Toimitusneuvonta -työkalua. Vajaan kahden tunnin käyttökokemuksen jälkeen farmaseutti Elias Ainonen Farmanialta vahvistaa Anniinan kommentit: ”Kun kaikki tieto on heti näytöllä, asiakaspalvelussa ei synny esim. kiusallista hiljaisuutta tietojen odottelusta. Piippaus vaan ja tiedot ovat siinä. Todella helppoa ja nopeaa.”

Lääketurvallisuutta vahvistamaan ja selkeyttämään Salix-apteekkeihin on tulossa myös toimikorttikirjautuminen, pd3-apteekeissa tämä on ollut käytössä jo pitkään. Toimikortilla kirjauduttaessa järjestelmä tunnistaa automaattisesti toimituksen suorittaneen henkilön.

Pakkauksella on väliä – aito ja oikea lääkitys asiakkaalle

Lääketurvallisuuden varmistamiseksi pakkaus kirjataan ulos järjestelmästä aina mahdollisimman lähellä lääkkeen käyttäjää. Lisäksi lääkepakkauksen turvaominaisuudet, kuten pakkauksen yksilöllinen tunniste sekä peukaloinnin paljastava mekanismi, tulee olla luovutushetkellä ehjät.

”Uudistuksen myötä kaikkiin EU-alueella liikkuviin lääkepakkauksiin tulee 2D-viivakoodi. Toistaiseksi tällaisia serialisoituja pakkauksia on vielä kovin vähän liikkeellä. Uusiin pakkauksiin sopivia 2D -lukijoita olemme toimittaneet apteekkeihin jo parin vuoden ajan ”, tuotejohtaja Jukka Nurmi Pharmadatalta toteaa.

”Yksilöidyt pakkaukset lisäävät turvallisuutta ja tarvittaessa lääkkeen takaisinveto helpottuu”, toteaa Anniina apteekkilaisen näkökulmasta. ”Mikäli toimitetuissa lääkkeissä jatkossa ilmenisi esimerkiksi jälkeenpäin jokin vika, pystyisimme apteekkijärjestelmän avulla jäljittämään, kenelle lääkkeet ovat menneet ja välittämään tiedon asiakkaalle”, Anniina jatkaa.

”Suurin asia tässä apteekkilaisen näkökulmasta ehkä onkin jokaisen lääkepakkauksen uloskirjaus eli piippaus. Ajatuksena se tuntuu työläältä, mutta 2D-lukijan tarkastaessa lääkkeen turvakoodia, farmasisti saa vielä varmistuksen, että toimitettava lääke on oikea ja sama mitä asiakkaan reseptillä lukee. Asiakkaamme ovat hyvissä ja turvallisissa käsissä”, Anniina toteaa muutoksen hyödyistä.

 

 

Arvoa asiakkaalle – Pharmadata-päivä keräsi yli sata osallistujaa

”Asiakkaan saama ja kokema arvo on meidän toimintamme perusta”, Pharmadatan toimitusjohtaja Ilkka Toivola avasi Pharmadata-päivän. Historian ensimmäinen Pharmadata-päivä keräsi mahtavan sadan apteekkilaisen osanottajajoukon. Tilaisuudessa kuultiin asiantuntijapuheenvuoroja sekä ajankohtaisena aiheena FiMVOn toimitusjohtaja Maija Gohlke-Kokkosen esitys lääkevarmennuksesta ja sen etenemisestä.

Arvo syntyy toimintaympäristön tuntemisesta ja yhteisestä päämäärästä

”Arvon tuottaminen apteekeille ja apteekkien asiakkaille on yksi keskeisistä tekijöistä Pharmadatan toiminnassa. Apteekin ja apteekin asiakkaiden tilanteen, toiminnan sekä tavoitteiden ymmärtäminen ja niihin sopivien ratkaisujen rakentaminen ohjaavat toimintaamme. Uskomme että yhteisen päämäärän saavuttaminen ja onnistuminen toteutetaan oikeanlaisilla palveluilla ja tuotteilla”, toimitusjohtaja Ilkka Toivola valotti avauspuheenvuorossaan.

Apteekkijärjestelmä – arvon tuottamisen ytimessä

”Keväällä eräs apteekkari ihmetteli jonojen merkittävää lyhentymistä. Tarkastettuaan järjestelmästä asiakasmäärät ja myynnin, hän totesi reseptinkäsittelyn nopeutuneen 30 %. Apteekkijärjestelmä pd³ oli tuottanut apteekille konkreettista arvoa”, Ilkka totesi puheenvuorossaan.

Tämän vuoden aikana kaksi uutta apteekkia on aloittanut toimintansa Salix – apteekkijärjestelmällä. Vaikka Salix on ollut markkinoilla pitkään, sen kehitystyö jatkuu ja lakisääteisten ominaisuuksien lisäksi siihen on tulossa mm. korttikirjautuminen ja Ropo-palvelu. ”Salixia ei ole unohdettu, tuemme sitä niin kauan kuin on käyttäjiä, vähintään viisi vuotta”, Ilkka leikkasi huhuilta siivet.

Potkua prosesseihin

”Kun asiakas tulee tiskiin, farmasistin tulee tietää hänestä mahdollisimman paljon”, myyntijohtaja Juha Aintila totesi oman esityksensä alussa ja jatkoi ”asiakkaillamme on saatavilla ja käytettävissä nykyaikaiset ja helppokäyttöiset lääke- ja tuoteneuvonnan työkalut. Näiden avulla apteekin on helppo nostaa asiakas keskiöön – lääketurvallisuutta ja dokumentaatiota unohtamatta.”

Apteekkien laskutusta helpottaakseen Pharmadata on yhdistänyt osaamisensa Ropo Capitalin kanssa. Prosessissa apteekki tekee itse laskutusaineistonsa ja siirtää sen jälkeen materiaalin Ropo-palveluun. Ulkoistetun palvelun avulla apteekki säästää omia resurssejaan ja tehostaa saatavien kiertonopeutta. ”Kaikkea ei tarvitse tehdä itse!” Juha totesi napakasti.

”Haluaisitko apteekkijärjestelmän syväosaajan apteekkiisi? Tarvitsetko apua muuttoon tai toiminnan tehostamista tunnuslukujen avulla?” palvelujohtaja Riia-Liisa Rasimus kysyi omassa esityksessään.

Pharmadatan palveluliiketoiminta auttaa apteekkia johtamisessa ja asetettujen päämäärien saavuttamisessa. Riia-Liisa esitteli tästä esimerkkinä pääkäyttäjävalmennuksen, jossa osallistujat saavat laajan tietopaketin apteekkijärjestelmästä ja sen toiminnasta, pulmatilanteiden ratkaisuista ja hallinnasta. Lisäksi valmennettavat perehtyvät laitteistoihin ja niiden ylläpitoon sekä saavat tietoa järjestelmän uusista toiminnoista ja tuotekehityksestä. ”Kuljemme rinnallasi ja rakennamme arvoa asiakkaillesi”, Riia-Liisa kiteytti palveluiden toiminta-ajatuksen.

Suojaamme suomalaisia lääkeväärennöksiltä

”Lääkkeiden laillinen jakelukanava on turvattava lääkeväärennöksiltä!” Maija Gohlke-Kokkonen, FiMVOn toimitusjohtaja avasi oman puheenvuoronsa.
Turvallisuutta lisäämään on tehty paljon yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Merkittävää on mm. reseptilääkepakkauksiin lisätyt turvamerkinnät ja yksilöitävät tunnisteet, jotka syötetään jatkossa Euroopan laajuiseen tietokantaan kansallisten järjestelmien kautta. Näitä serialisoituja pakkauksia löytyy jo jakeluketjusta.

Esityksessään Maija kävi läpi lääketeollisuuden, jakelevien tukkujen ja apteekkien velvollisuudet. Apteekin velvoitteita ovat tunnisteen kirjaaminen ulos järjestelmästä toimitustilanteessa sekä poistaminen järjestelmästä, kun kyseessä on tutkimuslääke, pakkaus jota ei voida palauttaa tai viranomaisen pyytämä näyte.

”Ensimmäiset pilottiapteekit on kytketty järjestelmään FiMVOn puolelta. Seuraavaksi järjestelmää pilotoidaan muutaman viikon ajan. Tämän jälkeen muut apteekit liitetään mukaan vaiheittain. Tavoitteena on, että kaikki apteekit ovat järjestelmään kytkettyinä lokakuun loppuun mennessä”, Maija kertoo projektin etenemisestä.

Apteekki tuottaa arvoa hoitokodeille ja kotihoidoille

Apteekkari Markku Ylinen toi omassa puheenvuorossaan esille apteekin tuottamaa arvoa kotihoito- ja palvelutaloasiakkaille. ”Apteekki tarjoaa heille peruspalvelut, kuten lääkkeiden jaon annoksiin tai annosjakelun sekä lääkemääräysten hallinnan. Tähän sisältyvät niin soveltuvuuden, päällekkäisyyden ja yhteisvaikutusten tarkastaminen kuin lääkityskortit ja lääkemääräysten uusiminen. Kuljetamme myös lääkkeet asiakkaalle”, Markku kertoi. Edellistä tukemaan apteekki järjestää mm. seurantapalaverit, laadun seurannan ja lääkejätteiden vastaanoton sekä henkilöstön perehdytyksen ja koulutuksen.

Arvoketjuun liittyy kiinteästi myös toimitusvarmuus, lääkkeiden tietokannat toimitustietoineen sekä ammatilliset lääkkeiden arviointipalvelut. ”Tuotamme lisäksi arvoa sillä, että annamme laskutusasiakkaille maksuaikaa ja palvelua tarjotaan ilman asiakkaan volyymiin sitoutumista”, Markku valotti lopuksi arvon tuottamista.

EasyMedi 3.0 – Apteekin tilauspalvelun uusi aika

EasyMedi on apteekkien käytetyin tilauskanava. Tällä hetkellä palvelua tarjoaa lähes 230 apteekkia ja tilauksia tehdään sen kautta noin 45 000 asiakkaalle.

”Uusi EasyMedi 3.0 on pilottivaiheessa. Olemme kehittäneet ohjelmistoa apteekin ja tilaajan toiminnan tehostamiseksi. Uudistuksia on tehty sekä tilaaja- että käsittelijäpuolelle”, tuotepäällikkö Harri Havulinna kiteytti uudistusta, ja täsmensi ”tilaajapuolella ohjelmassa on jatkossa mm. tuotekuvat, jotka helpottavat tuotteen valinnassa. Näin tilaamisesta tulee helpompaa ja selkeämpää. Lisäksi erittäin tärkeä uudistus on, että tilausten keskeneräisyydet listataan suoraan tilauksia avaamatta, ryhmiteltynä keskeneräisyyden syyn mukaan, asiakas- ja tuoterivikohtaisesti.”

”Tilausten käsittely sujuu EasyMedillä joustavasti. Uuden version avulla tilausten vastaanottaminen ja käsittely tehostuvat entisestään. Kehitystyötä on tehty pitkälti teiltä, asiakkailtamme, saatujen palautteiden perusteella”, Harri totesi ja jatkoi humoristisesti ”toki joitakin ominaisuuksia olemme itsekin keksineet.” Ennen kuin Harrin puheenvuoro oli päättynyt, ensimmäiset EasyMedi 3.0 tilaukset olivat jo tulleet tekstiviestillä Pharmadatalle.

Seuraava Pharmadata-päivä

”Oli hienoa saada tietoa tietojärjestelmästä ja sen päivityksistä.”
”Oikein kiva tapahtuma myös verkostoitumisen kannalta.”
”Kiitos antoisasta koulutuspäivästä! Näissä käyn jatkossakin mielelläni”, olivat osallistujilta saatuja palautteita päivästä.

Seuraava Pharmadata-päivä pidetään 20.3.2019. Ajankohta kannattaa laittaa jo nyt kalenteriin, aiheet ja aikataulu tarkentuvat loppuvuodesta.

Ennen seuraavaa Pharmadata-päivää, olet lämpimästi tervetullut mukaan Pharmadata-kiertueelle, Apteekkilaisten Omapäivään 5.10.2018 ja tapaamaan meitä Farmasianpäiville. Tulemme myös mielellämme tapaamaan sinua ja keskustelemaan siitä, kuinka voimme tuottaa arvoa sinun apteekillesi.

 

Lisätietoja

Myynti: Suvi Karhula puh. 040 683 4700 tai myynti@pharmadata.fi 

Palvelut ja koulutus: Riia-Liisa Rasimus, puh. 0500 218119, riia-liisa.rasimus@pharmadata.fi

 

Tervetuloa Pharmadata -kiertueelle!

Arvoa Asiakkaalle

Vierailemme syksyn aikana kymmenellä paikkakunnalla Pharmadata -kiertueen merkeissä. Kiertueella kerromme tärkeistä ajankohtaisista asioista ja uutuuksista pd³- ja Salix-järjestelmissä.

Aiheina ovat muun muassa:
Lääkevarmennusjärjestelmä – Apteekin mahdollisuudet toimitusneuvonnassa
EasyMedi 3.0 – Apteekin tilauspalvelun uusi aika
ROPO-palvelu – tehoa apteekin laskutukseen

Tilaisuuden alussa tarjotaan kevyt ateria. Tilaisuus kestää ruokailuineen noin 2 tuntia. Mukaan mahtuu 30 ensin ilmoittautunutta.

Tilaisuus on maksuton ja kaikki apteekkilaiset ovat tervetulleita tilaisuuksiimme!

Valitse sinulle sopivin paikkakunta ja ilmoittaudu mukaan alla olevasta tapahtumapaikan linkistä viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta.

Kiertueaikataulu ja paikat:

26. syyskuuta klo 17 Oulu,  Sokos hotel Arina
2. lokakuuta klo 17 Joensuu,  Sokos hotel Kimmel
3. lokakuuta klo 8 Kuopio, Sokos hotel Puijonsarvi
3. lokakuuta klo 17 Mikkeli, Sokos hotel Vaakuna
10. lokakuuta klo 8 Tampere, Sokos hotel Ilves
10. lokakuuta klo 17 Seinäjoki, Sokos hotel Lakeus
11. lokakuuta klo 11 Jyväskylä, Sokos hotel Paviljonki
17. lokakuuta klo 17 Helsinki, Meclu Business Baana
18. lokakuuta klo 17 Kouvola, Sokos hotel Vaakuna

Lisätietoja Suvi Karhula puh. 040 683 4700

Tervetuloa!

Ystävällisin terveisin,

Pharmadata Oy

Apteekkilaisen Oma Päivä 5.10.2018

Tervetuloa Apteekkilaisen Omaan Päivään – Paranna osaamistasi!

LATAA TULOSTETTAVA KUTSU TÄSTÄ (pdf-tiedosto)

Tervetuloa kouluttautumaan ja kuulemaan viimeisimmät Salix- ja pd3-vinkit! Olipa toimenkuvasi apteekissa mikä tahansa, tule ja päivitä apteekkijärjestelmäosaamistasi. Tämä on juuri oikea paikka kysyä suoraan asiantuntijoiltamme molemmista ohjelmistoista. Tapaa tuttuja ja verkostoidu, vie uudet ominaisuudet ja vinkit mukanasi työkavereille! Tämä päivä on Sinulle!

Aika: Perjantai 5.10.2018 klo 10.00 – 16.00

Paikka: Meclu Auditorio, Mechelininkatu 1 A, Helsinki

OHJELMA:

Klo 9.30                      AAMUKAHVI & ilmoittautuminen

Klo 10.00 – 12.00     Terveisiä apteekkiin!

● Koulutuspäällikkö Jenny Mäkinen
● Projektipäällikkö Tero Mäkiranta
● Senior asiantuntija asiakastuesta Teemu Katajamäki
● Näin meillä – puheenvuoro apteekista

Klo 12.00 – 13.00     LOUNAS

Klo 13.00 – 15.30     Sinun iltapäiväsi – jokaiselle jotakin

● Omat ryhmät Salix– ja pd3-apteekkilaisille
● Kysy asiantuntijaltamme!
● Molempien järjestelmien uudet ominaisuudet ja vinkit
● Mahdollisuus tutustua apteekkijärjestelmiimme
● Koulutuspalveluidemme ja tuotteidemme esittelyä

KAHVITAUKO & KUOHUVAA

Klo 15.30 – 16.00   Yhteenveto koulutuspäivästä, palvelujohtaja Riia-Liisa Rasimus

 

Mukaan mahtuu 80 apteekkilaista. Tule mukaan – varaa paikkasi pian!

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu Apteekkilaisen Omaan Päivään 28.9.2018 loppuun mennessä tämän linkin kautta: Apteekkilaisen Omapäivä – ilmoittautuminen

Hinta: 100 € (alv 0%), joka sisältää koulutuksen, ruokailun ja kahvit

Lisätietoja tapahtumasta antaa Riia-Liisa Rasimus, puh. 0500 218119, riia-liisa.rasimus@pharmadata.fi

 

Osallistuvien apteekkien kesken arvomme yhden pääkäyttäjävalmennuksen (arvo 1700 €)!

pdPOS – nopea ja älykäs kassaratkaisu apteekissasi

 

Pharmadatan pdPOS-kassa on nopea ja helppokäyttöinen apteekkien tarpeisiin suunniteltu kassajärjestelmä. Kassa toimii sekä Salix- että pd³-apteekkijärjestelmässä ja on toteutettu yhteistyössä apteekkien kanssa. Kassaohjelma on käytettävissä kosketuspäätteeltä ja se tukee myös Proselecta-asiakasnäyttöä, jossa hintatietojen lisäksi voidaan näyttää lääkkeen ottotapavideoita ja mainoksia sekä muuta materiaalia. Vanhoihin järjestelmiin verrattuna pdPOS tarjoaa käyttäjälle yksinkertaisemmat hakutoiminnot ja selkeän opastuksen sekä aiempaa reaaliaikaisemman ja laajemman tietomäärän.

Helppokäyttöisin ja graafisin apteekkikassa

Kävimme kysymässä Kiteen apteekin kokemuksia pdPOS-kassasta. Apteekissa asiakkaita palvellaan ja reseptejä toimitetaan seitsemässä pisteessä ja jokainen työyhteisön jäsen on sujuvan asiakaspalvelun kannalta tärkeässä asemassa. ”Täällä tilanteisiin tartutaan ja asiat hoituvat!” apteekkari Sinikka Pekonen kehuu osaavaa ja energistä henkilökuntaa.

Sinikka oli aloittanut Kiteen apteekkarina kuukausi ennen tapaamistamme. Toiminnan ihmisenä hän oli jo ennättänyt hankkia kassasta kokemuksia. ”En ennättänyt saada opastusta uuden kassan käytöstä, mutta hyvän logiikan ansiosta käyttö sujui helposti. Tämä on paras apteekkikassa, jota olen käyttänyt”, hän toteaa tyytyväisenä.

Farmaseuttien kokemukset olivat kovin samansuuntaiset: ”Uusi kassa on helppokäyttöinen. Näyttö ja perustoiminnot ovat selkeät ja grafiikka on erinomainen. Hakutoiminnot ovat yksinkertaiset, ja kaikki haut tehdään kätevästi samasta kentästä. Uuden käyttäjää opastavan näytön avulla kuitinkorjauskin on aikaisempaa nopeampaa.”

Kassan käyttöönotto on helppoa. Asennus toteutetaan verkossa ja koulutuskin tapahtuu vaivattomasti verkon yli.

Reaaliaikaisuus parantaa asiakaspalvelua ja varastonhallintaa

Tarkka ja reaaliaikainen varastotilanne on tärkeä niin apteekin kuin asiakkaan palvelukokemuksen kannalta. Eri myyntikanavien, kuten verkkokaupan, osakeyhtiön ja apteekin varastotilanteiden keskinäinen seuranta tuovat lisähaastetta tilanteeseen.

Apteekkijärjestelmät Salix ja pd³ toimivat saumattomasti yhteen pdPOS-kassan kanssa. Tehdyt muutokset ovat nähtävissä kassalla ja järjestelmissä heti niiden tapahduttua. Kun varastotilanne on kaikkien työntekijöiden tiedossa, on tehokas monikanavainen myynti mahdollista.

Paranna asiakaskokemusta

Uudessa kassassa on erityisesti kiinnitetty huomiota apteekin asiakkaisiin ja asiakkaiden henkilökohtaiseen palveluun. Asiakastietoa ei tarvitse enää hakea muualta, vaan avain- ja alennusryhmäasiakkaiden sekä laskutusasiakkaiden tiedot saadaan selkeästi kassasta. Lisäksi yhdistämällä pdPOS-kassan asiakasnäyttöön, lääke- ja tuoteneuvontaa sekä apteekkituotteiden markkinointia voidaan tarjota asiakkaille entistä tehokkaammin.

Asiakasta tai kassaa ei myöskään tarvitse jättää kesken palvelutapahtuman esimerkiksi nimikkeiden hyllynumeron tai varastopaikan ja -saldon tarkistamisen ajaksi, sillä tieto löytyy suoraan apteekkihenkilökunnan edessä olevalta näytöltä. Tämä paitsi helpottaa työtä myös parantaa apteekin turvallisuutta.

Halusimme vielä tapaamisen lopuksi selvittää, onko apteekissa tiliasiakkaita ja millainen kokemus heidän palvelemisestaan on. ”Tilimyynti on helppoa, vain kaksi napin painallusta!” eräs farmaseuteista iloisena toteaa.

Lisätietoja ja tilaukset:

Riia-Liisa Rasimus
palvelujohtaja
puh. 0500 218119
riia-liisa.rasimus@pharmadata.fi

 

Viiden tähden Service Desk

Suurin osa teistä on varmasti jossakin vaiheessa apteekkiuraa ollut kanssamme tekemisissä tai vähintäänkin kuullut meistä. Olemme Pharmadatan Service Desk – tuttavallisemmin Helppari, Tuki, Service Desk, Asiakastuki, Deski… rakkaalla lapsellahan on tunnetusti monta nimeä. Olemme tunnettuja hyvästä fengshuista ja siitä, että meillä säilyy zen tukalimmissakin tilanteissa. Palvelemme asiakkaitamme mitä moninaisimmissa ongelmatilanteissa, johtuipa päänsärkynne sitten järjestelmästä, ohjelmistosta tai tietotekniikkaan liittyvistä kompastuskivistä. Päätavoitteemme  on tarjota jokaiselle asiakkaallemme viiden tähden asiakaskokemus viikon jokaisena päivänä.

Jokaisella deskiläisellä on omanlaisensa ammattitausta ja se on ehdottomasti tiimimme rikkaus. Service Desk koostuu farmaseuteista ja apteekin teknisistä sekä osalla on lisäksi tekniikan alan tutkinto. Yhdistävä tekijä meissä on se, että kaikilla on jonkinlainen kokemus apteekkityöskentelystä sekä intohimo ohjelmistoja, tekniikkaa ja asiakaspalvelua kohtaan.

Service Deskin asiantuntijoina meidän tulee hallita monia kokonaisuuksia ja ohjelmistoja. Esimerkkeinä mainittakoon vaikkapa pd³:n ja Salixin eri osa-alueet kuten reseptinkäsittely, laskutus, kassatoiminnot, varasto, annosjakelu ja robotit. Lisäksi Procuro, Presto, Proselecta, kassaohjelmat, käyttäjätunnusten ylläpito, Apteekkiverkkoon liittyvät kytkennät ja laitteistot, erilaiset apteekin laitteet kuten verkko-, tarra- ja kuittitulostimet, viivakoodinlukijat sekä maksupäätteet. Tätä listaa voisi jatkaakin, mutta sait varmaan jo kuvan työmme monipuolisuudesta. Koskaan ei tiedä ennalta mitä jännää seuraava asiakas tuo tullessaan.

Vaikka pääpaino deskiläisen työssä onkin tukea ja auttaa teitä ongelmatilanteidenne ratkaisemisessa, kirjoitamme toisinaan myös Viikon Vinkkejä ja asiakasohjeita Neuvoon, olemme mukana pitämässä pääkäyttäjäkoulutuksia, osallistumme talon sisäisiin kehitysprojekteihin ja teemme paljon muuta asiakkaalle näkymätöntä työtä. Kaikessa tässä tuoksinnassa pyrimme muistamaan kaiken jo opitun, pitämään osaamisemme tason korkealla sekä jakamaan tietoa myös eteenpäin.

Työnkuvaltaan Service Desk jakautuu kahteen tasoon, missä ensimmäisen tason asiantuntijoidemme päätehtävänä on vastata puheluihin, kirjata ylös ongelmanratkaisun kannalta oleelliset tiedot tukipyynnölle sekä tehdä sille kiireellisyysluokittelu. Ensimmäisen tason asiantuntijat kyllä auttavat ja ohjeistavat teitä jo puhelun aikana, mutta mikäli ongelma vaatii syvällisempää selvitystyötä tai on luonteeltaan aikaavievä, siirretään se käsiteltäväksi toisen tason asiantuntijoillemme. Toisen tason asiantuntijoilla on mahdollisuus perehtyä ongelmaanne syvällisemmin ja tehdä tarvittavaa taustatutkimusta, jotta ongelma selvitettäisiin kerralla, ja saisitte eväät sen korjaamiseen itsenäisesti. Tarvittaessa ongelmienne ratkaisemiseksi selvitystyöhön osallistuvat myös Pharmadatan ohjelmistokehityksen asiantuntijat, laiteasiantuntijat sekä palveluiden tuottamisesta vastaavat yhteistyökumppanimme.

Olemme täällä sinua varten, kun tarvitset apua.

Kesäterveisin,
Pharmadatan Service Desk