Ajankohtaista

Tehosta apteekkityötä – ota annosjakelun ryhmäkäsittely ja EasyMedi käyttöön

 

Pharmadatan annosjakelun ryhmäkäsittely lyhentää annosjakelu-toimituskertojen käsittelyyn käytetyn ajan alle puoleen. Kyseessä on uusi ominaisuus, joka on ollut pd3– apteekkijärjestelmissä joulukuun alusta. Salixiin ominaisuus tulee alkuvuodesta. Ryhmäkäsittelyllä voidaan kaikkien annosjakeluasiakkaiden toimitukset hoitaa yhdellä kertaa tai käsitellä esimerkiksi kokonainen hoivakoti tai osasto kerralla. Tilausten ja ilmoitusten tehostaminen tapahtuu digitaalisesti, tilauskanava EasyMedin avulla.

 

Annosjakelun ryhmäkäsittelyn ollessa käytössä annosjakelu aloitetaan perinteiseen tapaan Procuro-ohjelmassa. Procuro on farmaseuttisen neuvonnan ja tiedonhallinnan työkalu, jossa yhdistyvät asiakkuudenhallinta sekä erilaiset farmaseuttisessa työssä tarvittavat tietokannat. Hallitset sillä annosjakelutilausten lisäksi yhdellä silmäyksellä kaikki lääkkeet, joita asiakas on apteekista ostanut ja niissä mahdollisesti esiintyvät yhteisvaikutukset.

Kun toimituskerrat on muodostettu Procurossa, näkyvät ne pd3:ssa annosjakelutoimituskertojen ryhmäkäsittelyikkunassa. Ryhmäallekirjoitus mahdollistaa 20 annosjakeluasiakkaan lääkitysten toimittamisen kerralla, ja seuraavat 20 toimituskertaa avautuvat tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi automaattisesti. Tämä jatkuu, kunnes kaikki valitut toimituskerrat on käsitelty. Ennen toimitusten tekemistä pd3-järjestelmä hakee automaattisesti valittujen asiakkaiden uudet ja muuttuneet eReseptit sekä laskee jäljellä olevat lääkkeiden määrät. Nykyaikainen pd3-järjestelmä tuo Kela-tiedot ja tarkistaa muuttuneet korvausnumerot sekä tarkistaa, että puitetilauksella olleet työpaikkakassa ja TOTU maksusitoumus tiedot ovat voimassa. Tieto kirjautuu tarkasti, ja toimituskertaan kohdistuvat muutokset nousevat selkeästi ja helposti farmasistin käsiteltäviksi.

Tilausten ja mahdollisten annosjakelu muutosten käsittely tapahtuu digitaalisesti, tilauskanava EasyMedin avulla. EasyMedi on joustava ja helppokäyttöinen palvelu tilausasiakkaiden ja apteekin väliseen tilausliikenteeseen ja viestintään. Sen avulla muun muassa tietoja ja tilauksia voidaan voi käsitellä itselleen haluamana ajankohtana, puhelimen käyttö vähenee sekä virheiden ja epäselvyyksien määrä pienenee.

Suomessa on yhteensä noin 500 annosjakeluapteekkia ja näistä noin 200:lla on käytössä markkinajohtaja EasyMedi. EasyMedi on apteekkijärjestelmästä riippumaton ja loppukäyttäjiä sillä on noin 40 000.

Väestön ikääntyessä ja kotihoidon laajentuessa annosjakeluasiakkaiden määrien ennustetaan kasvavan. Annosjakelun uusi ryhmäkäsittely ja EasyMedi tehostavat merkittävästi annosjakelun toimituskertojen kuittaamista, lisäävät työskentelyn tarkkuutta ja vapauttavat apteekin henkilökunnan mekaanisesta työstä asiakaspalveluun ja neuvontaan.

 

Ota ryhmäkäsittely käyttöön – tutustu käyttöohjeisiin Neuvossa!

Tilaa EasyMedi esittely Harri Havulinna 040 662 4132 harri.havulinna@pharmadata.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edellinen artikkeliSeuraava artikkeli