Laillisen jakeluketjun turvaamiseksi lääkeväärennöksiltä EU:n komissio laati lääkeväärennösdirektiivin, joka astui voimaan 2011. Direktiivissä on luotu puitteet mm. lääkkeiden tuotantoprosessien turvallisuuden todentamiseksi. Euroopan laajuista järjestelmää kutsutaan lääkevarmennusjärjestelmäksi ja se otettiin käyttöön helmikuussa 2019. Direktiivin myötä jokaiseen lääkepakkaukseen lisätään yksilöllinen tunniste, jota verrataan tietokannan tietoihin ja siten varmistetaan lääkepakkauksen aitous.

Lääkkeiden aitouden turva – SecureMedi

SecureMedi lääketurvallisuuspalvelu on toteutettu tarjoamaan lääkejakeluketjun toimijoille (tukut, annosjakeluyksikö, sairaala-apteekit ja lääkekeskukset) työväline, jolla ne voivat varmistaa lääkepakkauksen aitouden ja toimituskelpoisuuden. Perustana SecureMedi palveluissa on Pharmadatan apteekkijärjestelmien ”National Hub communication”-moduli (HUB Com). Käyttöliittymä on toteutettu yksinkertaisena ja helppokäyttöisenä eikä vaadi käyttäjien monimutkaista kouluttamista.

Salix- ja pd³-apteekeissa SecureMedi on upotettu suoraan apteekkijärjestelmään osaksi normaalia lääkkeiden toimitusneuvontaa.

Järjestelmä koostuu seuraavista keskeisistä toiminnallisuuksista

–  Integraatio kansalliseen FIMVOn lääketurvallisuus tietokantaan
–  Käyttäjätunnistus
–  Käyttäjien hallinta
–  Lääkeväärennösdirektiivin mukaisten käyttötapausten toteuttaminen
–  Tapahtumarekisteri (Event log)
–  Tapahtumien jäljitysketju (Audit trail)

SecureMedi palvelu tarjoaa tehokkaat työvälineet kirjata pakkaukset ulos kansallisesta tietokannasta silloin kun pakkaus toimitetaan potilaalle tai pakkaukseen kohdistuu jokin muu sellainen toimenpide, jonka seurauksena pakkaus poistuu lääkejakeluketjusta (pakkaus tuhotaan yms.). Käyttötapaukset kirjataan tehokkaasti joko 2D skanneria tai päätelaitteen web-kameraa apuna käyttäen.