Ajankohtaista

Alaikäisten puolesta asioinnissa muutoksia

Lokakuun alussa voimaan tulevan muutoksen myötä alaikäisten on mahdollista sallia tai kieltää reseptitietojensa luovuttaminen huoltajalle. Kanta-palveluiden ja apteekkijärjestelmien osalta muutos toteutetaan heti lokakuussa, mutta siirtymäaika terveydenhuollossa tulee olemaan pitkä, koska terveydenhuollon järjestelmät ottavat ominaisuuden käyttöön asteittain. Apteekkien näkökulmasta reseptejä tulee siirtymävaiheen ajan molemmissa muodoissa.
Apteekkityössä merkityksellistä muutoksessa on se, että jatkossa terveydenhuollossa arvioidaan alaikäisen potilaan päätöskyky tietojen luovuttamisesta, ja lääkkeen määrääjä kirjaa tiedon myös reseptille.

Pharmadatalla on toteutettu tähän liittyvät muutokset. Kun apteekissa käsitellään alaikäisen asiakkaan reseptiä, tieto luovutuskiellosta näkyy apteekkijärjestelmässä. Mikäli tietojen luovuttaminen huoltajalle on kielletty, huoltajalle ei saa ilmaista, että osa tiedoista on rajattu pois hänen näkyvistään.

 

 

Lääkkeen määrääjä siis kirjaa reseptille, salliiko vai kieltääkö päätöskykyinen alaikäinen reseptin tietojen antamisen huoltajille. Mikäli lapsi ei määrääjän mielestä ole päätöskykyinen, reseptin tiedot saa antaa huoltajille. Koska aiemmin OmaKannassa oli 10 vuoden ikäraja tietojen näkymiselle, huoltajat eivät nähneet yli 10-vuotiaan lapsen reseptitietoja sähköisesti. Tämän takia myös vanhoilla resepteillä näytetään luovutustietojen osalta tiedon puuttuminen, jos alaikäinen on 10-17-vuotias.

Vaikka reseptillä on alaikäisen huoltajiin kohdistama kielto, se ei estä lääkkeen toimittamista aikuiselle, jos aikuinen tulee noutamaan reseptiä potilasohjeen perusteella tai tietää apteekin saaneen puhelinreseptin. Yleisenä periaatteena siirtymävaiheen aikana on, että potilaan tai hänen puolestaan asioivan henkilön mahdollisuudet asiointiin eivät heikkene missään vaiheessa.

Reseptien sähköistäminen apteekissa

Apteekissa tulee jatkossa ottaa kantaa alaikäisen reseptitietojen luovuttamiseen, kun kirjataan häiriötilanteessa annettua paperi- tai puhelinreseptiä järjestelmään. Apteekissa ei kuitenkaan voida tehdä alaikäisen päätöskyvyn arviointia, vaan tieto on saatava lääkkeen määrääjältä. Kun kyseessä on puhelinresepti, tulee tiedustella lääkäriltä, mikä vaihtoehdoista valitaan.

Jos paperireseptillä ei ole tietoa alaikäisen tahdosta, apteekki tallentaa reseptille vaihtoehdon, ”alaikäisen päätöskyky ei tiedossa, tietoja ei luovuteta huoltajille”. Tähän poikkeuksena, mikäli huoltaja on hakemassa lääkettä alaikäisen puolesta paperireseptillä, voidaan reseptille tallettaa vaihtoehto ”päätöskykyinen alaikäinen, sallii tietojensa luovuttamisen huoltajille”. Tietoa voi korjata jälkikäteen, jos apteekissa on tallennettu tieto alun perin virheellisesti.

Edelleen voi olla myös poikkeustilanteita, joissa reseptin tietojen näkyminen halutaan estää myös alaikäisen tiedoilla. Tällöin terveydenhuollossa voidaan kirjoittaa resepti ilman henkilötunnuksen loppuosaa, ja lääkkeet voi hakea apteekista vain potilasohjeella.

Muutos vaikuttaa myös apteekissa annettaviin tulosteisiin. Kun asiakkaalle tulostetaan eReseptien yhteenveto tai jäljennös ulkomaanmatkaa varten, on käyttäjän otettava kantaa, kenelle se tulostetaan. Jos tietoja tulostetaan huoltajan pyynnöstä, tulosteisiin eivät tule näkyviin huoltajilta kielletyt reseptit.

Edellinen artikkeliSeuraava artikkeli