Omapd tukee käyttäjää biologisten lääkkeiden lääkevaihdossa 

Pharmadata tekee tiivistä yhteistyötä Fimean ja Kelan kanssa, jotta huhtikuussa alkava lääkevaihto sujuisi mahdollisimman jouhevasti. Lääkeneuvonnassa tarvittavaa tietoa annostelulaitteiden käytöstä saa Omapd:stä.

Ensimmäisten biologisten lääkkeiden eli enoksapariinivalmisteiden apteekkivaihto alkaa huhtikuun alussa. Omapd:n käyttäjä huomaa muutoksen siinä, että järjestelmään tulee uusia toimintoja farmaseutin työn tueksi. Kaikki muutokset päivittyvät Omapd:hen automaattisesti. 

Lääkeneuvonta on tärkeä osa biologisten lääkkeiden lääkevaihtoa, koska eri valmisteilla on erilaisia annostelulaitteita. Apteekin tulee huolehtia, että potilas osaa käyttää annostelulaitetta oikein. Fimea tuottaa biologisista lääkkeistä samantyyppisen tukimateriaalin kuin inhaloitavien lääkkeiden annostelulaitteista. Inhaloitavien lääkkeiden lääkevaihto alkoi keväällä 2023. 

– Omapd:ssa tulee olemaan saatavilla Fimean tuottamat aineistot eri annostelulaitteiden käytöstä. Nämä tiedot löytyvät tietolähteistä Fimean lääkehakupalvelun kautta, Pharmadatan järjestelmäasiantuntija Pipsa Honkaranta kertoo.

Omapd-järjestelmään voi myös tehdä merkinnän lääkeneuvonnasta. Sen avulla apteekki voi seurata neuvontojen määriä.    

Tieto edellisen vaihdon ajankohdasta löytyy helposti 

Lääkitysturvallisuuden varmistamiseksi biologisten lääkkeiden vaihtosykli on puoli vuotta eli pidempi kuin muissa lääkevalmisteissa. Asiakkaalla on oikeus saada samaa valmistetta tämän ajan. Siksi järjestelmästä pitää löytyä tieto siitä, milloin potilaan lääke on vaihdettu.  

– Tämä tieto saadaan järjestelmään Kannan Reseptikeskuksen kautta eikä farmaseutin tarvitse käydä manuaalisesti läpi kaikkia reseptejä. Järjestelmä kysyy lääkevaihdoista ja vaihtokielloista tarvittaessa kuten muidenkin valmisteiden kohdalla, Honkaranta kertoo. 

Myös Apteekkariliiton tuottamaan Tietotippa-palveluun on tulossa lisätietoa biologisten lääkkeiden lääkevaihdon tueksi. Mikäli lääkeyritys on toimittanut esimerkiksi videon annostelulaitteen käytöstä, saadaan se linkitettyä apteekkijärjestelmään. Tietotippaa voi käyttää Omapd:n ja Procuron kautta. 

Lääkevaihto laajenee vaiheittain 

Biologisten lääkkeiden lääkevaihto laajenee vaiheittain. Vaihto alkaa enoksapariinivalmisteilla. Tammikuussa 2025 lääkevaihto laajenee insuliineja lukuun ottamatta kaikkiin muihin biologisiin lääkkeisiin. Huhtikuussa 2025 vaihdon piiriin tulevat diabeteksen hoidossa käytettävät glargininsuliinit. Muiden pitkävaikutteisten insuliinien vaihto alkaa tammikuussa 2026.  

Lyhytvaikutteiset insuliinit eivät kuuluu lääkevaihdon piiriin eikä alle 18-vuotiaiden potilaiden biologisia lääkkeitä vaihdeta apteekissa. Lääkärit voivat myös edelleen kieltää biologisten lääkkeiden vaihdon, mutta vaihdon syy on perusteltava.  

Tieto Fimean määrittelemistä vaihtokelpoisista lääkkeistä tulee apteekkeihin Taksan kautta aivan kuten muutkin lääkevaihtotiedot. 

Biologisten lääkkeiden apteekkivaihdolla tavoitellaan noin 20 miljoonan euron säästöä vuodessa. Apteekeista tieto lääkevaihtojen määristä välittyy suoratilitykseen ja Kela tilastoi tiedot. Tilastojen pohjalta voidaan tutkia myös toteutuneita säästöjä. 

Pipsa Honkaranta kertoo, että Pharmadata tekee tiivistä yhteistyötä Apteekkariliiton, Kelan ja Fimean kanssa muutoksen valmistelussa. 

– Kaikki pyrimme yhdessä siihen, että lääkevaihto sujuisi huhtikuussa mahdollisimman hyvin. 

Ohjeet löytyvät OmaNeuvosta 

Omapd:n käyttäjät löytävät OmaNeuvosta tietoa ja ohjeistuksia uusista, lääkevaihtoa tukevista ominaisuuksista.  Myös Pharmadatan tuki vastaa tuttuun tapaan asiakkaiden kysymyksiin.  Biologisten lääkkeiden lääkevaihtoon liittyviä muutoksia tullaan toteuttamaan myös pd3-järjestelmään.

Huhtikuussa alkavan ensimmäisen vaiheen jälkeen biologisten lääkkeiden lääkevaihdon laajentumisen pitäisi olla teknisestä näkökulmasta sujuvaa. 

– Seuraamme tarkasti, kuinka järjestelmän tuki lääkevaihdolle toimii ja kehitämme järjestelmää. Otamme myös erittäin mielellämme käyttäjiltä palautetta vastaan ja viemme ideoita eteenpäin, Honkaranta sanoo. 

Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa

Kaikki artikkelit