Testaajat innostuivat Omapd:n visuaalisuudesta ja käyttäjä­ystävällisyydestä

Pharmadata on järjestänyt asiakkailleen kevään aikana useita Omapd:n testaustilaisuuksia. Osallistujat ovat pitäneet tilaisuuksia innostavina ja antoisina. Uudesta apteekkijärjestelmästä heille jäi etenkin mieleen sen helppokäyttöisyys ja visuaalisuus. ”Todella koin, että vuoropuhelu Pharmadatan ohjelmistokehittäjien ja meidän testaajien välillä toimi hyvin – meitä kuunnellaan. Omapd:sta jäi minulle mielikuva selkeänä ja helppokäyttöisenä apteekkijärjestelmänä”, Kirkkonummen apteekin proviisori Annika Dahlström kertoo.

Säynätsalon apteekin apteekkari Klaus Lantela arvostaa suuresti Pharmadatan asiakkaidensa kanssa käymää vuoropuhelua. Lantela osallistui keväällä Pharmadatan uuden, pian markkinoille tulevan Omapd-apteekkijärjestelmän verkkotestaukseen. Kokemus oli hänestä mielenkiintoinen.

”Haluan olla kehitysvaiheessa mukana vaikuttamassa siihen, millainen järjestelmästä tulee. Minulle on tärkeää, että työkalu jota käytän päivittäin, on toiveideni mukainen. On positiivista huomata, miten avosylin toiveita otetaan vastaan”, Lantela kertoo.

Pharmadata on toteuttanut kevään aikana useita Omapd:n testaustilaisuuksia sekä verkossa että paikan päällä yhtiön toimitiloissa. Tilaisuuksiin on osallistunut useita kymmeniä apteekkilaisia ympäri Suomen. Tapahtumia on ollut yhteensä kahdeksan neljästä eri aiheesta.

”Järjestämme erilaisia testaustilaisuuksia, koska haluamme tehdä ohjelmistosta käyttäjiensä näköisen. Haluamme, että apteekkilaiset aidosti pitävät siitä ja haluavat sitä käyttää. Meille on tärkeä nähdä, miten käyttäjät oikeasti käyttävät ohjelmistoa työssään. Näin ymmärrämme kehitystoiveet syvällisemmin”, Pharmadatan asiakkuuspäällikkö Jarno Lipponen kertoo.

Säynätsalon apteekin apteekkari Klaus Lantela.

Omapd:n selkeys ja visuaalisuus tekivät vaikutuksen

Myös Kirkkonummen apteekin proviisori Annika Dahlström piti testaustilaisuutta antoisana. Helppokäyttöisyys ja käyttäjäystävällisyys jäivät hänelle Omapd:sta ensimmäisinä mieleen. Omapd oli hänen mielestään myös visuaalinen ja selkeä.

”Ulkonäkö on aivan erilainen kuin pd³:ssa, jota olen käyttänyt vuosia. Ohjelmistossa oli paljon tuttuja asioita, mutta ne oli esitetty aiempaa selkeämmin ja visuaalisemmin. Paljon on myös uutta”, Dahlström sanoo.

Säynätsalon Lantela on samaa mieltä. Omapd on hänen mielestään pd³:een verrattuna helposti hahmotettava, visuaalinen ja selkeä. Lantela nostaa myös esiin selkeitä uudistuksia, jotka helpottavat apteekkilaisen arkea.

”Tärkeimmät toiminnot ovat näkyvissä käyttäjän työpöydällä. Omapd:ssa ei tarvitse availla erikseen valikoita, mikä sujuvoittaa työskentelyä. Toinen hieno juttu on myös Neuvo-verkkosivuston toiminta. Ohjeiden löytämiseen ei tarvitse Omapd:ssa käyttää aikaa, koska Neuvo-ohjeet ovat koko ajan auki ja kulkevat vierellä”, Lantela kertoo.

”On ollut ilo huomata, että palautteita ja toiveita otetaan vastaan ja ne otetaan vakavasti. Monet testaajilta tulleet muutosehdotukset ovat jo tulleet tuotantoon”, hän lisää.

Lisäksi sekä Säynätsalossa että Kirkkonummella on käytössä pd³:een yhdistetty EasyMedi-tilausjärjestelmä. Tämä yhteys luonnollisesti säilyy myös Omapd:n kanssa.

Kirkkonummen apteekin proviisori Annika Dahlström.

”Pharmadatan asiakaspalvelu on timanttia”

Lantela antaa vuolaat kiitokset Pharmadatan asiakaspalvelulle sekä myynnissä että Service Deskissä.

”Pharmadatan asiakaspalvelu on timanttia! Oli kyse isosta tai pienestä asiasta, niin he ottavat asian hoitaakseen ja asiat tapahtuvat nopeasti. Asiakkaat ovat selkeästi Pharmadatalle tärkeitä”, Lantela sanoo.

Lipposen kanssa testaustilaisuuksia vetänyt Pharmadatan projektipäällikkö Johanna Palvimo kehuu kaikkien testitilaisuuksiin osallistuneiden aktiivisuutta. Pharmadata on osa Apteekkariliittoa. Asiakkaiden kuunteleminen on siksi yhtiölle erityisen tärkeää.

”On hienoa, että tilaisuudet ovat aidosti vuorovaikutteisia ja osallistujat esittävät kysymyksiä ja kehitysideoita. Jokainen idea ja ehdotus myös rekisteröidään ja käsitellään”, Palvimo kertoo.

”Pidän siitä, että ala kehittyy ja tapahtuu jatkuvasti uusia asioita. Toivon, että kehitystyö jatkuu ja Omapd tulisi mahdollisimman pian käyttöön”, Kirkkonummen Dahlström kertoo.

Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa

Kaikki artikkelit