Ajankohtaista

Apteekkijärjestelmän pääkäyttäjä apteekkiisi?

Apteekkijärjestelmä on apteekin sydän, jonka tuottama tieto auttaa ohjaamaan toimintoja. Kuinka tieto sitten saadaan tehokkaasti käyttöön?

Apteekin tietojärjestelmän oma asiantuntija eli pääkäyttäjä toimii linkkinä ohjelmiston ja henkilökunnan välillä. Hän on syväosaaja, joka kykenee hyödyntämään toimintoja parhaalla mahdollisella tavalla, luoden edellytykset sujuvammalle työskentelylle ja apteekin kehittämiselle.

Apteekkijärjestelmä – apteekin toiminnanohjauksen moottori

Kuinka sitten mitataan apteekkijärjestelmän hyötyjä? Tietojärjestelmien edut ovat useimmiten aineettomia, eikä niitä voida aina mitata rahallisesti. Tällöin on syytä tarkastella tuottavuuden taloudellisia ja toiminnallisia mittareita. Taloudellisia hyötyjä ovat muun muassa kustannussäästöt, tuottojen lisäys tai ajankäytön tehostaminen. Toiminnallisia hyötyjä ovat puolestaan laadun parantuminen ja prosessien tehostaminen sekä työtyytyväisyyden lisääntyminen.

Apteekkijärjestelmä on apteekin toiminnan ”sydän”. Järjestelmä huolehtii, että ydintoiminnot rullaavat sujuvasti läpi koko arvoketjun, sisään ostoista aina tuotteen tai palvelun toimittamiseen loppuasiakkaalle. Lisäksi tuotetun tiedon on oltava helposti saavutettavissa ja hyödynnettävissä, reseptintoimituksesta aina ylimmän johdon raportointinäkymiin asti.

Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista pitää tietojärjestelmät ja laitteet nykyaikaisina ja muutoskykyisinä – yhtenä apteekin tärkeänä kilpailutekijänä.

Kaiken takana on käyttäjä

”Nykyaikana työntekijällä tulee olla taito ratkaista asioita. Hänellä tulee olla tiedot ja taidot, joilla kykenee tehokkaasti hoitamaan hänelle asetetut tehtävät – ei vain noudattamaan yksittäisiä ohjeita. Apteekkityön on oltava uudistuvaa ja innostavaa, kehittyvää ja nykyaikaista”, proviisori Lotta Lehtinen Kuusankoskelta toteaa ja jatkaa, ”on hyväksyttävä, että koskaan ei tulla valmiiksi, mutta tullaan tietoisiksi ja tietoa voi käyttää, kun ymmärtää taustat.”

Paraskaan tietojärjestelmä ei takaa huipputulosta ilman osaavia käyttäjiä. Hyödyt apteekille realisoituvat käyttäjien kautta. Käyttöä voidaan tehostaa koulutuksella. Tie syvempään hallintaan ja hyödyntämiseen avautuu Pharmadatan pääkäyttäjä-valmennuksella.

Pääkäyttäjä – apteekin oma asiantuntija

Pääkäyttäjävalmennuksessa teknologiasta kiinnostunut apteekkilainen pääsee kehittämään omaa osaamistaan ja tutustumaan syvällisemmin apteekkijärjestelmään.

Kokonaisuus räätälöidään aina apteekin toimintaa vastaamaan ja osallistujien osaamisen sekä vastuualueiden mukaan. Pääpaino valmennuksessa on järjestelmän hallinnassa. Syventävissä osissa siihen voidaan lisätä erityisaihealueita kuten laskutusta, varastonhallintaa tai taloushallintoa.

Valmennuksen jälkeen järjestelmän ominaisuuksien hyödyntäminen tehostuu, teknisten pulmatilanteiden ratkaisu helpottuu, viestintä paranee ja yhteistyö Pharmadatan kanssa tiivistyy. Pääkäyttäjä toimii lisäksi tukihenkilönä muulle henkilöstölle.

Valmennusta on tarjolla pd³- ja Salix-apteekeille. Lisäksi sillä voidaan helpottaa uuden apteekkijärjestelmän käyttöönottoa; apteekissasi on osaaja järjestelmän vaihtuessa.

Miksi valmennukseen kannattaa osallistua? Osallistujat ovat kokeneet saaneensa valmennuksesta konkreettista hyötyä. Järjestelmän syvällisemmän hallinnan on muun muassa koettu helpottavan perustyötä, jäsentävän ajattelua ja tekevän työskentelystä tehokkaampaa. Tähän mennessä osallistujia on jo yli 20.

”Koen että koulutuksessa saamani lisätieto ja järjestelmän antama tieto auttavat hahmottamaan apteekin prosesseja ja näkemään aidosti ne osa-alueet, joita apteekissa tulisi kehittää”, valmennukseen osallistunut proviisori Veijo Viitasaari Kuusankosken apteekista toteaa.

Lisätietoja pääkäyttäjävalmennuksesta tai Riia-Liisa Rasimus puh. 0500 218119 riia-liisa.rasimus@pharmadata.fi

Edellinen artikkeliSeuraava artikkeli