Ajankohtaista

pd³ haltuun kahdeksassa tunnissa

Satafarman farmaseutit Minna Viljanen ja Meriminttu Hollming ottivat vastaan Pharmadatan haasteen, jossa he opettelivat pd³-käytön alusta alkaen kahdeksan tunnin aikana. Lähtötilanne pd³:n käyttöön oli naisilla hieman erilaiset. Viljanen oli perehtynyt ohjelman käyttöön ja reseptin toimitukseen ennakkoon pd³:n opetusvideoiden avulla, kun taas Hollming osallistui haastepäivään ilman opetusvideoilta hankittua ennakkotietoa.

Heti ensimmäisen sisäänkirjautumisen ja työpisteen vaihdon jälkeen tuli esiin pd3:n lyömätön etu kirjautumisvaiheessa. Oman varmennekortin tunnuksilla pd³ kirjaa farmaseutin sisään ohjelmaan, eikä erillisiä kirjautumistunnuksia tarvita. ”Tämä on tosi hyvä juttu meille vuokrafarmaseuteille, kun ei tarvitse muistaa jokaisen pd³-apteekin omia tunnuksia, vaan tunnukset ovat samat jokaisessa apteekissa. Ja varmennekortilla kirjautumalla pääsee nopeasti aloittamaan työskentelyn”, Viljanen kertoo huomioistaan.

Raision Ykkösapteekin proviisori Jaana Pöntiskoski ja proviisoriopiskelija Iida Turunen perehdyttivät satafarmalaiset pd³-järjestelmän saloihin. pd³ on ollut käytössä Raision Ykkösessä jo useamman vuoden ja Helsingin yliopistossa opiskelevalle Turuselle on pd³-järjestelmä tullut tutuksi perin pohjin kahden apteekkiharjoittelun aikana.

 

pd³ on mainettaan parempi

”Kyllähän sitä on kuullut juttuja, että pd³-järjestelmä on hankala tai vaikeakäyttöinen, mutta rehellisesti sanoen opetuspäivä todisti, että näin ei ole. Ohjelma on todella nopea ja ohjaa käyttäjäänsä tekemään reseptin käsittelyssä kaikki tarvittavat tehtävät oikeassa järjestyksessä”, Viljanen kertoo. pd³ on suunniteltu opastamaan käyttäjäänsä tekemään asiat oikein ja tämän ominaisuuden avulla käyttäjä pystyy käsittelemään reseptin alusta alkaen ripeästi ja tehokkaasti.

pd³ on uudistunut vuosien varrella useamman kerran ja vanhat kokemukset esimerkiksi vuodelta 2009 eivät ole ajankohtaisia. Ohjelman oppiminen ja käyttö on helppoa. Tästä esimerkkinä uusi pd³-käyttäjä, joka tunnin perehdytyksellä toimitti apteekissa kolmanneksi eniten reseptejä.

Perehdytys käynnissä, Raisio Ensimmäinen apteekki.

Käyttäjäystävällisyys ja informaation määrä vakuuttaa

”Kaikki tieto resepteistä on kivasti näkyvillä samalla ruudulla, kunhan vain silmä tottuu löytämään tiedot”, Hollming naurahtaa ja jatkaa ”On kiva, että toimitusvälilaskin on suoraan näkyvillä ja se laskee valmiiksi reseptin toimitusvälejä”. ”Myös jo lääkettä valitessa on hienoa, että tiedot reseptistä näkyvät samassa ruudussa. Näin ei tarvitse pomppia edestakaisin ruuduilla, vaan pd3:ssa saa valittua oikean pakkauskoon heti annosohjeen mukaisesti”, Viljanen lisää.

”Ehdottoman hyvä juttu on, että reseptin jäljellä olevaa määrää pystyy muokkaamaan nopeasti ja helposti vielä toimituksen jälkeen”, toteaa Viljanen tyytyväisenä. ”Aika ajoin tulee näppäily- tai laskuvirheitä itse kullekin, joita pitää korjata toimituksen jälkeen.”

Oman näkymän muokkaaminen itselle sopivaksi on pd³-järjestelmän ominaisuus, mikä palvelee jokaista käyttäjää yksilöllisesti. Proviisorit, farmaseutit ja lääketyöntekijät työskentelevät eri tavoin ja yksilöity näkymä nopeuttaa ja helpottaa työskentelyä. ”Minä innostuin tästä omasta näkymästä erittäin paljon. Jokainen farmaseutti tykkää katsoa asioita vähän eri suunnalta ja pd³ antaa mahdollisuuden tehdä reseptinkäsittelystä juuri minulle optimaalisen”, kertoo Viljanen.

Päivän päätteeksi satafarmalaisille jäi päällimmäiseksi mieleen pd³:n käyttäjäystävällisyys. Kaikki informaatio on helposti ja nopeasti löydettävissä ja sitä pystyy muokkaamaan omiin tarpeisiin sopiviksi. Työpisteen vaihto niin apteekin sisällä kuin apteekista toiseen on helppoa ja nopeaa.

Helppoa ja nopeaa!
Edellinen artikkeliSeuraava artikkeli