Ajankohtaista

pd3:n hinnoittelun läpinäkyvyys teki vaikutuksen

Ruoholahden apteekki vaihtoi helmikuussa MAXX-järjestelmänsä pd3:een. Apteekkari Helena Suomela puntaroi päätöstä tarkkaan. Monta argumenttia puolsi kuitenkin pd3:een siirtymistä. Vaakakupissa painoi muiden muassa, että Pharmadata on Apteekkariliiton omistama. ”Koen, että olemme pd3:een siirtymisen myötä itsekin osaltamme kehittämässä ohjelmistoa ja näkemyksemme huomioidaan. Myös pd3-järjestelmän hinnoittelun läpinäkyvyys oli merkittävä tekijä”, Suomela kertoo.

Kysyimme Ruoholahden apteekin apteekkari Helena Suomelalta sekä proviisori Heini Heleniukselta, millaista uuden järjestelmän opettelu on ollut ja mitä pd3:lta odotetaan tulevaisuudessa.

Miksi päätitte siirtyä pd3-järjestelmään, minkälaisia argumentteja oli päätöksen taustalla?

”Taustalla oli monia syitä. Olen käyttänyt aiemmin Pharmadatan Salix-järjestelmää. Kun tulin Ruoholahden apteekkiin, täällä oli käytössä MAXX-järjestelmä, joka oli minulle uusi. Viime syksynä koitti aika arvioida it-järjestelmän tulevaisuus: Mikä olisi paras ratkaisu meidän apteekillemme? Esille tuli useita syitä, miksi vaihtaa pd3:een.

Yksi tärkeistä argumenteista oli, että Pharmadata on Apteekkariliiton omistama. Ajattelen, että tätä kautta olemme itse ikään kuin mukana ohjelmistokehitystyössä. Haluamme olla vahvistamassa omia joukkoja ja omat näkemyksemme tulevat myös paremmin huomioiduksi. ”

”Laskelmiemme mukaan pd3 oli meille myös edullisempi ohjelmistovaihtoehto. MAXXin kanssa meillä olisi ollut edessä esimerkiksi servereiden vaihto. Nyt servereistä tai ohjelmisto- ja turvapäivityksistä ei tarvitse huolehtia, koska pdon pilvipohjainen ratkaisu. Tämä oli yksi argumentti vaakakupissa.”

”Yrittäjänä pohdin myös, mikä on liiketoiminnan kannalta järkevää. MAXXin ja pd3:n hinnoittelu perustuu aivan eri asioihin. Koen pd3:n hinnoittelun selkeäksi ja apteekkimme osalta myös edullisemmaksi. Koen myös, että pd pitää apteekkimme tulevaisuuden kehityksessä.”

Millaisia ensimmäiset päivät käyttöönoton jälkeen ovat olleet, millaista tukea olette saaneet?

”Ensin kävimme tutustumassa pd3:een Pharmadatan toimistolla. Useampi henkilö oli meiltä mukana ja kävimme läpi järjestelmän eri osa-alueita: Miten se vaikuttaa arkeemme? Onko se luotettava? Tällöin tuli ensikosketus. Kun aloimme oikeasti harkita vaihtoa, rakensimme vaihtosuunnitelman. Proviisori Heini Helenius on jalkauttanut ohjelmistovaihdon apteekissa. Osaavia ihmisiä Pharmadatalta on ollut paikan päällä myös tekemässä ja neuvomassa.”

”Vielä on vaikea sanoa, millaista on perusarki. Meillä on tukilinja Pharmadataan vielä auki ja pystymme soittamaan sinne suoraan ja puhumaan kouluttajan kanssa. Uskomme, että kaikki menee kuitenkin jatkossakin hyvin. Kysymyksiä lentää ilmassa, mutta uuden opettelu myös antaa aina paljon.”

Miten kuvailisit yleisesti projektin sujuvuutta?

”Projekti on sujunut hyvin eikä apteekki ole ollut sekuntiakaan suljettuna järjestelmäuudistuksen vuoksi. Illalla oli vielä käytössä vanha järjestelmä, ja seuraavan päivän aamuna aloimme työskennellä uudella järjestelmällä – ja kaikki sujui!”

Miten pd3 edistää apteekkarin näkokulmasta liiketoimintaa?

”Raportit ovat pd3:ssa todella ymmärrettävässä muodossa – tästä annan kiitosta. Apteekkarille on tärkeää, että taloushallinnon puoli on selkeä. Selkeys pätee myös myynnin raportteihin.”

Minkä vinkin antaisit uusille pd3:n käyttäjille?

”Pd3:ssa on paljon komentoja, joiden opettelemisesta on hyötyä. Ne kannattaa alkuun opetella,  

se nopeuttaa työskentelyä. Uuteen it-järjestelmään siirtymistä ei kannata liikaa jännittää: uuden oppiminen vie aina aikansa, mutta pd3 :n käytön kyllä oppii nopeasti.”

Mitä terveisiä haluatte lähettää Pharmadatan tuotekehitykseen?

”Raportit ovat selkeitä, mutta grafiikoita voisi olla enemmän. Tämän eteen tehdäänkin jo ymmärtääkseni töitä.”

Edellinen artikkeliSeuraava artikkeli