Tikkurilan Ykkösapteekissa pd Analyysi auttaa tekemään tärkeät päätökset

Miten apteekillamme menee? Pharmadatan pd Analyysi antaa kysymykseen vastauksen tunnin tarkkuudella. Tikkurilan Ykkösapteekin proviisori Tapani Kaijaselle pd Analyysistä on ollut paljon hyötyä heti käyttöönoton ensi metreiltä alkaen. ”Odotukset ovat täyttyneet – puutteita en ole tästä juurikaan löytänyt.”

Tikkurilan Ykkösapteekin proviisori Tapani Kaijasta on aina kiinnostanut myyntistatistiikka. Pharmadatan pd Analyysi -työkalu proviisoreille on ollut Tikkurilassa pilottikäytössä muutaman kuukauden ja vastannut lähes täydellisesti odotuksiin heti pilottivaiheessa. Kuluvana koronavuotena pd Analyysi on tarjonnut kaivattua reaaliaikaista taloustietoa päätöksenteon taustalle.

”Sitä on käytetty heti oikeaan päätöksentekoon. Pd Analyysi on avannut talouteen näkymän, jollaista mikään muu työkalu ei ole aiemmin tarjonnut. Asiat, jotka aiemmin olivat vaikeasti hahmotettavia tai saatavilla vasta kuukausikirjanpidon valmistuttua, ovat nyt selkeitä ja näkyvillä heti, yhden klikkauksen päässä”, Kaijanen kertoo.

Reseptitoimitusten ja myyntikatteen seuraaminen ja vertailu aiempaan kuukausi-, viikko- ja päivätasolla ovat Kaijaselle työkalun tärkeimmät ominaisuudet. Myyntikatteen seuraaminen tuntitasolla on ollut uusi ja talousmielessä erittäin informatiivinen ominaisuus.

Ohjelmistossa on kymmenen valmista raportointinäkymää, joissa jokaisessa on useita eri kuvaajia. Mikäli haluaa pureutua talousanalyysissa syvemmälle, pd Analyysi tarjoaa Kaijasen mukaan myös monipuoliset suodatusmahdollisuudet.

”On hienoa, kun näkee pelkästään kirjautumalla ohjelmaan, kuinka paljon meneillään oleva viikko on tuonut katetta. Tai millainen vuosi on ollut tähän asti tunnin tarkkuudella verrattuna vuodentakaiseen. Tietoa saa irti todella nopeasti, kun ei tarvitse erikseen ajaa raportteja.”

 

pd Analyysi kirkastaa talousnäkymät

Tikkurilan apteekki on reseptuurin ja asiakasmäärän suhteen keskivertoa suurempi apteekki, joka sijaitsee terveyskeskuksen vieressä. Kaijanen on kuitenkin apteekin ainoa proviisori apteekkarin lisäksi.

”Riippuu tietenkin työnjaosta apteekkarin ja proviisorien välillä, mikä pd Analyysin rooli on proviisorin työssä. Suosittelen pd Analyysiä kaikille proviisoreille, jotka ovat kiinnostuneita apteekin talouden ja myynnin kehittämisestä.”

Kaijasella itsellään on proviisorikoulutuksen lisäksi myös kauppatieteiden maisterin tutkinto Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta. Myyntiluvut ovat aina vetäneet häntä puoleensa.

”Muutaman vuoden päästä työskentelen toivottavasti apteekkarina omassa apteekissa. Jos minulla olisi uusi apteekki, ottaisin pd Analyysin käyttöön heti. Se avaa aivan uudenlaisen, kirkkaamman, tarkemman talousnäkymän apteekkimaailmaan.”

 

pd Analyysi on pd3-järjestelmän maksuton lisäpalvelu apteekkareille. Nyt palvelu on tilattavissa lisämaksusta myös henkilökunnan käyttöön.

Tilaa pd Analyysi tästä!  HUOM! Linkki toimii Apteekkiverkosta.

Kouluttautuminen kannattaa – uutta virtaa, vinkkejä ja vertaistukea

Pharmadata järjestää tänäkin keväänä lähes neljäkymmentä koulutusta. Juankosken apteekin Eija Ärväs on saanut koulutuksista uusia taitoja ja intoa arkityöhönsä. ”Kouluttautumisella on minulle suuri merkitys, koska haluan pysyä ajan tasalla apteekkiammattilaisten uusista tuulista. Myös vertaistuen merkitys on suuri. On tärkeä kuulla, miten asioita hoidetaan muualla ja tutustua uusiin ihmisiin.”

Kouluttautuminen piristää ja antaa uutta virtaa apteekkiammattilaisen arkeen. Tätä mieltä on Juankosken apteekin tekninen avustaja Eija Ärväs. Hän kävi syksyllä Pharmadatan varastonhallinnan koulutuksessa ja aiemmin laskutuskoulutuksessa.
”Yritän käydä mahdollisimman paljon erilaisissa koulutuksissa. Kouluttautuminen on minulle tärkeää, ja niistä saa aina uusia ideoita. Haluan pysyä ajan tasalla apteekkiammattilaisen arjessa, vaikka olenkin jäämässä parin vuoden kuluttua eläkkeelle”, Ärväs kertoo.
Pharmadata järjestää kevään 2020 aikana yhteensä nelisenkymmentä koulutusta. Tarjoama koostuu laskutus-, varastonhallinta-, taloushallinto- sekä Presto-koulutuksista. Lisäksi Pharmadata järjestää suosituksi tulleen pääkäyttäjävalmennuksen ja apteekeille räätälöityjä koulutuksia. Kaikki koulutukset tähtäävät apteekkiammattilaisten arjen sujuvoittamiseen ja ammattitaidon ylläpitämiseen.

”Suunnittelemme koulutuksemme aina huolella ja kehitämme niitä eteenpäin asiakkailta saamamme palautteen pohjalta. Kartoitamme etukäteen osallistujien toiveita, tarpeita ja osaamistasoa sekä sitä, minkä tyyppisistä apteekeista he tulevat”, Pharmadatan kouluttajat Anu Kurppa ja Ville Fogelberg kertovat.

Kouluttaja, asiantuntija Anu Kurppa

Työssään he ovat huomanneet, miten pienetkin asiat saavat usein suuren merkityksen.

”Kun työntekijä kirjoittaa sata reseptiä päivässä, voi jonkun pieneltä tuntuvan asian muuttaminen saada työpäivän kannalta valtavan vaikutuksen”, Kurppa kertoo.

Vilkasta ajatusten vaihtoa

Ärväs arvostaa pienryhmissä tapahtuvaa koulutusta. Niissä saa kasvokkain tapahtuvaa, yksilöllistä opetusta ja samalla tutustuu muihin kollegoihin.

”Viimeksi olin laatinut ennen koulutusta listan kysymyksiä, joita oli pienryhmässä helppo esittää kouluttajille. Myöskään vertaistuen merkitystä ei voi liiaksi korostaa. On tärkeä kuulla, miten asioita hoidetaan ja ongelmia on ratkottu muissa apteekeissa”, Ärväs kertoo.

Myös Kurppa ja Fogelberg ovat huomannet vertaistuen merkityksen koulutuksiin osallistuneille.

”Ajatustenvaihto on vilkasta ja ihmisten on selvästi hyvä saada perspektiiviä muilta omaan tekemiseensä. Kilpailuasetelmia koulutuksissa ei synny, vaan yhteisöllisyys on todella voimakasta”, Kurppa kertoo.

Pharmadatalla on tällä hetkellä yhteensä kuusi kouluttajaa. Kaikkien kouluttajien tavoitteena on mahdollisimman taitavat käyttäjät ja apteekkiarjen helpottaminen.

”Asiakasrajapinnassa työskenteleminen on todella antoisaa ja opettaa myös meitä. Saamme jatkuvasti valtavasti kehitysideoita, joita viemme eteenpäin tuotekehityksellemme.”

Kaikki kysymykset ovat tervetulleita

Kouluttaja on työssään sekä auttaja, opastaja että vinkkien antaja. Kouluttajat kouluttavat myös jatkuvasti itseään oman ammattitaitonsa ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

”Haluamme, että ihmiset saavat koulutuksistamme mahdollisimman paljon irti. Esimerkiksi vuorovaikutustaitojen kehittäminen on työssä tärkeää, sillä ihmiset ovat hyvin erilaisia sekä luonteeltaan että taidoiltaan. Tämä tekee työstä myös haastavaa: Miten pitää kaikkien into ja mielenkiinto yllä. Kaikkien erilaisuus pitää huomioida”, Fogelberg kertoo.

Kaikki kysymykset ovat Pharmadatan kouluttajille tervetulleita. Jokaisella osallistujalla saa myös olla oma vauhtinsa ja tapansa oppia. Toiset ihmiset myös suhtautuvat uusiin asioihin positiivisemmin kuin toiset.

”Taito tsempata ja kannustaa on tässä työssä olennaista. Myös ihmistuntemus ja tilannetaju ovat tarpeellisia.”

Samanlainen erilainen apteekki

Ville Fogelberg on työskennellyt Pharmadatalla yhteensä 15 vuotta ja vieraillut sadoissa eri apteekeissa ympäri Suomea. Myös Anu Kurpalla on pitkä kokemus työskentelystä hyvin erilaisissa apteekeissa.

”Tavallaan jokainen apteekki on omanlaisensa mutta silti samanlainen kuin muut. Rytmi ja asioimiskulttuuri poikkeavat toisistaan suuressa kaupunki- ja maalaisapteekissa. Silti apteekkiammattilaisen työn perusta on kaikkialla yhtäläinen.”

Tervetuloa Apteekkari  2019 -tapahtumaan

Osastollamme esittelyssä uudistunut pd³-järjestelmä:

  • Entistäkin sujuvampi reseptinkäsittely.
  • Paras toimitusneuvonta- ja lääkevarmennustyökalu!
  • Asiakasvirtojen hallinta pd³-ruudulta.
  • EasyMedi³ ja eApteekki integroituna.
  • Tehokas annosjakelu.
  • Unohtamatta keskitetyn järjestelmän huolettomuutta!

Nopeimmin laajeneva* ja kehittyvä järjestelmä on suomalaisten apteekkien oma pd³!

Pharmadata on mukana Apteekkari 2019 -tapahtumassa osastolla 5b1, Messukeskus.

* Eniten käyttöönottoja jo usean vuoden ajan.

Tulevaisuuden työkalu – moderni pd3- apteekkijärjestelmä

Huoli ja murhe tulevaisuudesta putosivat, kun on käytössä moderni apteekkijärjestelmä”, apteekkari Timo Mäenpää Tiiriön apteekista toteaa. Viime maaliskuussa apteekissa otettiin käyttöön pd3-järjestelmä ja onnistuneesta projektista vastasi proviisori Heli Saario.

Uuden apteekkijärjestelmän vaihtoon kannattaa perehtyä huolella

Jokaisen apteekin tulee apteekkijärjestelmän vaihtoa harkitessa miettiä tarkkaan omat tarpeensa. Meillä pohjatyö tehtiin huolella, laittamalla kaikki apteekkijärjestelmät samaan taulukkoon, ja käymällä ne huolellisesti kohta kohdalta läpi”, Heli kertoo. Arviointiprosessi suoritettiin vuosi sitten syksyllä, jolloin käytössä oli Salix-järjestelmä. Tiiriön apteekki on tyypillinen marketapteekki, jossa ruokaostoksilla asioivat lähikuntien asukkaat ja työmatkalaiset tulevat apteekkiin ”samalla parkkeerauksella”. Hyvän sijaintinsa vuoksi apteekki on myös mökkiläisten ja pohjoiseen kulkijoiden suosiossa. ”Vaikka asiakkaat voivat olla vain läpikulkumatkalla, palvelemme heitä hyvin ja kokonaisvaltaisesti”, apteekkari toteaa.

Päätöksessä Timo ja Heli kertovat lähteneensä hakemaan parasta tulevaisuuden tarpeisiin vastaavaa apteekkijärjestelmää. Koko henkilökunta osallistui päätöksentekoon ja kaikkien toiveita kuunneltiin sekä tietoa kerättiin niin ohjelmistoihin kuin käyttäjäkokemuksiin liittyen. ”Päätöksessä oli useita osa-alueita, jotka painottuivat pd3:n eduksi. Esimerkkinä voisi mainita oheisohjelmat. Procuro ja Presto ovat erinomaisia ja meillä kaikille tuttuja työkaluja, joita ilman farmasisti ei haluaisi toimia”, Heli toteaa valintakriteereistä.

Järjestelmänmuutos on aina merkittävä asia ja tutut oheisohjelmat tuovat helpotusta ja nopeuttavat muutokseen läpivientiä. Tämän lisäksi totesimme valintaa tehdessämme, että Pharmadatalla koulutus oli hyvin pilkottu ja polku asennuksesta käyttöönottoon on selkeä. Vaakakupissa oli myös hinta, johdon raportit ja kehitystyö sekä tulevaisuuden näkymät ja yrityksen omistuspohja”, Timo täydentää.

Käyttöönotosta osaajaksi puolessa vuodessa

Päätöksen jälkeen Helin lempeän tehokkaassa otteessa käyttöönotto sujui erinomaisesti. ”Meillä oli selkeä tavoite: kesällä peruskäyttö on kaikilla työntekijöillä hallinnassa ja syksyllä saamme lisätehoja ohjelmasta”, Heli toteaa. Apteekissa valmistautuminen uuteen järjestelmään aloitettiin jo ennen aloituskoulutusta ottamalla harjoitusympäristö käyttöön. Farmasistit harjoittelivat siellä yhteensä 6 tunnin ja tekniset 4 tunnin verran. Tehdyt harjoitustunnit kirjattiin ylös. Kyetäkseen ohjaamaan muita, Heli opiskeli ohjelmistoa Neuvosta ja kävi pääkäyttäjävalmennuksessa. Lisäksi apteekilla oli hyvä yhteys Pharmadatan kouluttajiin ja mahdollisuus esittää heille kysymyksiä.

Uuden järjestelmän käyttöönotto tapahtui maaliskuussa. ”Käyttöönotossa ei tapahtunut suurta notkahdusta toiminnassa. Pharmadatan kouluttajat olivat paikalla ja heidän lisäksi meillä oli järjestelmän tunteva vuokrafarmaseutti ensimmäisinä viikkoina. Otimme Pharmadatalta paljon aloituskoulutusta, apteekin pitkistä aukioloajoista, vapaista ja lomista johtuen”, Heli toteaa. Järjestelmänvaihdon yhteydessä uusimme myös laitteita vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin.

Kaikki tehot irti

Uuden pd3-järjestelmän käyttö sujui kesällä suunnitelmien mukaan. Osaamisen taso oli heti hyvä ja reseptinkäsittely sujui. Uusi järjestelmä mahdollisti mm. asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden aikaisempaa tehokkaamman toteuttamiseen.

Asiakasrajapinta toimii hyvin ja pd3-järjestelmällä on mukava työskennellä. Tämä on tulevaisuuden työkalu”, Timo tyytyväisenä toteaa ja mainitsee pd3:n palvelevan häntä työuransa loppuun asti.

Helillä on katse kohti seuraavia tavoitteita ja toiminnan tehostamista. Listalla ensimmäisenä on varastonhallinta ja tavaranpurun suoraviivaistaminen. Esimerkkinä tästä hän mainitsee lääkkeiden menekinmukaisenjärjestelmän tehostamisen saatavilla olevan tiedon ja suodattimien avulla. Lisäksi hän nostaa esille tukkukaupan toimituskatkokset, joissa apteekilla on suuri rooli. Saatavan tiedon avulla tätäkin tullaan tehostamaan. ”Luvassa on raporttien vertailua ja apteekillemme olennaisten asioiden kehitystyötä”, Heli tyytyväisenä summaa.

Laajenna toimintaasi EasyMedin avulla

 

EasyMedin selkeys ja helppokäyttöisyys ovat tehneet siitä käytetyimmän lääkkeiden ja apteekkituotteiden tilauskanavan hoitokodeille, kotihoidolle, yksityissairaaloille sekä yksittäisille asiakkaille. Tällä hetkellä palvelua käyttää yli 40 000 asiakasta. EasyMedi helpottaa niin apteekin kuin tilaajan työtä ja uusi hinnoittelu kannustaa laajentamaan apteekin toimintaa ja asiakaskuntaa.

 

Helpota apteekin ja tilaajien prosesseja

Apteekeissa on usein kiireistä ja sisään tulevia asiakkaita halutaan palvella hyvin, mutta samaan aikaan resursseja on sidottu tilausten hoitamiseen. Toiminnot keskeytyvät puhelimen soidessa. Tilauksiin halutaan tehdä muutoksia tai tarkastetaan ja selvitetään tilausten tietoja. Tietoa kulkee myös sähköpostilla, mutta viestien kirjoittaminen on työlästä ja prosessi hidas. Työ ja toiminnot pirstaloituvat ja erityisesti suurten asiakasmäärien käsittely vie paljon aikaa.

EasyMedissä tilaaja ja apteekki näkevät lääkkeet ja tuotteet suoraan tuotetaksasta. Käsittely voidaan tehdä rauhassa, itselle sopivana ajankohtana ja tarvittaessa vielä kommunikoida ohjelmassa olevan chatin välityksellä.

Tilaushistoria on aina saatavilla ja tilaustietoihin voidaan tarvittaessa palata. Tilausten käsittely on nopeaa ja tehokasta. Lisäksi EasyMedissä tilaajat pääsevät tutustumaan ja tilaamaan tuotteita suoraan apteekin laajasta valikoimasta, erityisesti yksityisasiakkaiden kohdalla palvelun merkitys korostuu.

Helppo käyttöönotto

Apteekki ja apteekin työntekijät säästävät omaa sekä asiakkaan aikaa ja tehostavat toimintoja siirtämällä tietoa digitaalisesti EasyMedin avulla. Palvelu on mahdollista ottaa käyttöön kaikissa apteekeissa apteekkijärjestelmästä riippumatta. Apteekki voi käyttää yhtä lisenssiä, tai toiminnan niin vaatiessa pääapteekilla ja sivuapteekilla voi olla erilliset lisenssit. Hinnaltaan toinen lisenssi on ensimmäistä edullisempi.

EasyMedin käyttö ei edellytä ohjelma-asennuksia tai laitehankintoja, nettiyhteys millä tahansa laitteella riittää. Palvelu saadaan aktivoitua nopeasti ja apteekkihenkilöstön lyhyen käyttöopastuksen jälkeen käyttö voi alkaa välittömästi.

Asiakkuuksia tukeva hinnoittelu

EasyMedi soveltuu kaiken kokoisille apteekeille ja asiakasmäärille. Palvelun käyttäjien määrää ei ole rajoitettu ja pienimmillään apteekeilla on muutamia kymmeniä ja suurimmillaan jopa tuhat tilaavaa asiakasta.

EasyMedin hinnoittelu muuttuu tänään 1.3.2018. Uuden porrastetun kuukausihinnoittelun myötä asiakkaiden määrän kasvaessa apteekin asiakaskohtainen hinta laskee. Uusi hinta otetaan käyttöön myös nykyisillä asiakkailla ja tämä ei vaadi apteekeilta mitään toimenpiteitä.

Apteekin käytetyin tilauskanava

Asiakkaat ovat yhä useammin netissä ja verkossa tapahtuva tilaaminen yleistyy. EasyMedin 40 000 tilausasiakasta on määrä, joka osoittaa palvelun olevan tarkka, helppo, tehokas ja turvallinen. Apteekeille EasyMedi tarjoaa mahdollisuuden laajentaa asiakaskuntaa sekä tehostaa prosesseja ja asiakastyytyväisyyttä. Uskomme lisäksi, että EasyMedi avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia kehittyvälle apteekille.

 

EasyMedi – asiakkaiden tilaukset ja annosjakelun ilmoitukset kätevästi verkossa

 

Yhteydenotot ja tiedustelut,

Harri Havulinna

harri.havulinna@pharmadata.fi

+ 35840 6624132

pd3-kiertue starttaa

Aiheina ovat muun muassa

Tietosuoja-asetus (GDPR) ja lääketurvallisuusdirektiivi

Kerromme muutoksista ja miten olemme niistä huolehtineet puolestasi.

Apteekin prosessien tehostaminen

Ota arkea helpottavat uudet ratkaisut tehokkaasti käyttöön.

Miltä kehittynyt apteekkijärjestelmä näyttää ja tuntuu?

Koe markkinoiden modernein apteekkijärjestämä paikan päällä. Jo yli 130 apteekkia on varmistanut tehokkaan toiminnan myös tulevaisuudessa. Tule testaamaan!

 

Tilaisuudet alkavat buffetruokailulla ja kestävät 3 tuntia. Mukaan mahtuu 30 ensin ilmoittautunutta. Ilmoittaudu alla olevista linkeistä viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta. Tilaisuus on maksuton.

 

Koko apteekin väki on lämpimästi tervetullut tilaisuuksiimme!

 

Kiertueaikataulu ja ilmoittautumislinkit:

AjankohtaPaikkakuntaTapahtumapaikka
27.helmiHelsinkiMeclu Business Baana, Helsinki
28.helmiPoriSokos hotel Vaakuna, Pori
1.maalisTurkuSokos hotel Hamburger Börs, Turku
6.maalisKouvolaSokos hotel Vaakuna, Kouvola
7.maalisKotkaSokos hotel Seurahuone, Kotka
8.maalisLappeenrantaSokos hotel Lappee, Lappeenranta
13.maalisKokkolaSokos hotel Kaarle, Kokkola
14.maalisVaasaSokos hotel Vaakuna, Vaasa
15.maalisSeinäjokiSokos hotel Lakeus, Seinäjoki
27.maalisHämeenlinnaSokos hotel Vaakuna, Hämeenlinna
27.maalisRovaniemiSokos hotel Vaakuna, Rovaniemi
28.maalisTampereSokos hotel Ilves, Tampere
28.maalisOuluRadisson Blu hotel, Oulu
4.huhtiJyväskyläSokos hotel Alexandra, Jyväskylä
4.huhtiJoensuuSokos hotel Kimmel, Joensuu
5.huhtiKuopioSokos hotel Puijonsarvi, Kuopio

Tilaisuudet alkavat klo 17, paitsi Lappeenranta klo 18.

Lisätietoja Suvi Karhula puh. 040 683 4700