Ilkka Toivola: Aika summata mennyt vuosi

 

 

Mennyt vuosi oli todella vauhdikas. Apteekkiala on kehittynyt ja muutoksesta on tullut arkipäivää. Kehityksessä apteekkijärjestelmä ja sen tuomat mahdollisuudet ovat merkittävässä roolissa. Uusia pd3-järjestelmää käyttäviä apteekkeja onkin nyt ennätysmäärä. Menneen vuoden aikana viisikymmentä uutta apteekkia on ottanut sen käyttöönsä. Tämän lisäksi Salixia on kehitetty ja kehitetään palvelemaan ajan vaatimuksia. Sähköinen tilausjärjestelmä EasyMedi avaa uusia väyliä apteekin ja sen asiakkaisen välillä. Olemme kehittämässä apteekkeja yhdessä teidän, asiakkaidemme ja partnereidemme kanssa.

Näin vuoden alussa mennyt vuosi on hyvä summata. Erityisen ilahduttavaa on teidän antamanne palaute meille. Taloustutkimuksen tekemän tutkimuksen mukaan, vuonna 2017 Pharmadatan asiakastyytyväisyys oli parempi kuin koskaan aikaisemmin. Arvostamme palautettanne, kiitos siitä. Olemme lisäksi saaneet teiltä paljon palautetta onnistuneista järjestelmänvaihdoksista. Tämä kertoo meille, että olemme osanneet vastata teidän tarpeisiinne.

Kasvua ja kehitystä apteekkijärjestelmällä

Kehittäminen jatkuu, ja pd3 onkin jo monilta osin paras järjestelmä markkinoilla. Erityisen paljon saamme kiitosta reseptinkäsittelyn nopeudesta, järjestelmän tarkkuudesta, toimintojen monipuolisuudesta sekä turvallisuudesta. Loppuvuodesta teimme suuren panostuksen annosjakelun nopeuttamiseen. Palauteenne mukaan onnistuimme hyvin. Monissa apteekeissa kuluukin nykyisin puolet vähemmän aikaa annosjakelureseptien toimittamiseen.

Salix elää ja voi hyvin. Järjestelmä on käytössä hieman alle 300 apteekissa. Suomessa on useita tuhansia farmasisteja, jotka hallitseva sen käytön. Kustannustehokkaana työkaluna yksi uusi apteekki aloitti sillä toimintansa viime vuonna. Vuoden aikana yli 50 apteekkia on ottanut käyttöönsä uuden nopeamman Salix-palvelimen. Salixia kehitetään jatkuvasti. Vuosi sitten toteutimme muun muassa suuret uudistukset toimeentulotukien käsittelyyn liittyen. Mennen vuoden aikana apteekeissa on päästy lisäksi nauttimaan uudistuneesta ja nopeutuneesta eReseptin käsittelystä. Tämän vuoden aikana tulette saamaan Salixiin entistä nopeamman annosjakelun ja työkalun laskujen tulostukseen ja automaattiseen seurantaan. Salix on hyvä apteekkijärjestelmä ja toimii hyvin käytännön työssä. Tämän vuoksi voimme rehellisesti sanoa, että sitä ei ole unohdettu ja tulemme pitämään sen toiminnallisuudet ajan tasalla ja kilpailukykyisinä myös jatkossa. Tässä rinnalla meillä on tarjota nykyaikainen pd3-järjestelmä.

Pharmadatan pd3 on markkinoiden nopeiten kasvava apteekkijärjestelmä. Menneen vuoden aikana sen on ottanut käyttöönsä viisikymmentä apteekkia ja konesalin kapasiteettia on kasvatettu entisestään. Lisäksi olemme merkittävästi parantaneet apteekkien tietoturvaa yhteistyössä Kelan kanssa. Toukokuussa Kelan Kanta-palveluihin kohdistui palvelunestohyökkäys, nykyaikainen tietoturvauhka. Verkko ja järjestelmät toimivati moitteettomasti ja asiakkaat saivat lääkkeensä Apteekkiverkkoa käyttävistä apteekeista.

Syksyllä meitä kaikkia kosketti Oriolan järjestelmävaihdos ja siitä johtuneet toimitusongelmat. Tuimme asiakasapteekkejamme toimenpiteillä, joiden avulla Tamro, Magnum ja Medifon muodostettiin nopeasti vaihtoehtoisiksi tuotteiden toimittajiksi. Lisäksi teimme raportin, joka helpotti Oriolan toimitusten tarkastusta. Tämä toteutettiin molempiin järjestelmiin.

Tehokkuutta digitalisaatiosta

Vuosi on ollut ennätyksellinen myös apteekkien ja kotihoidon yhteistyön tehostamisessa. Yhä useammin kommunikaatio ja tilaukset tapahtuvat sähköistä tilausjärjestelmä EasyMediä hyödyntäen. Digitaalisuus, sähköiset työkalut ja niiden käyttö laajenevat jatkuvasti. Tällä hetkellä yli 200:lla apteekkitoimipisteellä on EasyMedi käytössä. EasyMedistä onkin muodostumassa alan standardi, jota käyttäjät ja julkishallinto osaavat jo vaatia muun muassa annosjakelutyössä ja -kilpailutuksissa. EasyMedi toimii kaikilla apteekkijärjestelmillä nyt ja jatkossa. Teemme tässä kehitystyötä ja tulemme julkaisemaan lisää aiheesta vuoden kuluessa. Uskomme että apteekkien tilausprosessia voidaan tehostaa nykyisestään.

Palvelut apteekin tukena

Muutoksiin liittyy monesti uuden oppimista. Olettekin toivoneet meiltä usein lisää koulutusta, jotta ohjelmistot ja järjestelmät valjastettaisiin entistä paremmin vastaamaan tulevaisuuden apteekin toimintaa. Olemme vastanneet toiveeseenne ja kehittäneet uusia palveluja. Näistä muun muassa räätälöidyt koulutukset ovat kaikkien asiakkaidemme saatavilla. Lisäksi valmennamme apteekille pääkäyttäjiä, itsenäisiä tietojärjestelmiin ja laitteisiin perehtyneitä osaajia.

Tammikuun alku ja vuodenvaihde ovat sujuneet rauhallisesti. Vuoden 2017 alussa toteutetut suuret muutokset näkyivät ruuhkana Service Deskissä ja kesän jälkeen saimme palvelutason palautettua normaalitasolle. Pystymme nyt vastaamaan puheluihin keskimääräisesti alle kahdessa minuutissa.

Tiedon saatavuutta helpottamaan olemme panostaneet käyttöohjeisiin. Ajantasaisina olevat ohjeet, tiedotteet ja uutiset ovat aina saatavilla ja hyödynnettävissä Neuvo-palvelussa.  Toivomme teidän antavan meille palautetta Neuvosta, sillä tässä jos missä jatkuva dialogi parantaa palvelua ja ohjeiden laatua.

Yhdessä eteenpäin

Tavoitteenamme on olla jokaisen yksityisen apteekin paras kumppani. Kehitämme ratkaisujamme ja palvelujamme yhdessä teidän, apteekkiasiakkaiden ja partnereiden kanssa. Keskitymme apteekkimarkkinaan ja apteekin asiakkaiden parempaan palveluun. Saamamme palautteen perusteella, olemme onnistuneet parantamaan tätä entisestään. Tästä on hyvä jatkaa.

 

 

 

 

Muutos, johtaminen ja apteekin kehittäminen – teemoina syksyn pd³-käyttäjäpäivällä

Syksyn pd³-käyttäjäpäivä kokosi jälleen yhteen runsaslukuisen joukon apteekkilaisia. Mukaan oli lähtenyt niin pd³-konkareita kuin uusia tuttavuuksia. Tapahtuman merkittävyyttä lisäsi 100:nnen apteekin liittyminen pd3-käyttäjien joukkoon.

Kuinka motivoin muutokseen ja johdan? Mitä ratkaisuja Pharmadatalla on tilanteeseen tarjota? Näihin kysymyksiin saimme vastauksia päivän aikana.

Johtaminen ja palvelut tuottavat hyötyä asiakkaalle

”Johtamisen keskiössä on asiakas, jolle tuotetulla hyödyllä onnistuminen lopulta mitataan ”, toimitusjohtaja Ilkka Toivola avasi syksyn käyttäjäpäivän. Esimerkkeinä asiakkaalle tuotettavasta hyödystä hän nosti pd³- kehitystyön ja tilauspalvelu EasyMedin, jossa toimintojen selkiytyminen ja nopeutuminen tuottavat lisäarvoa apteekille ja apteekin asiakkaille.

”Johtajan tulee olla dialogissa asiakkaiden kanssa ja seurata ajan ilmiöitä”, Ilkka jatkoi ja nosti esille viime vuoden lopulla Apteekkiverkko-palveluun toteutetun Kela-yhteyden, jonka toiminta ”testattiin” palvelunestohyökkäyksessä kesäkuun alussa. Apteekit, jotka käyttävät Apteekkiverkkoa, turvasivat asiakaspalvelunsa ja saivat toimitettua lääkkeet hyökkäyksestä huolimatta. Yli puolet Suomen apteekeista käyttää Apteekkiverkkoa.

Dialogista on osoitus myös vuosi sitten esitetty kysymys, kuinka apteekki voi tehostaa pd³-järjestelmän käyttöä ja toimintaansa Pharmadatan tuotteiden avulla. Vastauksena tähän on Pharmadata laajentanut palvelutarjontaansa. ”Tavoitteenamme on tarjota apteekeille merkittävää liiketoiminnallista hyötyä ja auttaa apteekin asiakkaiden palvelemisessa”, Ilkka toteaa.

Palveluliiketoiminta – avain apteekin kehittämiseen

”Tutkimusten mukaan hyvä johtaja on reilu ja idearikas visionääri, joka ottaa työntekijänsä huomioon. Hän on ihmisten johtaja, jonka liiketoiminnan osaaminen, toimialan tuntemus, persoonatekijät, visionäärisyys ja idearikkaus ovat tärkeitä osa-alueita”, Pharmadatan palveluliiketoimintaa luotsaava Riia-Liisa Rasimus kertoo.

”Hyväkin johtaja sokeutuu ajoittain omalle liiketoiminnalle – uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittäminen tai muutoksen tunnistaminen on välillä haasteellista arkipäivän keskellä. Me autamme tunnistamaan apteekin nykytilan, asettamaan tavoitetilan sekä valitsemaan konkreettiset ja toimivat menetelmät tavoitteiden saavuttamiselle”, Riia-Liisa kertoo ja jatkaa ”haluamme auttaa apteekkia sujuvampaan arkeen ja tehostamaan liiketoimintaansa.”

Apteekkarina hänellä on kokemusta johtamisesta ja palveluliiketoiminnan johtajana hän haluaa tuoda osaamisensa ja idearikkaan persoonansa apteekkien ja kollegoiden avuksi.

Apteekit ja johtajat ovat erilaisia, siksi palvelut räätälöidään aina asiakkaiden tarpeiden mukaan. Yleiskoulutukset, erityiskoulutukset ja taloushallinnon esimiesvalmennus auttavat apteekkia kehittämään myös henkilöstön osaamista. Apteekkarinvaihdoksessa, talouden johtamisessa sekä järjestelmänvaihdoksessa ja muissa projekteissa Pharmadatan asiantuntijat tuovat osaamisensa apteekin liiketoiminnan kehittämiseen.

Miksi tämä kaikki on tärkeää? Riia-Liisan mukaan osaava henkilökunta näkyy asiakaspalvelussa, apteekin imagona ja henkilökunnan houkuttelevuutena. Taloushallinnon jatkuva seuranta ja hallinta ovat selkeitä kilpailutekijöitä myös tulevaisuuden lääkemarkkinoilla.

Hyvä johtaja motivoi muutokseen

”Ansaitakseen olemassaolon oikeutuksen, jokaisen ketjun jäsenen on tuotettava sellaista lisäarvoa, että seuraava on siitä valmis maksamaan. Apteekissa asiakkaan tulee olla valmis maksamaan se lisäarvo, jonka apteekki hänelle tuottaa. Jos tätä ei tapahdu – sillä ei ole oikeutusta, apteekki on turha”, apteekkari Risto Kanerva kiteytti johtamisen ydinajatuksen.

Johtajan tehtävänä on Riston mukaan valmistaa organisaatio tuottamaan lisäarvoa. Kuinka sitten johdetaan? ”Jos haluat menestyä yksilönä ja liike-elämässä, uskalla olla erilainen”, Risto toteaa J. Ridderstrålen sanoin.

Hyvä johtaja sovittaa oman johtamistyylinsä tilanteen mukaan – tyynellä lammella on erilaista kuin koskessa. Huomiota tulee kiinnittää myös organisaatiorakenteeseen, asiantuntijoiden johtaminen on erilaista kuin tuottavan tason henkilöstön. Huippujohtajat kykenevät lisäksi edistämään useita ristiriitaisilta vaikuttavia asioita samanaikaisesti.

Nykyaikaisessa johtajuudessa vahvimpana nousee esiin henkilökohtainen auktoriteetti. Johtaja voi esittää itselleen seuraavia kysymyksiä: keskitynkö ihmisiin vai toimintaan, rationalisoinko vai tuotanko arvoa asiakkaalle, otanko riskejä vai pelaanko varman päälle, tiedolla vai tunneälyllä? Mihin johtamisellasi pyrit ja mikä on sinulle luontainen tapa toimia?

Riston mukaan matkalla hyväksi johtajaksi Sinun on ensimmäiseksi ylitettävä rajat, jotka olet itsellesi asettanut. ”Hyvä itsetuntemus, tunneäly ja määrätietoisuus yhdistettynä vaatimattomuuteen – näistä hyvät johtajat on rakennettu”, Risto summaa.

Riston johtamassa Tapiolan apteekissa on tehty pitkä ja vaativa ”yhteinen matka” 1 ½ vuodessa. Varasto, tuotevalikoima sekä toiminnat ja tehtävät on käyty läpi, perustekemistä on selkiytetty. Apteekkijärjestelmä on tämän jälkeen vaihdettu ja uusiin tiloihin muutettu. ”Aikataulupaineita ja johtamisen haasteita ei ole puuttunut. Asenteista ja peloista on päästy yli. Nyt meillä on ensimmäistä kertaa platformi valmis. Kivijalka menestykselle on rakennettu –  työ voi alkaa”, Risto kertoo ja avaa motivointiin käyttämänsä lauseet: ”Mennään tästä yhdessä eteenpäin. Mietitään porukalla, miten tämä ratkaistaan”.

Varaa oma pd3 esittelyaikasi myynti@pharmadata.fi tai soita puh. 0406834700